Velký pátek a křesťanský optimismus

19. 4. 2019 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
Říkal jsem si, že letos napíšu o Velikonocích jinak než obvykle. Že nebudu psát o kněžích, utrpení, o umučeném Bohu. Psal jsem tak vždycky, protože jsem se chtěl vyhnout idylickému nebo dokonce triumfalistickému pojetí křesťanství. A pro mne jsou Velikonoce odpověď na utrpení a absurditu světa. Velký pátek je jasné usvědčení našeho světa z hrůznosti. Bůh přijde na zem hlásat lásku, milosrdenství, svobodu od absurdní, nelidské litery, a je za to svými vlastními kněžími odsouzen k smrti – a tito kněží, neboť ho nemohou nechat popravit sami, přimějí pomocí zmanipulovaného davu římského místodržietel Piláta, aby se toho ve vlastním zájmu ujal.

 


Ale to, že Bůh přišel k nám, že Bůh se nám dal ve ztělesněném milosrdenství, že Bůh pro nás bez ohledu na naše hříchy porazil smrt, to je samozřejmě něco úžasně krásného. Nelze si představit žádný větší optimismus. A právě díky Golgotě to není falešný optimismus. Není to optimismus, který říká: všechno je nakonec dobré. Tento velikonoční optimismus člověku naopak otevírá oči a řeže srdce, aby si všimly, jak děsivě ten svět funguje, kolik je v něm utrpení, jak naléhavě každý člověk potřebuje spásu z bahna, v němž se utápí. Bez Božího zásahu zůstává temnota. A ten zásah není žádný tradiční projev moci, nějaké hřmění, bouře, povodeň, mor. Je to milující člověk, který se narodil ve chlévě, který se po celý život chová co nejprostěji, který se zdržuje ve společenství hříšníků, který odpouští, uzdravuje, láme literu ve jménu života, a tím vším ohrožuje mocenské postavení kněží, protože získává svým působením přízeň lidu. To je všemohoucí Bůh. Všemohoucí Bůh, který je umučen. Tak nás spasil, tak zvítězil nad smrtí: dal nám naději, prozářil světlem tmu, ukázal na krásu vesmíru, na krásu života, na smysluplnost stvoření, ale zároveň v tom světle lásky ukázal na strašlivé množství utrpení na naši bezmocnost a smrtelnost, která potřebuje spásu, protože ta láska, která dává z jeho kříže život, není láska zavřených očí a sebeútěšných iluzí.

0
Vytisknout
6233

Diskuse

Obsah vydání | 23. 4. 2019