Otevřený dopis hejtmanu Zimolovi

22. 2. 2013 / Radek Mikula

čas čtení 3 minuty

Nevážený pane hejtmane,

se znepokojením jsem se dočetl, že k Vašemu nátlaku na radního Václava Kučeru se připojil i zastupitelský klub sociální demokracie v Jihočeském kraji. Takový postup je nutné jednoznačně odsoudit. Jste zodpovědní za porušování základních demokratických principů, když ostrakizujete řádně zvoleného člena Rady Jihočeského kraje. Jako autor petice Podpora majoru Kučerovi Vám sděluji, že již téměř půl stovky občanů vyjádřilo zásadní nesouhlas s Vaším postupem. Zde je její text:

Podpora majoru Kučerovi

My, níže podepsaní, protestujeme proti opakovaně rozpoutávaným štvanicím na krajské politiky KSČM. Nesouhlasíme proto ani s požadavkem jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly na odstoupení radního pro rozvoj venkova a životního prostředí mjr. v.v. Václava Kučery kvůli jeho aktivitám u Pohraniční stráže nebo pro Státní bezpečnost. Hejtman Zimola podle našeho názoru pouze populisticky vychází vstříc nedemokratickým nátlakovým skupinkám, které neuznávají výsledky řádných voleb.

Radního Václava Kučeru již léta známe jako slušného a zkušeného starostu, který nikomu neublížil. Nevěříme, že by někdy vystřelil na jakéhokoli narušitele státní hranice bez toho, že by k tomu byl oprávněn tehdy platným právním řádem, nebo že by kohokoli nahlásil bezpečnostním orgánům, aniž by k tomu měl závažný důvod. Ze všech těchto důvodů žádáme pana hejtmana Zimolu, aby zanechal tlaku na odstoupení Václava Kučery a nadále nenarušoval koaliční spolupráci v Radě Jihočeského kraje a odpovědně ji vedl ku prospěchu všech poctivých jihočeských občanů.

Petice: Podpora majoru Kučerovi

Petici nepodepisují pouze obyvatelé Jihočeského kraje, podepsáni jsou pracující ze všech koutů naší vlasti. Tekutý hněv se přelévá přes hranice Vašeho kraje. Petiční archy Vám budou zaslány jakmile počet podpisů přesáhne jeden tisíc.

Sám za sebe Vás žádám, abyste si uvědomil, k jakým koncům může vést skandalizace právoplatně zvoleného činitele, která je vedena výlučně na principu kolektivní viny a zakládá se pouze na jeho dřívější práci pro státní orgány. Zajímal se snad někdo z Vás o to, jak si konkrétně mjr. Kučera např. plnil své služební povinnosti, jak byl hodnocen svými nadřízenými, nebo jakých dosahoval výsledků ve střelbě na pohyblivý cíl? Víte vůbec něco bližšího o jeho zásluhách na rozšiřování a zkvalitňování bezpečnostních informačních systémů, které dodnes s řadou úspěchů využívají orgány Ministerstva vnitra při boji s levicovým a pravicovým extremismem a při dohledu nad aktivitami občanské společnosti?

Občanům této země dnes víc než kdy dřív záleží na upevňování klidu, pořádku a životních jistot. Nedají se oklamat demagogií založenou na té Vaší demokracii nebo tzv. lidských právech, která jim přinášejí jen zmatek a bídu.

Spolu se mnou volají: "Ruce pryč od majora Kučery!". Žádám Vás, abyste s obsahem tohoto dopisu seznámil své kolegy ze sociálnědemokratického klubu jihočeského zastupitelstva.

Bez úcty

Radek Mikula

P.S.: Tento dopis prosím považujte za otevřený.

0
Vytisknout
11592

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2013