Dva nové články s daty o covidu v New England Journal of Medicine

1. 4. 2020 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

V New England Journal of Medicine, asi nejlepším lékařském časopise na světě, vyšly před pár dny dvě studie o nemoci covid. S konkrétními daty. První se týká covidu v léčebně dlouhodobě nemocných, druhá zase covidu v jednotkách intenzivní péče (JIP). Obě jsou z USA ze státu Washington.

1. článek: Celkem 167 případů nákazy covidem bylo zaznamenáno mezi klienty, návštěvníky a personálem konkrétní léčebny dlouhodobě nemocných (skilled nursing facility v King County ve Washingtonu) dohromady (první potvrzený případ 28. února, poslední datum sbírání dat je 18. březen). Konkrétně šlo o 101 nakažených klientů, 50 nakažených lidí z personálu a 16 nakažených návštěvníků. Mezi klienty: 68 mělo hypertenzi, 61 onemocnění srdce, 41 urologické onemocnění, 32 diabetes, 31 bylo obézních, 31 mělo plicní onemocnění, 15 rakovinu, 9 slabý imunitní systém a 6 onemocnění jater. Mezi personálem: 4 osoby měly hypertenzi, 4 onemocnění srdce, 5 diabetes, 3 osoby byly obézní a 2 měly onemocnění plic. Mezi návštěvníky: 2 osoby měly hypertenzi, 3 onemocnění srdce, 2 urologické onemocnění, 1 diabetes, 3 osoby byly obézní a 2 měly plicní nemoc.

Hospitalizace byla nutná u 54,5% nakažených klientů, 50% nakažených návštěvníků a 6% nakaženého personálu. 34 ze 101 nakažených klientů zemřelo, zemřela také jedna osoba z návštěvníků, ale nikdo z personálu (do 18. března). Autoři zmiňují, že zranitelnost těchto zařízení infekčními nemocemi dýchacího ústrojí, včetně chřipky a obyčejného nachlazení, je dlouho dobře známa (odkazují se na práci Lansbury LE, Brown CS, Nguyen-Van-Tam JS. Influenza in long-term care facilities. Influenza Other Respir Viruses 2017;11:356-366) – a také tvrdí, že jejich výsledky naznačují, že jakmile se nákaza do takového zařízení dostane, má schopnost se šířit „rychle a divoce“ s velmi vážnými následky.

Odkaz na zdroj

2. článek: Autoři prošli nemocnice v Seattlu a okolí, celkem devět nemocnic, a identifikovali 24 lidí s covidem na tamních JIP. Průměrný věk byl 64 let (23-97 let), 63% muži. Nejčastějším syndromem byl kašel a dušnost, 50% pacientů mělo horečku a 58% cukrovku. 75% pacientů potřebovalo plicní ventilaci a přibližně stejný počet měl hypotenzi. 12 pacientů zemřelo v prvních 18 dnech, čtyři z nich měli uvedeno v dokumentech přání, že nemají být resuscitováni (zajímavý a možná důležitý detail). Ze zbylých 12 pacientů 5 bylo propuštěno domů (tedy i z JIP na covidu se lze vrátit domů), 4 opustili JIP, ale zůstali v nemocnici, a zbylí tři zůstali na plicní ventilaci.

Dále v článku je v tabulce uvedeno, že kromě zmíněného diabetu, měli pacienti i tyto zdravotní problémy: HIV pozitivní (1 pacient), kuřáci bývalí nebo současní (5 pacientů), CHOPN (1 pacient), chronické onemocnění ledvin (5 pacientů), mrtvici (2 pacienti).

Odkaz na zdroj

 

 

0
Vytisknout
8683

Diskuse

Obsah vydání | 7. 4. 2020