Rovní a rovnější?

31. 5. 2013

čas čtení 4 minuty

Že je situace v naší republice velmi vážná, alespoň pro nízkopříjmové a střední vrstvy je všeobecně známé.Taktéž je známé, že nějaká solidarita v této republice neexistuje. A co se týče tělesně postižených a mladých rodin je to katastrofa. Přitom, jak vyplývá z denního tisku, po nástupu k moci pana Klause bylo z důchodového účtu odčerpáno 330 miliard Kč. Tyto dneska velmi schází a tak důchodci dostanou přidáno 100 Kč a soudci a politici 6 000 Kč. A já se ptám, kde je tu rovnost před zákonen, na základě čeho jsou tyto vrstvy takhle diskriminované. Kde jsou ustanovení Listiny základních práv a svobod. Všichni i naši politici se ohání dodržováním lidských práv, podle mých zkušeností by si v první řadě měli zamést před vlastním prahem, píše Jan Posolda.

Podívejte se jenom když máte tu smůlu a dostanete se k soudu. Soudce rozhoduje o tom, které důkazy připustí a které ne. On rozhoduje o tom, zda vám budou prominuty soudní poplatky a na základě toho zda dostanete bezplatné právní zastoupení. Že je to v rozporu s ustanovením Listiny, kdo by se takovou maličkostí zabýval. Vím to z vlastní zkušenosti. A to jen z toho důvodu, že již mám sedmdesát let. Po postižení jsem požádal příslušný soud o zastavení řízení do doby než se snad uzdravím. Do dnešní doby ve věci nebylo rozhodnuto, ba co víc, týdně dostávám tři až čtyři dopisy od soudu nebo exekutora, na které musíte maximálně do 15 dní odpovědět. Že je to v rozporu s Úmluvou nebo Listinou, to je pro naše veřejné činitele maličkost, nehodná pozornosti.Tiskem proběhlo, že desetitisíce důchodců se dostávají do naručí soudních exekutora, protože nemají na právní zastoupení je to jejich konec, i když se v celé věci ocitli z neznalosti naších zákonů. Že by našel někdo, kdo by jim pomohl. Ani omylem. Zase to vím z vlastních zkušeností. Obracel jsem se na bankovní i nebankovní sektor i na neziskové organizace jako je např. Výbor dobré vůle Olgy Havlové nebo na dnes tak reklamované Dobré anděle. Bez výsledku. Jestli si u druhého jmenovaného myslí, že onkologické onemocnění je závažnější než jiné vážné onemocnění, např. mozková mrtvice, tak se velmi plete.

Nejhorší na tom je, že jsem byl zvyklý vše si opravovat sám a dnes, kdy se mě všechno sype pod rukama, musím se spoléhat na řemeslníky, na které nemám potřebné finance a navíc se musím dívat na těžce nemocnou manželku, která se o mě musí starat -- koupat, chystat jídlo atd. Ten, kdo něco takového neprožil, si nedovede představit, co je to stres. Od svého onemocnění, t.j. od července minulého roku, se snažím celou situaci řešit, ale narážím jenom na zeď mlčení. Nejhorší je pro mě, že se musím doprošovat, vždy jsem byl zvyklý si vše dělat sám. Proto mě tak dokáže vytočit reklama Dobrých andělů, budu parafrázovat, dnes ty někomu pomůžeš a příště se na tebe vykašlou, ne aby ti pomohli. A to mě asi hrozí vypnutí plynu, vody i elektřiny, příp. i exekuce a vyhození na ulici. Takže se nedivte, že jsem takový skeptický. Jsou to desítky pokusů o řešení situace. Nejhorší je, že nemohu z důvodu ochrnutí a nefunkčnosti horních končetin pracovat. Zrovna tak mě vytočí i reklamy na slučování půjček a nabízení různých půjček -- jde o klamavou reklamu. Pokud neděláte a nemáte velkou finanční zásobu, nic nedostanete.

0
Vytisknout
10229

Diskuse

Obsah vydání | 3. 6. 2013