Národní galerie IV: Jiří David skrze mentální povodně

5. 6. 2013 / Jiří David

čas čtení 8 minut

Vážení kolegové, se zájmem jsem si přečetl otevřený dopis (v příloze), jež je pojmenovaný: Otevřený dopis členů Komise ministryně kultury pro otázky galerii zřizovaných MK ČR. Mou reakci tak lze chápat jako otevřenou:

Plně chápu vaše "rozhořčení", obavu(?!), neboť ani jeden z vás není nyní v poradní komisi, která by měla pomoci ministryni v rozhodování, jak už konečně narovnat dlouhodobou tristní situaci v NG. Přesto věřím, že tento vámi formulovaný a i podepsaný otevřený dopis, není touto situací nikterak motivován. Bohužel jsem však viditelně doposud nezaznamenal, že by i vaše komise, nějak jednoznačně, progresivně na ministerstvu fungovala. Její role je dosti na veřejnosti i té odborné, na kterou se nyní obracíte, nejasná. Nevím tedy, jestli není ani v důsledku zbytečná?!

Je tudíž, přinejmenším zcela zvláštní (bohužel), že se ve vašem dopise objevuji, doposud ničím ověřené spekulace o propojování budoucího generálního ředitele NG s privátní, komerční, galerijní formou apod. Toto vaše strašení (sugestivně podávaný předpoklad) není na místě a vyvolává spíše dohady o účelovosti podobných prohlášeních.

Pokud však nečerpáte "informace" z pera pana Štěpána Kotrby v Britských listech, například ZDE ZDE. Věřím, že nikoliv, ačkoliv to tak bohužel vypadá, neboť by však veškerá očekávatelná relevance vašich , jistě dobře míněných slov, šla stranou.

Neboť v Otevřeném dopise na nepodložených "důkazech" nelze přeci očerňovat, pomlouvat, dehonestovat lidi, které nemusíme mít z jakýchkoliv důvodů (odborných, osobních) v lásce (například okatě zmiňovaní J.Třeštík, K.Srp apod.), tak jak to dlouhodobě dělá výše zmíněný redaktor BL, který se může náhle hodit.

Rovněž bych se obával, že polovičaté informace (polopravdy), bohužel vytvářené na zakázku jednoho segmentu umělecké komunity (Artyčok) ZDE ZDE, nemají podstatné oprávnění se domnívat, že jsou objektivní. Mohu v tomto kontextu snadno doložit i svou osobní zkušenost. Nevím jak vám osobně, ve vaší komisi, vyhovoval poslední ředitel NG Vladimír Rosel? Co však osobně vím já, tak většině odborné veřejnosti, většině umělců i teoretiků spadl kámen ze srdce, když byl konečně odvolán, byť slabým ministerstvem. Ministerstvem ke kterému se pracovně hlásíte i ve svém názvu komise.

Rovnou dodávám, že už žádným konkursním a jim podobným komisím u nás nedůvěřuji (jistě nejsem osamocen!), proto jsem v tomto smyslu reagoval i na jiný otevřený dopis UHS, přikládám rovněž v příloze, nebo link ZDE (článek J.D. "Konkurz, nebo jmenování....?" vydaly Britské listy na žádost autora - pozn. red.)

Jsem však rád, že v dopise zároveň hovoříte o morální integritě. Tuto morální integritu spojenou s konzistentním odborným názorem si na české scéně vybudovalo opravdu jen pár jedinců, doufám, že k nim mnozí patříte, stejně jako i budoucí generální ředitel NG, ve kterého společně doufáme !


Artyčok TV uvádí GASK I.│30. listopad 2012 │ 30 min

Artyčok TV uvádí GASK II.│19. prosinec 2012 │ 32 min

Účinkující (připravil KOŠ):
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. - přednáší na katedře dějin umění a estetiky VŠUP, v letech 1996-97 zaměstnána ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze, členka habilitační komise Jiřího Fajta, sestra bývalého politika, dnes lobbisty PPF Vladimíra Mlynáře;
Mgr. Ondřej Chrobák, člen katedry dějin umění a estetiky VŠUP, spoluzakládal Galerii Display a je členem boardu tranzitdisplay. V letech 2000 -- 2008 působil jako kurátor Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, kde měl konflikt kvůli problematické interpretaci Mikoláše Alše, v letech 2009-11 byl šéfkurátorem Galerie středočeského kraje. Od roku 2011 pracuje v Moravské galerii jako kurátor a pracovník Metodického centra (Centrum nových strategií muzejní prezentace -- CENS)
Martin Dostál, 1988 absolvent produkce FAMU v Praze, v letech 1990--1995 studoval a nedostudoval dějiny umění na FFUK, v letech 2004 -- 2006 byl Ředitel Východočeské galerie v Pardubicích, v letech 2000--2005 externí pedagog na fakultě architektury Technické univerzity v Liberci. Kurátor výstav a autor monografií, zejména Jiřího Davida, Stanislava Diviše, Michala Gabriela, Tomáše Císařovského a dalších. S Markem Pokorným připravoval výstavu Mrtvé duše. Je spoluautorem scénáře filmu Jízda, který roku 1994 režíroval Jan Svěrák), ve spolupráci s Janem Svěrákem také režíroval dokument Tatínek (2004) o Zdeňku Svěrákovi.
Doc. PD. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D., V roce 1983 vystudoval Vysokou školu zemědělskou; v roce 1994 vystudoval dějiny umění FFUK. V roce 1995 vyhrál konkurz na ředitele Sbírky starého umění NG; v roce 2000 opustil Národní galerii . V současnosti přednáší na FF UK , Universität Leipzig, Technische Universität Berlin. V roce 2012 se habilitoval.
PhDr. Ivan Neumann, kurátor, historik umění. V letech 1963 - 1968 vystudoval na FF UK obor dějiny umění. Předseda Rady galerií ČR. V letech 1999 - 2009 ředitel Českého muzea výtvarných umění v Praze. Odvolán hejtmanem Rathem. V roce 2011 odvolán z funkce ředitele Pelléova vila ops., kde působil od roku 2009.
Mgr. Jan Skřivánek, šéfredaktor časopisu Art&Antique. Vedoucím jeho diplomové práce na téma "Ministerstvo kultury a Národní galerie v období první republiky" byla Milena Bartlová. V samém závěru práce Skřivánek uvádí: "Sledování všech možných příkoří, kterým byla Obrazárna vystavena, pro mě osobně mělo do jisté míry uklidňující účinek. Jakkoliv mě mnohdy jímala hrůza, jaké podmínky musely sbírky Obrazárny snášet, je pro mě -- možná poněkud perverzním způsobem -- uklidňující vědět, že na kulturu český stát kašlal vždy a že současný stav vlastně není až tak hrozný, jak se nám občas zdá. Je to sice slabá útěcha, ale žádná lepší se nenabízí". Oponent práce, prof. PhDr. Lubomír Slavíček, navrhoval hodnocení dobře (C) nebo uspokojivě (D). Nedivím se. Já bych 49 stránkovou magisterskou práci, složenou z poloviny z citátů náhodně nalezených archiválií, posuzoval jako nedostatečnou - na úrovni semestrální eseje.
Noemi Smolíková, PhD - výtvarná teoretička, kritička a kurátorka. Studovala dějiny umění, historii a filosofii v Kolíně nad Rýnem a v New Yorku. PhD z abstraktní malby Vasilije Kandinského. Hostující profesorka na Akademii umění v Drážďanech v Hamburku, a Bonnu. Umělecký garant GASK v letech 2011-2012.
Jana Šorfová studovala hotelový management v letech 1990 až 1994 na The University of British Columbia v Kanadě. Dříve pracovala v Nadaci Jana a Medy Mládkových -- Museum Kampa. Ředitelka GASK.
Mgr. Jan Třeštík *1980, právník, obchodník s uměním. Ředitel Galerie Středočeského kraje v letech 2009-2011, na post dosazen hejtmanem Rathem bez výběrového řízení. Vydal osvědčení k vývozu Picassova obrazu Sedící žena v hodnotě 75 milionů korun.
Mgr. Klára Zubíková *1980. Vystudovala dějiny umění na UP v Olomouci, po absolvování externě pracovala na její filozofické fakultě, konkrétně Katedře dějin umění. Bývalá prorektorka kolínské Vysoké školy politických a společenských věd, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Středočeského krajského úřadu. Má slabost pro kabelky, korále a pro siamského kocoura Mojžíška.

0
Vytisknout
7286

Diskuse

Obsah vydání | 10. 6. 2013