Ředitel závodu Horní Vltava je ve střetu zájmů - podniká na lipenské maríně v jachtingu

7. 6. 2013

čas čtení 6 minut

Myslím, že kromě obecného konstatování odpovědnosti ministra zemědělství a možných zájmů ČEZu by nebylo od věci provést trochu hlubší "investigativu" střetů zájmů, a to i ve vztahu k zájmům na komerčním rekreačním využití nádrží, jak už bylo trochu naznačeno v reakci na článek Štěpána Kotrby pod titulkem "Hlavním důvodem výstavby lipenské hráze bylo omezení povodní"..., píše čtenář J. Řejha.

Není např. myslím bez zajímavosti, že ředitel závodu Horní Vltava Ing. Zídek pod něhož spadá manipulace na VN Lipno je zároveň společníkem v Loděnice Lipno s.r.o. a byl zakladatelem (předsedou družstva) Mariny Lipno . Zájem na udržení optimální hladiny pro účely rekreace (jachtingu) tedy v tomto případě může být v rozporu se zájmem na jiné manipulaci na vodním díle. Nehledě na to, že Ing. Zídek je i starostou obce Lipno a zájem na rozvoji rekreace i na uchování stálé a pro místní i turisty esteticky "přijatelné" úrovně hladiny zde může být i z tohoto hlediska... Podstatné je to nejen z hlediska aktuální manipulace na VN při současných povodních, ale i ve vazbě na Vámi zmiňovaný manipulační řád - vodoporávní úřad (primárně krajský úřad, MZe případně jako odvolací orgán) manipulační řád sice schvaluje, ale vypracovává jej přímo sám vlastník (provozovatel) vodního díla, tedy zde podnik Povodí. Vedení podniku Povodí, včetně vedení jednotlivých závodů tedy zásadním způsobem může ovlivnit způsob navržené manipulace a promítnout do něj i "jiné" zájmy... Je otázkou, jak se toto projevuje i na dalších přehradách, když podpora rekreace (hl. jachtingu a jiné plavby) patří zjevně k jedné z aktuálních snah Povodí Vltavy, konstatuje čtenář J. Řejha.


K tomu dodává pro HN klimatolog Václav Cílek:

...Řeky v minulosti občas na některých místech vyschly, díky přehradám máme stabilní průtok. Taky nám dávají zisk z elektrické energie. To má ale úskalí. Kolega hydrolog tvrdí, že voda je v dnešním pojetí zboží. Existuje plán odběru elektrické energie z přehrad, a když se nenaplní, jsou tam velké sankce.
HN: Chcete říct, že vlastníci přehrad se báli upouštět vodu, protože by nedodali nasmlouvaný objem elektřiny?
Ano. Riskovali by, že když upustí více, další voda jim nenateče a nevyrobí tolik elektřiny, kolik mají. A zaměstnanci nedostanou své prémie. Zdá se že, a to je třeba vyšetřováním ověřit, jsou placeni podle toho, zda splní dodávky elektřiny, nebo ne. Neodpouští vodu, aby neohrozili své prémie.
HN: Pokud víme, neumožňuje jim to takzvaný manipulační řád. Jak by se měl změnit?
Už v roce 2006 jsem navrhoval abychom měli trvale jednu přehradu vypuštěnou jako pojistku. Nebo půlky či třetiny všech přehrad. Začínalo by to na Lipně a šlo by to až po Slapy.

HN,6. 6. 2013, Petr Honzejk: Klimatolog Cílek: Správci přehrad se báli upouštět vodu, protože by nedodali dost elektřiny ZDE


Starostové měst na Labi a Vltavě říkají totéž:

"Stačilo by vypouštět už dříve, ale o něco méně, řekněme do 3000 kubíků za sekundu, a ta voda by tolik neohrožovala majetky a životy lidí," zdůraznil Holeček.

Náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík se víceméně přiznal:

Že vltavské přehrady skutečně plní roli zásobníků vody pro výrobu elektřiny, potvrdil náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík. "Tyto přehrady nejsou primárně určeny k ochraně před povodněmi," prohlásil.

6. 6. 2013, Novinky: Na vltavské kaskádě měla přednost výroba elektřiny, stěžují si vytopení ZDE


Už i Česká televize přiznala pod tíhou kritiky, že vltavskou kaskádu svazuje manipulační řád... Ovšem vyšlo také najevo, že "Informace o tom, jaké limity a postupy jsou pro jednotlivé přehrady kaskády stanoveny, si Povodí Vltavy žárlivě střeží a nezveřejňuje je." Povodí je státní podnik. Před kým střeží informace? A proč?

"Nastavení těchto limitů je věcí společenského koncensu. Pokud například řekneme, že chceme mít u nádrže turistický ruch, tak mají majitelé rekreačních objektů oprávněný nárok na to, aby jim nebyla z přehrady vypuštěna voda. Stanovení toho, co má prioritu před čím, je jedním z bolavých bodů, které manipulaci s přehradami při každé povodni komplikují," zdůraznil hydrolog Univerzity Karlovy Jakub Langhammer.

6. 6. 2013 , Alžběta Vejvodová: Vltavskou kaskádu svazuje manipulační řád ZDE


Varovně pro všechny utopené zní ovšem projev odpovědného ministra Bendla (ODS):

Přehrady na Vltavě: "Dosáhli jsme zase spodní hladiny možné retence tak, aby kaskáda byla případně připravena na další dešťové přeháňky," uvedl ministr zemědělství Petr Bendl... Podle Bendla se postupovalo správně. "Jsem připraven doložit, že to tak není, černé na bílém," prohlásil dnes k výtkám Bendl.

6. 6. 2013, Lidovky: Vltavská kaskáda snižuje odtok, hladina Vltavy v Praze klesá ZDE


Jasno nemá ani premiér a pražský primátor... A to je zlé.

Nejasnosti panují kolem stavu a zadržovací schopnosti Vltavské kaskády. Podle premiéra Petra Nečase, který dnes navštívil přehradu na Slapech, soustava vodních děl povodně nezastaví, vodu ale může pozdržet. Rezervy prý má přehrada Orlík. Pražský primátor Tomáš Hudeček ovšem uvedl, že co naprší do kaskády, přiteče do Prahy.

Problém je ovšem, že Česká televize před 4 dny článek zcenzurovala a přesměrovala na jiný...

Česká televize, ČT24, 3. 6.2013 14:33 - článek ID 229976: V jakém stavu je Vltavská kaskáda? Nečas a Hudeček si protiřečí ZDECACHE

"Retenční objem" dle manipulačního řádu je asi 1/12 celkového objemu přehrady (Orlík). Tečku za "propodnikatelským" manipulačním řádem přehrad nejspíš bude muset udělat parlamentní vyšetřovací komise... A pak možná státní zastupitelství a soud. Společenský koncensus odplavila voda. - KOŠ

0
Vytisknout
6740

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2013