Ústav bohemistických studií – odhalený poklad, který by měl zaniknout?

7. 11. 2017 / Sonja Vojvodić

čas čtení 5 minut

Píšu Vám ve jméno studentské iniciativy, která se snaží podpořit Ústav bohemistických studií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

Iniciativa vznikla z důvodu aktuální situace, v níž se zmíněný ústav nedávno ocitl. Protože obor čeština pro cizince (je to součást ústavu) bohužel nedostal v minulém roce akreditaci, následně nebyl otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia pro nové studenty, a proto se obáváme, že za dva roky ten samý obor zanikne.

Proto se několik studentů rozhodlo pomoct ústavu tak, že všechny zkusíme na danou situaci upozornit - budeme psát, inspirovat a podporovat ústav tak dlouho, než znovu dostane akreditaci!


Vážení,

během svého studijního pobytu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se dozvěděla o problémech, se kterými se potýká obor čeština pro cizince na FF UK, respektive Ústav bohemistických studií, který již po desetiletí pečuje o zahraniční bohemisty. V minulém roce nedostal akreditaci a první ročníky jak v bakalářském, tak v magisterském studiu se letos poprvé neotevřely. Pořád na to musím myslet, a proto jsem se rozhodla napsat tento dopis.

Není snad žádným tajemstvím, že zkušenosti získané během pobytu v cizí zemi zůstavají studentovi navždy vryté do paměti a jsou pro něj nesmírně užitečné. Bohemisté z celého světa mají rádi češtinu, a pobyt v Praze jim poskytuje možnost jejího kvalitního zvládnutí. Tito nadšenci také touží po tom, aby se jejich životním úkolem stala péče o český jazyk a kulturu. Tento vztah studentů bohemistiky k oboru čeština pro cizince můžeme srovnat s jakousi symbiózou vyskytující se v přírodě, případně se soužitím hub s rostlinami. Během pobytu v Praze vsakujeme znalosti češtiny rychle jako houba. Bez rostliny, která to podporuje, je nám to však – „na houby“.

Proč je pro nás, zahraniční bohemisty, obor čeština pro cizince zásadní? Protože studentům nabízí možnost studovat češtinu perfektně přizpůsobenou cizincům, postupující od lekcí pro začátečníky až k lekcím obsahujícím její nejsložitější problematiku. Takto se ze zájemců vychovávají odborníci, kteří jsou pro českou jazykovou kulturu důležití. Proč je tomu tak? Jejich spolupráce s českými bohemisty přínáší ucelenější pohled na vývoj českého jazyka, a to z důvodu, že se cizinci na češtinu dívají z jiného úhlu (čímž se výrazně posiluje pestrost mnoha jazykových výzkumů). Nadále tento obor učí cizince kultuře, dějinám, politice a mravním hodnotám českého národa. Díky Ústavu bohemistických studií se česká řeč a mysl popularizují po celém světě.

Proč by obor čeština pro cizince měl působit dál?

Ústav bohemistických studií je pokladem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, poněvadž na něm působí opravdu vynikající odborníci, kteří za sebou mají zkušenost v práci s cizinci, jsou výbornými pedagogy, jsou zároveň velice vstřícní, ochotní pomáhat, též posilovat v studentech lásku k češtině. Takové profesory je třeba chválit, nikoli je o to skvělé povolání připravit. Díky nim se každému studentovi pobyt v Praze stává nejlepším obdobím v životě.

Dále organizace celého Ústavu je výborná. Výuka probíhá podle jasně strukturovaných a předem určených pravidel. Rozvrh hodin je takový, že výuka nebývá náročná, stejně se ale dosahuje předem určeného cíle. Sekretariát svoji práci vykonává skvěle, žádný ze studentů nemůže zabloudit, také nikdo neplave v jakýchsi nepřesných informacích. Přijímací řízení je vytvořeno na základě předpokládaných znalostí studentů, podle čehož je vidět, že ho vytvořili vynikající odborníci. Univerzita Karlova má svoji historii a tradici a ty jsou v tomto případě vidět!

Kromě dlouhé přípravy, motivace a krásných pocitů těch, kteří stipendium dostali, ještě důležitější je zkušenost, jež studentovi pomáhá vstoupit do „pracovního světa“. Z toho důvodů Praha bývá prvním volbou mnoha studentů. Je však také známo, na jaké úrovni u vás probíhá výuka.

Řada z nás po skončení bakalářských studií v oboru bohemistika doma, ať už v Chorvatsku, Srbsku, Polsku, Rusku, Koreji či Číně, zvažuje možnost pokračovat v magisterském studiu češtiny na FFUK v Praze. Studium s českými studenty by většina z nás nezvládla: cizinec musí dohnat nejen jazyk, ale i spoustu kulturně-historických znalostí, které jsou pro rodilého mluvčího samozřejmostí, pro cizince bez odborného vedení a uceleného programu, který nabízí Ústav bohemistických studií, nepřekonatelným oříškem.

Nebyl důvod, aby se v tomto dopise přehánělo. Podobným způsobem by Ústav bohemistických studií popsal skoro každý student, jenž se zúčastnil jeho výuky.

Jedná se o základní součást Filozofické fakulty, která nesmí zaniknout! Celý tým profesorů a celkovou organizační strukturu je třeba podporovat, aby dále vzkvétaly. Univerzita Karlova je s to ukázat, že tradice její slavistiky je natolik dlouhá a silná, že dokáže překonat jakoukoli krizi, a zároveň posílit to, co je v ní už krásné.

Sonja Vojvodić

Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu

 0
Vytisknout
7308

Diskuse

Obsah vydání | 8. 11. 2017