Rozhovor Britských listů 272. Kdy bude konec světa? Až umřu.

8. 4. 2020

čas čtení < 1 minutaJan Čulík hovoří s šansoniérem Jiřím Dědečkem o změněné situaci v době koronavirové pandemie. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, v neděli 12. dubna, na Boží hod velikonoční.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

K hrubě manipulativní reportáži České televize: Ať si tam čtou časopis Nature!

8. 4. 2020 / Jan Čulík

čas čtení 6 minutPořad Reportéři ČT odvysílal hrubě manipulativní, rasistickou reportáž o koronaviru, nazvanou "Čínská nemoc". Víme všichni velmi dobře, že čínský komunistický režim je diktatura a že zpočátku pandemie Čína trestala lékaře, kteří na pandemii upozorňovali, a pokusila se utajit o ní informace. Posléze poskytla světu obrovské množství otevřených odborných informací, včetně přesného popisu genomu koronaviru, bez něhož by světoví vědci nemohli rychle zahájit práci na vakcíně proti koronaviru.

Ano, v některých médiích po světě se vyskytly spekulace, že Čína neuvádí spolehlivé informace o počtu nakažených a mrtvých a že údaje snižuje a zkresluje. To je jistě možné, dokonce i snad pravděpodobné - avšak manipulovat diváky emocionálně zabarvenými - nepodloženými! - tvrzeními o - snad - možném - obrovském počtu činských nakažených a mrtvých je neseriozní.

Stejně je neseriozní a rasistické vyvolávat paniku nad naprosto legitimní snahou Číny postižené pandemií skupovat v lednu a v únoru letošního roku v zahraničí - včetně ČR - roušky. Co je na tom tak odsouzeníhodného? Nedělala by Česká republika totéž, kdyby byla postižena tisíci mrtvými a neměla na svém území dostatečné vybavení proti pandemii?

Kritizovat autoritářský režim v Číně je oprávněné, avšak propaganda v pořadu Reportéři ČT působí nepřesvědčivě a kontraproduktivně.

Aby se osvobodili Reportéři ČT od svého rasismu, možná by si měli častěji číst vědecký časopis Nature. Ten totiž k označení "čínská nemoc" publikoval toto:

Rozhovor Britských listů 271. Epidemiolog: Musíme nechat koronaviru řízený průběh populací

7. 4. 2020

čas čtení < 1 minuta


Bohumil Kartous hovoří s epidemiologiem Petrem Smejkalem z pražského IKEMU o tom, jak si Česká republika poradila s pandemií koronaviru, kdo je nejvíc ohrožen a jaká by měla být cesta vpřed. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 8. dubna 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Mezitím v Absurdistánu 123:

PiS a koronavirus v Polsku, škola v televizi a prezidentské volby poštou

8. 4. 2020 / Tomasz Oryński

čas čtení 12 minut

Boj s koronavirem v Polsku pokračuje. Vláda i parlament mají mnoho práce. Musejí zajistit, navzdory tomu, že vládní reakce na pandemii směřuje k naprosté katastrofě, aby zůstaly u moci.

Veškeré břemeno boje proti koronaviru bylo přesunuto na bedra zdravotnictví, nevládních organizací a obyčejných občanů. Protože neexistují řádná bezpečnostní opatření, každých několik hodin se uzavírá další jeden nemocniční pokoj. Zdravotnictví padá jako kostky domina: stovky lékařů a zdravotních sester byly testovány pozitivně na koronavirus, tisíce dalších zdravotníků jsou v karanténě (někteří za skandálních podmínek - skupina paramediků, která dovezla pacienta s podezřívanou nákazou COVIDU-19, dostala nařízeno, aby zůstala v sanitce déle než 18 hodin bez jídla a pití  a byla propuštěna až o 34 hodinách). Ministerstvo zdravotnictví ani nezjišťuje situaci mezi zdravotníky - výše uvedená čísla poskytly odbory. Situaci nenapomáhá skutečnost, že mnoho špatně placených zdravotnických profesionálů bylo donuceno pracovat na volné noze, takže často mají dvě nebo více zaměstnání v několika nemocnicích, což dál pomáhá virus šířit.

Koronavirová magie, aneb Víra tvá tě (ne)uzdravila

8. 4. 2020 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Jedna malá studie provedená na datech z rané fáze pandemie pocházejících z Číny a Itálie, k níž se navíc sluší přičinit výhradu o notorické nespolehlivosti čínských údajů a nezohlednění "preexisting comditions" u 99 % italských obětí choroby ZDE, vyvolala lavinu nadšených komentářů, ačkoliv ještě ani nevyšla a čeká na standardní oponenturu. Autoři tvrdí, že údajně existuje korelace mezi proočkovaností populace klasickou vakcínou protí tuberkulóze (bacilli Calmette-Guérin, BCG) a zvýšenou odolností proti onemocnění koronavirem. A to vede řadu komentátorů k nadšeným tirádám, podle nichž může být BCG vakcína naší novou nadějí v boji s koronavirovou epidemií ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE.

Turinské rouno a některá úskalí s ním spojená

8. 4. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 7 minut

 


Na počátku jakékoliv tematicky nějak cílené debaty, pokud nejde o zcela novou problematiku bez výchozích orientačních údajů (leč někdy i tam), míváme skoro vždycky už nějak z vlastní minulosti vzešlé nějaké předpojatosti, které naznačují naše jaksi „předzjednané“ výchozí zřetele, jež přinejmenším vymezí hned možný přitakávající nebo odmítavý osobní přístup k tématu, včetně míry naléhavosti jeho adekvátního řešení (že někdy dokonce toužíme dosáhnout konečného a nevývratného řešení málem ještě před vlastním seznamováním se s úskalími nastoleného námětu).

Charter 77 to the Czech government: Sign up to the 16 EU countries's declaration to defend democracy in the times of the pandemic

8. 4. 2020

čas čtení 2 minuty

 

WE CALL OF THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC:
LET US JOIN THE DECLARATION PUBLISHED BY THE 16 EUROPEAN UNION MEMBER STATES!

Most member countries of the European Union realise that the efforts to suppress the coronavirus pandemic must not weaken the democratic and legal foundation of states and must respect freedom of speech. Only unavoidable measures should be implemented, they should be proportionate, time-limited and their appropriateness must be regularly checked. The curtailment of rights must not contradict the countries' international legal obligations.

Strach (z) „epidemiologicky naivního“ stáda

8. 4. 2020

čas čtení 11 minut

V České republice, kde je veřejný diskurs dost izolovaný od vnějšího světa, se dost často stává, že někdo formuluje určitou ne zcela promyšlenou ideu, a pak to lidé začnou opakovat a šířit, aniž by byla řádně podrobena otevřené kritické diskusi na tvrdém globálním fóru. Tak například se v ČR prosadilo, aby občané měli povinnost nosit roušky i na ulici či v lese, ačkoliv je to v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace, která upozorňuje, že nošení roušek u zdravých lidí na veřejnosti je k ničemu - zvlášť absurdní jsou záběry televizních diskutérů a moderátorů v rouškách v situacích, kdy je zřejmé, že sociální distance dvou metrů stačí. 

Jinou nedovařenou, řádně nepromyšlenou ideou je tzv. "stádní imunita" - myšlenka, o níž na krátkou dobu uvažovali před mnoha týdny britští politici, než dostali matematické modely, z nichž vyplynulo, že pokud by země okamžitě nezavedla přísnou karanténu a sociální distancování, zemřelo by až půl milionu lidí a naprosto by to zničilo zdravotnictví.

Kupodivu se myšlenka "stádní imunity" zalíbila mnohým lidem v ČR, kteří netuší - protože zatím ČR nemá takovou míru úmrtí jako v západoevropských zemích či v USA - co by to znamenalo.

Viz níže zveřejněný článek pana Zdeňka Jakubka z Ostravy.

Je však  prokázáno, že argumenty o "imunitě stáda" jsou falešné a nesmírně nebezpečné. Možná jsou lidé na Západě ovlivněni konkrétní situací v zemích, jako je Británie, Itálie či Španělsko. Ale vidět každodenní umírání tisíců, a desítek zdravotníků, vede k značnému soustředění mysli.

Koronavirus má úmrtnost 1 až 3 procenta, přitom u 10 - 15 procent nakažených dochází k vážnému průběhu, který si vyžaduje hospitalizaci. Z toho 5 procent na jednotkách intenzivní péče.

V českých poměrech by "promořenost" tedy znamenala 100 000 - 300 000 mrtvých a  1 až 1,5 milionu lidí v nemocnicích.

Argumenty o tom, že na jiné příčiny smrti (automobilové nehody, rakovina) lidé umírají po milionech, jsou irelevantní, protože  na to je společnost zavedená. Nezvládne však náhle vzniklou novou vlnu tisíců nemocných a umírajících, která by trvala měsíce.

Jedinou možností je snažit se snižovat křivku, intenzivně testovat a bránit šíření nákazy izolací nakažených center do té doby, než bude k dispozici vakcína.

Česká republika má velké štěstí, že začala s přísnou karanténou rychle. Británie a USA to zanedbaly, zřejmě i Švédsko a Japonsko. V Česku ale mnoho lidí tu karanténu nebere vážně, budou se družit o Velikonocích a je velmi pravděpodobné, že vážná vlna nákazy tam vznikne kolem 1. května. Vzhledem k tomu, že nemoc má dlouhou inkubační dobu a přitom lidé, kteří nemají žádné příznaky, nákazu šíří, je to velmi nebezpečné.

Jak jste se jistě dočetli na Britských listech, podle matematických modelů bude mít jen Británie do srpna 66 000 mrtvých.

Tolik promořenost.

Mimochodem, jeden lékař - čtenář Britských listů - nám vysvětlil, že když hovořil pan Prymula o promořenosti, mínil tím právě intenzivní testování a izolaci center nákazy. Použil bohužel zřejmě na veřejnosti nepřesných formulací, avšak nic tak šíleného jako volné spoléhání na "stádní imunitu" zjevně neprosazuje.   (JČ)

Koronavirus "vydrží na neprané roušce sedm dní"

8. 4. 2020

čas čtení < 1 minuta


Výzkum stability nového koronaviru na různých površích zjišťoval možné způsoby přenosu. Zpráva publikovaná v časopise Lancet zjistila, že se virus udržel na vnější straně chirurgické roušky po dobu sedmi dní.

Studie podporuje existující doporučení, aby se lidé nedotýkali vnější strany svých roušek poté, co si je nasadí.

Výzkumníci také znova zdůrazňují předchozí předběžná opatření, jako je časté mytí rukou, nedotýkání se obličeje a držení se doma , coby nejlepší ochranu před chorobou COVID-19.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Průběžné zpravodajství:

Trump chce uprostřed pandemie odebrat finance Světové zdravotnické organizaci

8. 4. 2020

čas čtení 7 minut

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE.  V ve středu 8.4. v noci  bylo v ČR oficiálně registrováno 5017 nákaz a 88  úmrtí.


- Dnes je tomu 100 dní od doby, kdy Světová zdravotnická organizace vydala varování o novém viru. Dnes Světová zdravotnická organizace informuje, že v Evropě je asi polovina všech případů nákazy z celého světa. Sedm z deseti nejpostiženějších zemí nákazou je v Evropě.

- Není jasné, zda koronavirová pandemie skutečně vznikla na "mokrém trhu" ve Wuchanu. Nejpravděpodobnější je, že virus vznikl u netopýrů, ale to je tak všechno, co vědci konkrétně vědí, zdůrazňuje profesor Stephen Turner z katedry mikrobiologie na Monash University v Melbourne. Vzhledem k tomu, že byla v New Yorku koronavirem nakažena tygřice, je známo, že virus dokáže skákat mezi různými biologickými druhy. Vůbec není jasné, který biologický druh byl prostředníkem, přes nějž virus skočil na lidi. Úplně první případ nákazy koronavirem neměl kontakt s mokrým trhem ve Wuchanu. Je ovšem fakt, že na mokrých trzích dochází k interakci člověka s dalšími biologickými druhy, proto by měly být zakázány. ZDE  

- Itálie uzavřela své přístavy pro lodě od nevládních organizací, přivážející uprchlíky. Loď německé organizace Sea-Eye přivážela směrem k Itálii 150 lidí, vylovených z moře u libyjského pobřeží.

Ochrání mě před koronavirem rouška? Likvidace mýtů

7. 4. 2020

čas čtení 5 minutOchrání mě před koronavirem rouška?
Nosit na obličeji roušku v žádném případě není stoprocentní záruka, že se  koronavirem nenakazíte. Viry se dostávají do lidského organismu také očima a miniaturní partikuláty viru, známé jako aerosoly, dokáží proniknout rouškou. Avšak roušky jsou efektivní při blokaci kapének, což je hlavní způsob šíření nákazy koronaviru a z některých studií vyplývá, že roušky vám poskytují asi pětinásobnou ochranu ve srovnání s tím, když na obličeji nemáte nic (i když jiné studie zaznamenávají nižší úroveň jejich efektivnosti).

Světová zdravotnická organizace: Je zbytečné, aby zdraví lidé nosili v ulicích roušky

7. 4. 2020

čas čtení 3 minuty

 "Lidé si myslí, že je roušky ochraňují, ale ono to není pravda."

Světová zdravotnická organizace nepřijala doporučení, aby lidé nosili na veřejnosti roušky. Prozkoumala nové informace, které naznačovaly, že nošení roušek možná omezilo v některých regionech šíření koronaviru.

Avšak v aktualizovaných doporučeních, zveřejněných v pondělí, zdůraznila Světová zdravotnická organizace, že i když roušky mohou pomoci omezit šíření nákazy, samy o sobě jsou nedostatečné. Neexistují žádné důkazy, že by nošení roušek na veřejnosti chránilo zdravé lidi před nákazou infekcemi dýchacích cest včetně koronaviru, konstatovala Světová zdravotnická organizace.

Koronavirus: Plasma od pacientů, kteří přežili nákazu, pomáhá vážně nemocným osobám

7. 4. 2020

čas čtení 3 minuty

 

Studie krevních transfuzí provedené týmy v Číně informují o výrazném zlepšení zdravotního stavu pacientů


Lékaři mají předběžné důkazy, že vážně nemocní pacienti na koronavirus mohou mít prospěch z krevního plasmatu, získaného od lidí, kteří se od koronaviru zotavili.

Dva týmy lékařů v různých nemocnicích v Číně poskytly plasma plné protilátek 15 vážně nemocným pacientům a zaznamenaly podstatné zlepšení jejich stavu u mnoha z nich.

Koronavirus: Stačí čtrnáctidenní karanténa?

7. 4. 2020

čas čtení 2 minutyPo mnoho týdnu doporučuje Světová zdravotnická organizace, že zatímco polovina lidí nakažených koronavirem onemocní do pěti dnů, doporučují karanténu 14 dnů, aby se zabránilo šíření COVIDU-19. Toto čtrnáctidenní období karantény bylo extrapolováno z analýzy zveřejněné v lednu založené na testování malého vzorku pacientů v čínském Wuchanu, z níž vyplývalo, že u 95 procent pacientů se projeví příznaky  do 12 a půl dne.

Avšak nové studie naznačují, že u některých lidí to trvá daleko déle, než se objeví příznaky. Někteří experti požadují delší karanténu, zejména v zemích, kde se netestuje větší počet obyvatelstva.

Lékaři bez hranic vyhlašují krizovou sbírku na boj s COVID-19 a důsledky pandemie

8. 4. 2020

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva

Onemocnění COVID-19 už postihlo v různé míře většinu zemí světa. Lékaři bez hranic zasahují proti této nemoci v desítkách států, včetně těch nejvíce postižených v Evropě. Připravují se také na další vlnu pandemie - v Africe, Latinské Americe či na Blízkém východě. Česká kancelář Lékařů bez hranic vyhlašuje krizovou sbírku na boj s COVID-19 a důsledky nákazy.

Lékaři bez hranic svou pomoc postupně rozšiřují v evropských státech nejvíce zasažených touto chorobou jako je Itálie, Španělsko, Francie či Belgie. V rámci svých možností podporují vyčerpané zdravotníky a nejvíce zranitelné skupiny obyvatel - seniory, lidi bez domova nebo lidi na útěku (více informací o zásahu Lékařů bez hranic v Evropě najdete zde).

Rozhovor Britských listů 269. Koronavirus: Jak se zbavit strachu ze smrti

1. 4. 2020

čas čtení 1 minuta(For English, scroll down)

Muhamed Duraković pochází z bosenského městečka Srebrenica, kde v roce 1992 pomalu začala genocida  místního obyvatelstva. (Vyvrcholila r. 1995.) Začalo to doslova přes noc. Mladý Muhamed byl středoškolák a chodil normálně do školy. Z jeho třídy, v níž bylo 24 žáků, přežili jen tři. Čelíme li - jako dnes - možnosti náhlé smrti, co dělat, aby se člověk zbavil strachu? O tom s panem Durakovičem hovoří Jan Čulík.  Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 15. dubna 2020.

How to get rid of the fear of death

Mr. Muhamed Duraković comes from the Bosnian town of Srebrenica, which experienced the beginnings of genocide in 1992. The killing started literally overnight.  (It culminated in 1995.) Young Muhamed was a secondary school pupil, he went to school. Of his class, which consisted of 24 students, only three survived. When we feel - like today - the possibility of imminent death, what should we do to free ourselves of fear? Jan Čulík discusses this issue with Muhamed Duraković in this Britské listy Interview, which is broadcast on the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Wednesday 15th April 2020.


Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Milí čtenáři a příznivci Britských listů

7. 6. 2020

čas čtení 2 minuty

Je  to poněkud trapné, ale musíme znovu zdůraznit, že za nynější míry finanční podpory od čtenářů Britské listy do několika měsíců skončí.

V nynější stále se zhoršující domácí české politické situaci jsou Britské listy jedním z mála seriozních a nezávislých informačních zdrojů, přinášející do uzavřeného českého prostředí otevřenou debatu z vnějšího světa a neúplatnou analýzu domácích poměrů, která není závislá na žádné kmenové příslušnosti znesvářených domácích aktivistických skupin.

Ano, samozřejmě, nezávislé myšlení bolí. Vždycky se pobavím nad občasnými zuřivými reakcemi od čtenářů s klapkami na očích a uších, kteří nám důrazně oznamují, že přestávají Britské listy číst, jako by jejich čtením dělali NÁM milost. Jestliže se však někdo zuřivě rozhodne odstřihnout se od seriozních, otevřených informací z vnějšího světa, je to jeho blbost... :) 

Vydávání Britských listů není zadarmo. Potřebujeme na jejich provoz přibližně 70 000 Kč měsíčně a v tom ohledu plně závisíme na finanční podpoře našich čtenářů. Zvlášť v dnešní době, když už v kmenově rozdělené české společnosti existuje jen minimum informačních zdrojů, které nejsou závislé na nějakém oligarchovi či politickém seskupení, a je jen málo serverů jako Britské listy, které přinášejí otevřené a věcné informace o situaci v zahraničí, která výrazně ovlivňuje to, co se děje v ČR, je role Britských listů nezastupitelná.

V současnosti však nevybereme měsíčně tolik drobných příspěvků od našich čtenářů, aby nám finanční rezerva neklesala. V takovéto situaci do pár měsíců zkrachujeme.  Pokud si přejete, aby byl i nadále v české společnosti slyšen nezastupitelný hlas Britských listů, prosíme, přispívejte pravidelně na jejich provoz částkou cca 200 Kč měsíčně.

Děkujeme

Britské listy

Detailní analýza maďarského "koronavirového zákona"

8. 4. 2020

čas čtení 6 minut

11. března 2020 maďarská vláda kvůli koronavirové krizi ústavně vyhlásila mimořádný stav a 30. března 2020 137 ze 199 poslanců maďarského Národního shromáždění schválilo "Zákon proti koronaviru", který zahrnuje rozsáhlé pravomoci poskytnuté vládě. Po dobu mimořádného stavu nyní vláda může uplatňovat opatření zavedená k omezení pandemie dekrety, bez souhlasu parlamentu. V Maďarsku i v zahraničí bylo parlamentní hlasování agresivně kritizováno, což vláda vehementně odmítá jako nepřiměřené a zavádějící, uvádí analýza Nadace Konráda Adenauera.

Rozhovor Britských listů 270. Premiér Babiš poslal v krizi nepravdivý dopis. Co proti tomu dělat?

2. 4. 2020

čas čtení < 1 minutaPremiér Andrej Babiš poslal dopis s nepravdivým tvrzením, že neziskové organizace nepomáhají v době koronavirové krize. Ve skutečnosti fungují neziskové organizace v době koronavirové krize daleko rychleji a účinněji než státní aparát. Babišův dopis je pro všechny tyto lidi pozoruhodnou urážkou. Co dělat proti premiérovým nepravdám? Nad tím v tomto Rozhovoru Britských listů uvažuje Bohumil Kartous s Richardem Vlasákem, historikem a teologem. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od soboty 4. dubna 2020.

Vědci spěchají s vývojem vakcíny proti koronaviru

8. 4. 2020

čas čtení < 1 minuta


Výzkumné týmy po celém světě pracují naplno na vakcíně, která by zabránila šíření respiračního onemocnění COVID-19. Ale proč vývoj tak dlouho trvá?

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Zapojte se, je vás třeba

Diskutujte na Britských listech

18. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Vážení čtenáři Britských listů, rozhodli jsme se zpřístupnit těm, kdo pravidelně přispívají na provoz jednoho z mála nezávislých médií v ČR diskuse pod články. Rozhodli jsme se tak učinit proto, aby lidé, kteří mají velký podíl na více než dvacetileté existenci Britských listů, měli možnost vyjádřit se přímo k jejich obsahu a přispět svým úhlem pohledu. Od omezení na platící čtenáře si slibujeme též minimalizaci nenávistných, bigotních a scestných komentářů, které vytvářejí z internetových diskusí skládku mentálního odpadu. Sledovat diskuse a hodnotit příspěvky v nich bude mít nicméně možnost každý návštěvník.

Není to ale zabezpečení, které by výskyt digitální pitomosti či zneužití pro propagandistické účely dokázalo eliminovat úplně. Budeme proto diskuse redigovat a příspěvky, které budou obsahovat nepřijatelný materiál (e.g. rasistické výzvy, urážky ad hominem, výzvy násilného charakteru, replikaci prokazatelně konspiračních bludů), budou bez pardonu odstraňovány.

Přístup k diskusím je jednoduchý. Pokud budete mít zájem o diskuse, zaregistrujte se v systému a proveďte vybranou platbu (dle doby trvání přístupu k diskusím). Platby probíhají prostřednictvím systému GoPay. Poté budete mít přístup k diskusím na dobu, kterou jste si předplatili. V případě technických problémů se prosím obracejte na programátora Britských listů Michala Panocha: michal@panoch.net.

Prosíme pravidelné přispěvatele Britským listům, aby možnosti využili a aby přenesli své platby do nového systému, jenž jim umožní přístup k diskusím. Zároveň vyzýváme ostatní čtenáře, aby tuto možnost zvážili. Víme, že Britské listy čte řada velmi zajímavých lidí a velmi oceníme, pokud se podaří na webu Britských listů vytvořit silnou komunitu lidí, kterým vyhovuje kritický přístup a unavuje je digitální spad. Zajímavé příspěvky v diskusích budeme redakčně zpracovávat a vydávat jako samostatné texty. 

Vážení čtenáři, věříme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že diskuse přispějí jak k pluralitě relevantních názorů, tak k dlouhodobé udržitelnosti Britských listů. 

Změny klimatu zvyšují riziko ozbrojených konfliktů

8. 4. 2020

čas čtení 1 minuta

Riziko násilných střetů roste poté, co extrémní klimatické jevy jako sucha nebo povodně zasáhnou zranitelné země, zjistila mezinárodní studie. Zranitelné země jsou charakterizovány početnými populacemi, politickým vylučováním konkrétních etnických skupin a nízkou úrovní rozvoje. Studie kombinuje globální statistickou analýzu, data z pozorování a regionální případové studie.

Koronavirus: Boris Johnson je na jednotce intenzivní péče

6. 4. 2020

čas čtení 3 minuty

Jeho stav se údajně zhoršil a v pondělí v 19 hodin britského času byl převeden na jednotku intenzivní péče pro případ, že by musel být intubován a napojen na ventilátor.

Linda Bauldová, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku, varuje:

"Kdokoliv kdekoliv, včetně těch nejprivilegovanějších členů naší společnost, může být postižen a může vážně onemocnět. Je nesmírně důležité, nyní více než kdy předtím, abychom všichni dodržovali vládní předpisy, zůstávali doma a neohrožovali ostatní."

(V Praze to lidé nedodržují. Je teplo, kupují si pivo z hostinců a restaurací přes ulici a posedávají na chodnících a na lavičkách, aniž by dodržovali nutný odstup dvou metrů. Aspoň tak to vypadalo v Praze na Starém Městě v pondělí kvečeru. JČ)

První náznaky, že je Boris Johnson více nemocen na koronavirus, než on či jeho poradci přiznávají, přišly  ve čtvrtek dopoledne. Jeden zdroj informoval, že se v londýnské nemocnici St Thomas' připravuje pro Johnsona lůžko a že se jeho stav během jeho sedmidenní karantény v Downing Street zhoršil.

Pandemie ničí mytologii ruského režimu

8. 4. 2020

čas čtení 2 minuty

V reakci na výzvy pandemie "významná část" ruské společnosti prochází transformací. Její členové se již nechovají jako poslušní poddaní, kteří vždycky udělají, co je jim nařízeno, ale jako občané, kteří zpochybňují, co provádějí úřady, píše Aleksandr Vinogradov.

USA zakázaly vývoz respirátorů do Kanady a vyvolávají tam krizi

7. 4. 2020

čas čtení 8 minut

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE.  V úterý 7.4. odpoledne  bylo v ČR oficiálně registrováno 4944 nákaz a 88  úmrtí.


- Britská vláda odmítla v úterý sdělit rozhlasu BBC, kdo má odpovědnost za odpálení jaderných zbraní, kdyby došlo k útoku na Británii, zatímco je Boris Johnson na jednotce intenzivní péče. Británie je jednou z pěti jaderných velmocí a má čtyři jaderné ponorky vyzbrojené balistickými střelami Trident II D5. Má zásobu asi 215 jaderných hlavic, z nich je asi 120 aktivně připraveno k použití.

- Počet úmrtí na světě se přibližuje 75 000. Počet globálně registrovaných úmrtí je 74 892, počet globálních infekcí je 1,347 milionu.

- Španělsko zaznamenalo čtvrtý pokles v počtu denních úmrtí. 637 za posledních 24 hodin.

- Samsung Electronics očekává vyšší zisky v prvním čtvrtletí roku 2020, protože miliony lidí pracující z domova používají datových služeb v cloudu, což vedlo k zvýšení poptávky po počítačových čipech.

- Finská vláda posílila kontrolu hranic a omezila cestování přes hranice do 13. května. Finsko sleduje s rostoucím znepokojením liberální švédskou politiky a obává se, že pendleři ze Švédska rozšíří pandemii v severních částech Finska, kde žije postarší populace a jsou tam omezené zdravotní služby.

- Japonský premiér Shinzo Abe v úterýž vyhlásí nouzový stav v částech země, včetně Tokia, v důsledku rychlého růstu infekcí.

- Podle Michaela Govea není britský premiér Boris Johnson napojen na ventilátor v jednotce intenzivní péče a pokud se jeho situace změní, vláda zveřejní oficiální prohlášení. "Premiérův případ je varováním, že infekce může postihnout kohokoliv."

- Čína v úterý oznámila pokles nových infekcí poté, co uzavřela své hranice vůči téměř všem cizincům. V městě Wuchan, v původním centru epidemie,  nyní nebyla zaznamenána vůbec žádná úmrtí. Počet dovezených infekcí je nyní 983. Za posledních čtrnáct dní informoval Wuchan jen o dvou nových případech infekce. Ve středu poprvé dostanou lidé povolení cestovat z města.

- Německo zaznamenalo nárůst dalších 3834 případů nákazy, což zvyšuje počet registrovaných nákaz na 99 225. V Německu dosud zemřelo 1607 lidí.

- V USA zemřeli na koronavirus už tři pracovníci supermarketů prodávajících potraviny. Vyvolává to obavy, že supermarkety s potravinami neseženou zaměstnance. ZDE

Co "asi" dělají lékaři v nemocnici s Borisem Johnsonem?

6. 4. 2020

čas čtení 4 minuty

 

Jak jsme informovali,
ruská tisková kancelář Ria Novosti tvrdila, údajně podle informací z vysokých míst britského zdravotnictví, že bude Boris Johnson napojen na ventilátor, Informace nebyla potvrzena z jiných zdrojů. Úřad v Downing Street podle rozhlasu BBC tuto zprávu odmítl jako fake news, nepopřel však, že Johnson dostává kyslík.


Konzervativní ministr pro komunity Robert Jenrick tvrdil v pondělí ráno v britském rozhlase, že se Johnsonovi "vede dobře". Potíž je, že vysocí představitelé Johnsonovy vlády už mnoho týdnů o všem veřejnosti systematickou lžou, jako když tiskne, takže je velká otázka, zda lze toto Jenrickovo tvrzení brát vážně.

Charta 77 vládě ČR: Připojte se k prohlášení 16 států EU na obranu demokracie v době pandemie

6. 4. 2020

čas čtení 2 minuty


VÝZVA VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY:

PŘIPOJME SE K PROHLÁŠENÍ ŠESTNÁCTI STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE!


Většina členských států Evropské unie si uvědomuje, že úsilí o potlačení pandemie koronaviru, která nyní paralyzuje veřejný život ve velké části světa, nesmí zpochybnit demokratické a právní základy států a musí respektovat svobodu slova. Opatření musejí mít pouze nezbytný rozsah, musejí být přiměřená, časově omezená a jejich platnost musí být pravidelně přezkoumávána. Vydávaná omezení musejí být v souladu s mezinárodně právními závazky.

Pozor: Absurdní lživá zpráva se šíří řetězovými maily i v Česku. Kdy zasáhne Policie ČR?

6. 4. 2020

čas čtení 2 minuty

V Británii došlo v posledních dnech k několika útokům na stožáry mobilní sítě 5G. Hovořil o tom na tiskové konferenci mluvčí britské vlády s tím, že konspirační teorie, že údajně mobilní sítě 5G šíří koronavirus, jsou přirozeně naprostá pitomost. Poškozovat telekomunikace v době, kdy na nich v situaci izolace doma všichni závisíme, je nesmírně nebezpečné.

Nesmyslný lživý mail se rozesílá nyní i česky. Zasáhne proti jeho rozesilatelům Policie ČR?

Zde je ukázka toho nesmyslu (JČ):Subject:     Koronavirus - Trestní Oznámení - Ovládání viru pomocí mikrovln - Nanotech - 5G je Zbraň, která se prodává za Telekomunikace
Date:     Mon, 6 Apr 2020 20:28:11 +0000
From:     Stop5G.cz <info@stop5g.cz>Zdravíme

KORONAVIRUS aktivace pomocí 5G - Nejenom v Číně dostali v roce 2019 povinně vakcíny. V Evropě jsou to vakcíny, které se označují jako „NEW CURE“ - Nový lék... Tyto vakcíny obsahují replikující se DIGITIZOVANOU (kontrolovatelnou) RNA, ZMĚNĚNOU GENETICKOU INFORMACÍ, UMĚLOU SEKVENCI, která se dá programovat, měnit, něco jako cizí software ve Vašem těle – Bio Hacking. V Číně tato sekvence byla aktivována vlnami na 60 GHz pomocí 5G, které byly právě zapnuty ve Wu-chanu. Momentálně se používají frekvence na 60 GHz 5G.  Koronavirus – Nové vakcíny – Bio Hackování – Zadní Dvířka do Vaší DNK – Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G nebo  Nanotechnologie – Patent – Coronavirus – Biologické Zbraně – Aktivace Pomocí 5G – Fyzikální Genocida – Zneužitá A.I.

Coronavirus - 5G - Patent US 10,130,701 B2 - Nanotechnologie.png
Krev  má v sobě železo, co udělá železo, když se zmagnetizuje pomocí mikrovln?

5G je nebo brzo bude ve městech: 5G – Karlovy Vary, Kolín, Karvina – Český Telekominační Úřad, Bílina, Plzeň, Ústí nad Labem, Jeseník a další ... Stovky recenzovaných nezávislých vědeckých studií naznačují, že bezdrátové záření představuje vážné riziko pro naše zdraví, zejména pro naše děti! Děkujeme za Vaši aktivní pomoc k zastavení 5G.

Co ve zprávách nebylo zřejmé, je skutečnost, že Čína ve svém spěchu, aby se ujala vedení v závodě 5G, nainstalovala do konce roku 2019 (a většinou během posledních několika měsíců, které vedly k vypuknutí COVID-19) 130 000 5G antén po celé zemi,31 s nejméně 10 000 anténami nainstalovanými pouze ve Wu-chanu. 3


Je důležité pochopit co 5G dělá a co říkají, že dělá. Tato technologie může uvařit vaše oči. Všichni musíte pochopit, že 5G je vojenská technika, že jsou to útočné frekvence a DEW. Jednoduše 5G je mikrovlnná radiace!

Rozhovor Britských listů 267. Režim, který jsme tu měli po roce 1989, právě skončil

26. 3. 2020

čas čtení < 1 minutaO především ekonomických, ale i společenských a kulturních důsledcích pandemie koronaviru pro Českou republiku hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s podnikatelem Markem Benešem. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 27. března 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE
 

Důležité hlasování v parlamentě

7. 4. 2020

čas čtení < 1 minuta

 Rozhovor Britských listů 266. Koronavirus: Tohle je krize, která bude mít dopad jako druhá světová válka

20. 3. 2020

čas čtení < 1 minutaZnamená dopad pandemie koronaviru na ČR, že skončí česká divadla, české galerie, česká kultura? A jak to bude s obětmi exekutorů, chudými lidmi a lidmi pracujícími na volné noze? Co se stane se zaměstnanci podniků, které zkrachují? O epochálním politickém, sociálním a kulturním dopadu koronavirové krize, která potrvá možná rok, možná déle (vydrží lidé být tak dlouho v izolaci?) hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s politologem Jiřím Pehem. Rozhovor se bude vysílat na Regionalnitelevizi.cz ve středu 25. března 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE
 

Co je důležité v době COVID-19?

7. 4. 2020 / Vladimír Wagner

čas čtení 7 minutMyslím, že při snaze čelit pandemii nového koronaviru pomáhají nejen moderní technologie a špičkové vědecké poznatky, ale i zdánlivě primitivní postupy, které mohou s úspěchem uplatnit i velmi chudé komunity. A z tohoto hlediska může být pro svět inspirací i iniciativa „Česko šije roušky“.


Před pár dny uveřejnil Jan Čulík v Britských listech ostrou kritiku videa, které ve snaze čelit pandemii nového koronaviru vytvořily české iniciativy. Než se dostanu podrobněji k tomuto příkladu, připomenu některé jiné. Kolegové z ČVUT pracují na nových typech masek a filtrů nebo na pipetovacím stroji umožňujícím zrychlení testů přítomnosti koronaviru. Tu poslední uvádím i proto, že se na ní podílel i náš Ústav jaderné fyziky AV ČR. Můj ústav nabízí i možnosti sterilizace zdravotnického materiálu pomoci svazku částic z našeho mikrotronu. Jsou to jen jedny z mnoha iniciativ vysokých škol a Akademie věd České republiky, které se snaží přiložit ruku k dílu ve snaze potlačit pandemii. A také minimalizovat škody, které čas pandemie přináší. Mezi ně patří třeba i cyklus přednášek, návodů a materiály z oblastí zajímavé vědy pro žáky a studenty, kteří musí být doma. Do té se snažím zapojit třeba i já.

Prymula chce promořovat národ. Neuvěřitelné. Je blbý nebo navedený? Nutně se podívejte na tohle

6. 4. 2020

čas čtení 2 minuty

Dobrý den. Jmenuji se Micheal Prendergast. Jsem z Kerry v Irsku a nakazil jsem se koronavirem v Londýně. Neměl jsem žádné příznaky. Chtěl jsem se vyhnout potenciální karanténě v Londýně, abych mohl být doma s maminkou. A neměl jsem žádné příznaky. Dorazil jsem domů 16. března, v pondělí, a v úterý jsem strašlivě nemohl dýchat a dostal jsem nesmírně vysokou teplotu. Ve středu se to strašně zhoršilo. Opravdu jsem nemohl dýchat, šíleně, šíleně vysoká teplota, křeče v posteli, jak moje tělo bojovalo proti té infekci. Ve čtvrtek jsem zatelefonoval sanitce a jsem už v nemocnici teď, dnes je to pátý den.


Existuje falešná představa, že koronavirus je chřipka. Není. Před dvěma dny mě to skoro usmrtilo. Jak mi bylo tak strašně špatně, bylo to nepopsatelné.

Je mi 28. Jsem mladý, jsem sportovec, chodím do fitka. Nikdy bych si nepředstavoval, že mi může být tak strašně špatně.

Vzhledem k tomu, že jsem byl tím virem nakažen a že jsem zažil vážnější příznaky, z nichž byl nejděsivější zápal plic, bylo to strašné, a jak jsem řekl, je to nepopsatelné.

Tohle je varování pro všechny. Viděl jsem nedávno lidi na plážích,  v parcích, ve fitkách. Když to vás osobně nepostihne tak strašně jako mě, zaručuju vám, že vaše rodiče nebo vaše tety a strýčky, nebo vaše prarodiče to postihne.

A tenhle virus je vrah.

Takže doufám, že si to lidi uvědomí a budou se snažit pomoci.

Pozn. JČ: Pokud je úmrtnost na koronavirus 3 procenta, v ČR by to znamenalo  při "promořování" 300 000 mrtvých. A 20 procent nakažených - všech věkových kategorií -  končí s vážným průběhem v nemocnici. Má ČR dva miliony lůžek na JIPkách?

Pueyo: Paradoxně, dodržování přísných karanténních opatření ekonomiku posílí, jejich zrušení ji ochromí

6. 4. 2020 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Počítačový inženýr a matematik Thomas Pueyo napsal ke koronarové epidemii, zejména v USA, tři články, které si přečetlo více než 40 milionů lidí a byly přeloženy do více než 30 jazyků. (První:  "Coronavirus: Why You Must Act Now" , shrnutí v češtině ZDE, doslovný český překlad ZDE , druhý: "Hammer and the Dance". ) V nejnovějším třetím, s titulem "Coronavirus: Out of Many, One (Koronavirus: Z mnohého jediné") zveřejněném 31. března, se Puyeo zabývá především situací ve Spojených státech, ale na základě svých srovnávacích matematických modelů dochází k závěrům o tom, jak je nutno postupovat proti koronavirové pandemii. Ty závěry se zdají být relevantní pro všechny země světa.

Paradoxně dokazuje, že ekonomicky dobře dopadnou ty země, které zavedly co nejdříve přísný systém sociálního distancování a karantény, a rychle tak pandemii potlačily. Země, které z obavy před poškozením ekonomiky to neudělaly, spláčou nad výdělkem, protože množství mrtvých jejich ekonomiku vážně poškodí a hospodářství se bude vzpamatovávat velmi dlouho.

Dodejme k tomu, že západoevropské země, ale dokonce i USA, si uvědomují,  že lidem, kteří přišli o práci, musejí v této situaci vyplácet základní nepodmíněný příjem. Velká Británie například vyplácí všem zaměstnancům podniků, které nemohou fungovat, 80 procent jejich platu až do výše 2500 liber (75 000 Kč) měsíčně, totéž platí i pro osoby pracující na volné noze. Kdy to udělá Česká republika?

Momentky z Londýna: Rozděl a panuj!

6. 4. 2020 / Věra Broumová

čas čtení 3 minuty


You two, practise social distancing!” (“Vy dva, dodržujte bezpečnou vzdálenost!”) takhle napomíná své děti otec a omluvně se na mne usmívá. Na úzké stezce se mezi sebou snažíme udržet požadované dva metry - z jedné strany pichlavé keře, z druhé strany řeka. Je slunečné sobotní odpoledne, před kterým nás tady už dva dny varuje rádio. “Blíží se slunečný víkend,” hlásí i o půlnoci, “nenechte se vylákat ven. Chraňte naše zdravotnictví!

Velikonoce a jejich „kristovská“ interpretace

6. 4. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 5 minut

 


V kalendářích hned vedle Vánoc druhý (ne-li naopak – co do významu – spíše „první“?) svátek v roce. Podle toho, co a jak je s nimi tradičně spojováno. I když s jinak aktivizovaným zázemím třeba v ČR, a opět jinak příkladně v USA. Nezapomínejme, že „Amerika“ bývala od počátků reformace územím, na které se vždy znovu uchylovali ti, kteří nechtěli riskovat žádnou další osobní úhonu v oněch v Evropě neklidných časech. A mohlo se jednat nejen třeba o „Moravské bratry“ (takto pojmenované v Americe a mluvící spolu německy), ale i o mnohé nemálo radikálnější směry víry. ČR má za sebou čtyři desetiletí komunistické (atheisticky zaměřené) indoktrinace, takže Velikonoce u nás doma nyní „nocemi velikých zázraků“ již moc nejsou. (ČR má jen zhruba 10 % nábožensky věřících občanů.) Samotné Velikonoce byly dříve výlučně židovským svátkem.

Velikonoce byly „zavirovány“ už dávno (ideově)

6. 4. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 5 minut

 


Pokud byla společnost před dvěma tisíciletími prakticky vesměs negramotná, její ideové sebevědomí mohlo spočívat jen na ústním projevu a institucích dozírajících na stabilizaci zvyklostí jejích jednotlivých komunit. Kult a jeho kulisy názorně ustálily život během roku, ale též byly vzorem pro navenek žádoucí chování lidí, kteří byli jeho součástí. Navenek historicky pokročilejší útvary byly tehdy organizovány jako otrokářské státy. Kolem Středomoří jako politický hegemon působilo Římské císařství, s rozvětveným pohanstvím.

Koronavirus v ČR: Proč nikdo nereaguje na naši nabídku pomoci?

6. 4. 2020

čas čtení < 1 minuta

Již týden se snažím být nápomocen a nabízíme napříč ČR ochranný box pro ochranu personálu, píše Josef Pavlík.

Domníváme se, že by mohl pomoci urychlit vyšetření, zároveň by chránil personál. V současné době je používán v Italií , výrobce je náš letitý obchodní partner TECNODOM který pozastavil výrobu chladícího zařízení a v současné době vyrábí tento box.

Zasílám krátké video z ukázkou jak zařízení funguje.Nabízíme jej zdarma,  nikdo však na naši nabídku zatím nereagoval. ( Zatím odmítla nemocnice u Sv.Anny , čekáme na dopověď z FN Bohunic ).


Josef Pavlík

Jednatel / Director
RN Servis EU s.r.o.                                                              
Mácova 5/4, 621 00,  Brno

E-mail:
pavlik@rnservis.cz
www.rnservis.cz

Financial Times: Radikální reforma ekonomického systému je nutná

6. 4. 2020

čas čtení 1 minuta

 

Redakční komentář mezinárodního hospodářského deníku Financial Times, bible kapitalistů:


Na stůl budou muset být dány radikální reformy - zvrat převažující politické strategie posledních čtyř desetiletí. Vláda bude muset přijmout aktivnější roli v ekonomice. Musí začít považovat veřejné služby za investice, nikoliv za pasiva, a najít způsoby, jak učinit pracovní trhy méně nejistými. Znovu bude na stole přerozdělování: výsady starších lidí a bohatých lidí budou zpochybněny. Strategie, které byly dosud považovány za výstřední, jako nepodmíněný základní příjem a zdaňování bohatství, se budou muset stát součástí nové politiky.

Trochu zjednodušené vnímání problému koronavirus?

6. 4. 2020

čas čtení 3 minuty

 

Na Facebooku napsal Jan Konvalinka:


Objevuje se stále více textů aktivistů různých politických směrů, kteří ze současné krize obviňují náš západní, přesněji globální liberální systém, a horují pro to, aby se tato krize stala začátkem nějakého nového nepříliš jasně definovaného ekonomického a společenského pořádku. Píšou to lidé, u kterých by člověk neřekl, že by si v něčem mohli rozumět: filosof Václav Němec, ekonomka Naďa Johanisová, naposled dvojice autorek Hana Lipovská a Jana Bobošíková.

Průběžné zpravodajství:

Koronavirus: Jsem pokryta Ježíšovou krví

6. 4. 2020

čas čtení 4 minuty

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. V ČR je oficiálně v pondělí odpoledne registrováno 4735 nákaz a 78 úmrtí. 

* * *

- V Ohio vyjíždí z parkoviště žena, která právě byla s desítkami lidí na bohoslužbě. Včetně dětí.  

Reportér: Mohu se vás zeptat na vaše rozhodnutí jít na tuto bohoslužbu v této budově?
Žena: Nebyla bych nikde jinde.
Reportér: Nemáte obavu, že byste mohla nakazit druhé lidi, onemocnět a zemřít?
Žena: Ne. Jsem pokryta Ježíšovou krví. Jsem pokryta Ježíšovou krví.
Reportér: Co jiní lidé, kteří do tohoto kostela nechodí?
Žena: Všichni tito lidé chodí do tohoto kostela.
Reportér: Ale vy budete na místech, kam chodí jíní -
Žena: Chodím každý den do obchodu s potravinami. Chodím do Walmartu. Všichni ti lidé.
Reportér: Ale to je můžete nakazit.
Žena: Oni mohou nakazit mě, ale já je ne, protože jsem pokryta Ježíšovou krví.
- Boris Johnson (55) stráví druhou noc v nemocnici. Byl přijat na doporučení svého lékaře v neděli večer.

-  Boris Johnson je "optimistický" avšak zůstává v nemocnici. Downing Street přestala charakterizovat jeho příznaky jako "mírné". Nepopírá, že Johnson dostává kyslík.

- Počet mrtvých v Anglii stoupl o 403. Byli to lidé ve věku 35 - 106 let. 15 z nich (ve  věku 52 - 94 let) nemělo žádné zdravotní potíže.  - Počet všech mrtvých v Británii (zemřelých jen v nemocnicích) dosáhl 5373.

- Během prvních pěti dnů po uvalení karantény na Británii stoupl počet telefonátů na státní pomocnou linku proti domácímu násilí o 25 procent, ve srovnání s koncem února stoupl počet přístupů na internetové stránky pomoci proti domácímu násilí o 150 procent.

- Očekává se, že Japonsko vyhlásí už v úterý nouzový stav.

Donald Trump řekl, že jeho vláda objednala 29 milion dávek hyrdoxychlorochinu, léku proti malárii, který se proti koronaviru teprve testuje. Lék má potenciálně škodlivé vedlejší účinky. Do postižených států USA se také dovážejí miliony ochranných prostředků. roušek, rukavic a obleků. V Thajsku Spojené státy zkonfiskovaly část zásilky ochranných prostředků pro berlínskou policii. Berlínský senátor Andreas Geisel to označil za "akt moderního pirátství". Bílý dům tvrdí, že ne. ZDE
 

- Hlavní činitel OSN pro biodiverzitu požaduje globální zákaz tzv. "mokrých" zvířecích trhů, jako byl ten ve Wuchanu, z něhož se zřejmě rozšířil koronavirus.

- Jižní Korea poprvé od 29. února informuje, že má méně než 50 nových případů nákazy denně.

- Německo zaznamenalo už po čtvrté pokles nárůstu nových případů. Za posledních 24 hodin tam narostl počet oficiálně registrovaných nákaz o 3677 na 95 391. ZDE 

- V neděli večer bylo potvrzeno 1,26 milionů nákaz a více než 69 000 úmrtí.

- Asi 1000 migrantů na jihu ostrova Malty bylo umístěno do karantény poté, co tam vypukla epidemi

- Italští lékaři se těžce vyrovnávají s úmrtím stovky svých kolegů na koronavirus.

- Irský premiér Leo Varadakar se vrací do práce jako lékař - bude jeden den v týdnu pomáhat v koronavirové krizi.

- Švédsko se připravuje na přísnější protikoronavirová opatření.

- Denní počet mrtvých poklesl v Itálii, ve Španělsku i ve Francii. Itálie zaznamenala nových 525 úmrtí, Španělsko 674 a Francie 357.

- Norsko vyšle tým lékařských a logistických zaměstnanců na pomoc Lombardii.

- Řecké úřady uvalily zákaz vycházení od 20 hodin do 8 ráno na dva populární ostrovy, Mykonos a Santorini. Obyvatelé budou moci opustit  domov jen se psem, a to jen na 15 minut. V Řecku je nyní 1735 případů a zemřelo 73 osob, většinou muži.

- V Británii zemřela další zdravotní sestra na koronavirus. Bylo jí 54 let.

- V Turecku stoupl počet mrtvých v sobotu o 73 na 574.

- Anglická královna Alžběta (93) promluvila k národu a vyjádřila naději, že se Britové budou nadále držet, zvládat situaci s humorem a odhodlaností:
Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

Vlajková loď české školy není vědomost ani tvořivost, ale známka

6. 4. 2020

čas čtení 1 minuta

 

Sdílím vcelku milý a v těchto dnech běžný vzkaz učitelky svým žákům, který mi poslala jedna maminka: „Malujte, kreslete, TVOŘTE dle VOLNÉHO tématu, co VIDÍTE kolem sebe, co máte RÁDI. SVÉ výtvory si ukládejte a já to pak oznámkuji."

Opravdu je absurdita tohoto vzkazu tak hluboká, že ji nevidíme? ptá se Peter Chvojka. Jsou to JEJICH VÝTVORY, co ONI VIDÍ, jejich tematická VOLNOST. Kdo to bude známkovat? Bůh? A proč? K čemu? Co kdyby místo známkování každý ten SVŮJ obrázek představil, vysvětlil pohnutky, které ho k tvorbě vedly a vyslechl si, jak ho vnímají ostatní? Nic víc, jen respektovat něčí vidění, něčí tvorbu.... Opravdu ani toto české školství nezvládne? Opravdu musí ministr vydávat speciální vyhlášku, aby učitelé aspoň v tomto čase neznámkovali, když nereagují na jeho dřívější apel, aby neznámkovali aspoň tzv. výchovy?


Vlajková loď české školy není vědomost ani tvořivost, ale známka. Nezaráží nás, že druhostupňoví žáci pobírají průměrně 2-5% vědomostí, zaráží nás, že bychom někdy či něco nemohli známkovat. Je to pro nás podobně nepochopitelné, jako kdybychom si vedle dětí na fotbale nemohli zařvat: raz, dva, tři rozhodčí je … Prostě je to „přirozené“, „normální“, „tradiční“ a asi si to jako typický kulturní projev nenecháme vzít, byť je zvláště v tomto čase rozkryto, jak je to nesmyslné, zaostalé a ponižující – vůči všem stranám!

K tomu:

MIlan Kohout z Bostonu

6. 4. 2020 / Milan Kohout

čas čtení < 1 minuta

Milí přátelé,

jak se zdá, americký gigant se pozvolna probouzí a začíná konečně reagovat na pandemii, která zde bude zřejmě nemilosrdně řádit.

Včera jsme se dozvěděli, že budova gigantického obchodního centra, na kterou koukám z okna mého atelieru, bude přeměněna na obrovskou nemocnici.

Z Bostonu Milan

Koronavirus nakazil tygřici v newyorské zoo

6. 4. 2020

čas čtení < 1 minuta

Není dobré, že koronavirus přeskakuje mezi biologickými druhy. (Už se vyskytlo varování, že se nemáte mazlit se svým domácím psem.)

Tygřice se jmenuje Naďa a jsou jí čtyři roky. Nakazil jí zaměstnanec zoo, který ještě neprojevoval příznaky. Tygřici se začaly projevovat příznaky 27. března, zoo je uzavřena. Tygřice se má uzdravit. Šest dalších tygrů a lvů v newyorské zoo také onemocnělo, není ale dosud známo, zda koronavirem.Hospodaření OSBL za únor 2020

29. 2. 2020

čas čtení 1 minuta

V únoru 2020 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 55 630.42 Kč, výdaje byly 66 931.50 Kč.

MNOHOKRÁT děkujeme všem věrným čtenářům, kteří na provoz Britských listů finančně přispívají, - ale jak vidíte z výše uvedeného grafu,  směřujeme k nule. Trvale potřebujeme poněkud vyšší, pravidelnou finanční podporu. Děkujeme.

Potřebujeme normálně cca 80 000 Kč měsíčně na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 400 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. 

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.


Brexit - vše | Brexit | Koronavirus | Oligarchie | PPF | Donald Trump | Česká republika | Globální oteplování | Bezdomovectví | USA | Životní prostředí | Jan Palach | Náboženství | Filmový festival Karlovy Vary 2018 | Islám | Česká politická scéna | Ekologie | Velká Británie - politika a společnost | Pro stoupence czexitu | EYE - Evropské setkání mladých | Babiš | Iracionální nenávist v České republice | Rozhovory Britských listů | Filmový festival Karlovy Vary 2017 | Filmový festival Karlovy Vary 2016 | V Londýně zvolili muslimského primátora labouristu Sadiqa Khana | Panama Papers | Násilné útoky v Bruselu, 22. března 2016 | Žhářský útok na pražské centrum Klinika | Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem | Útoky v Paříži, listopad 2015 | Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Český film | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák | Sdělovací prostředky | Sdělovací prostředky | Sdělovací prostředky
27148