Nemocnice požadují finanční příplatek pro zdravotníky

2. 4. 2020

čas čtení 2 minuty


Vážený pane předsedo vlády,

Vážený pane místopředsedo vlády,

považujeme za svou povinnost tímto otevřeným dopisem upozornit na zesilující se napětí postihující zdravotnické pracovníky regionálních nemocnic způsobené jejich mimořádným vypětím, vysokým osobním ohrožením epidemií a trvajícím nedostatkem ochranných prostředků.

Zdravotničtí pracovníci se setkávají s rizikem nákazy každodenně. Proto je jejich ohrožení i ohrožení jejich rodin je řádově vyšší, než v ostatních oblastech.


Tato skutečnost není zohledněna, a předpokládá se automaticky. Považujeme za nutné, aby ocenění práce, vypětí i rizika zdravotníků v prvé linii zaznělo výrazně, nejen verbálně!

Některé nemocnice fakultního typu (podle médií Motol, Bulovka, Homolka) již přistoupily i k finančnímu ocenění zdravotníků v řádu tisíců Kč za odpracovanou směnu v prvé linii. Další o tom uvažují limitovány finančními prostředky, které mají k dispozici.

Také v regionálních nemocnicích akutní i následné péče roste napětí mezi zdravotníky. Finanční ohodnocení jejich práce je přitom řádově nižší než ve fakultních nemocnicích a na mimořádné ohodnocení v současné době v těchto zařízeních nejsou žádné zdroje.

Řešení ohodnocení práce zdravotnických pracovníků nelze očekávat od zdravotních pojišťoven, jejichž posláním je hradit zdravotní péči, nikoli řešit důsledky současné krize v nemocnicích akutní i následné péče.

Považujeme za nanejvýš potřebné, aby finanční prostředky k udržení současného nasazení zdravotníků v nemocnicích a v případě potřeby ještě jeho zvýšení poskytl stát ze státního rozpočtu.

Krizí jsou sice zasaženy všechny ekonomické podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Žádáme však, aby stát prioritně vyřešil potřeby těch, kteří jsou nepřetržitě vystavováni riziku možné infekce při plnění svých neodkladných pracovních povinností v zájmu svěřených pacientů.

Navrhujeme, aby Vláda ČR rozhodla o mimořádném příplatku za odpracovanou směnu pro zdravotnické pracovníky všech kategorií v prvé linii a ve všech nemocnicích, a to z prostředků státního rozpočtu po dobu nouzového stavu. Aby i tímto způsobem ocenila jejich práci a nadále je stimulovala.

Nežádáme pro zdravotnické pracovníky žádné výhody. Navrhované opatření považujeme za pragmatické, zcela účelové a jen po dobu nouzového stavu. V zájmu občanů ČR.S pozdravem

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

předseda AČMN

Vážený pan

Andrej Babiš, předseda Vlády ČR

Jan Hamáček, místopředseda Vlády ČR, předseda ústředního krizového štábu


0
Vytisknout
5546

Diskuse

Obsah vydání | 7. 4. 2020