Asociace českých a moravských nemocnic Prymulovi:

Bezodkladně potřebujeme ochranné pomůcky od domácích výrobců!

31. 3. 2020

čas čtení 2 minuty


V Praze 27. 3. 2020

Vážený pane náměstku,

dovolujeme si obrátit se na Vás jako na předsedu Ústředního krizového štábu Vlády České republiky s žádostí, aby se krizový štáb zabýval situací, která znemožňuje realizaci Mimořádného opatření MZ z 25. 3. 2020 a zejména jeho bodu 4.

Kromě možného logistického problému vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19, je zásadní skutečností nedostatek odpovídajících osobních ochranných prostředků pro zdravotnické pracovníky vyčleněných pro tyto prostory.


Výše uvedená pracoviště určená k třídění pacientů se stávají pracovišti první linie boje s epidemií. Musí být tedy vybavena ochrannými prostředky, jako obdobná pracoviště přímo řízených nemocnic ministerstvem zdravotnictví. Zejména respirátory třídy FFP3, které jsou pro regionální nemocnice zcela nedostupné.

Bez vybavení těchto pracovišť ochrannými pomůckami nejvyšší třídy hrozí, že zdravotničtí pracovníci nebudou schopni v těchto podmínkách pracovat, regionální nemocnice nebudou moci splnit svou funkci v boji s epidemií a budou z karanténních důvodů postupně vyřazována z provozu.

Také v zařízeních následné a dlouhodobé péče, která dostávají nejmenší množství ochranných pomůcek, pracovníci stále více zpochybňují možnost realizovat přijatá opatření a doporučení k ochraně především nejstarších občanů.

Jsme si vědomi absolutního nedostatku všech druhů ochranných prostředků včetně těch nejsofistikovanějších a nemožnosti je zajistit v zahraničí. Proto důrazně žádáme krizový štáb a jeho prostřednictvím Vládu ČR nespoléhat na dobrovolné iniciativy vysokých škol, výzkumných pracovišť, firem i jednotlivých občanů ČR a zajistit hromadnou výrobu ochranných prostředků nejvyšší třídy ve volných kapacitách průmyslu ČR a k tomu příslušně stimulovat vhodné podniky.

Děkujeme za pochopení a nezbytné kroky.S pozdravem

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

předseda AČMN
Vážený pan

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,

předseda ústředního krizového štábu

náměstek ministra zdravotnictvíNa vědomí:

Andrej Babiš, předseda Vlády ČR

Karel Havlíček, místopředseda Vlády ČR

Jan Hamáček, místopředseda Vlády ČR

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

0
Vytisknout
4166

Diskuse

Obsah vydání | 2. 4. 2020