Charta 77 vládě ČR: Připojte se k prohlášení 16 států EU na obranu demokracie v době pandemie

6. 4. 2020

čas čtení 2 minuty


VÝZVA VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY:

PŘIPOJME SE K PROHLÁŠENÍ ŠESTNÁCTI STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE!


Většina členských států Evropské unie si uvědomuje, že úsilí o potlačení pandemie koronaviru, která nyní paralyzuje veřejný život ve velké části světa, nesmí zpochybnit demokratické a právní základy států a musí respektovat svobodu slova. Opatření musejí mít pouze nezbytný rozsah, musejí být přiměřená, časově omezená a jejich platnost musí být pravidelně přezkoumávána. Vydávaná omezení musejí být v souladu s mezinárodně právními závazky.

 


V současné chvíli se nedomníváme, že by opatření zavedená v posledních týdnech českou vládou uvedené ústavní limity překračovala. Základní demokratické a právní hodnoty jsou ale pro naši budoucnost tak zásadní, že by se k nim vláda měla nyní výslovně přihlásit. Krizové situace vždy nesou riziko nárůstu autoritářských tendencí.

Vyzýváme proto vládu, aby se připojila k prohlášení šestnácti členských států Evropské unie z 1.dubna, v němž je nezbytnost ochrany a zachování uvedených hodnot zdůrazněna jako součást základních principů, na nichž Unie stojí. Taktizování v této věci, třeba s ohledem na očekávanou solidaritu s Maďarskem, jehož vláda zneužila pandemie k zavedení časově neomezeného zúžení demokratických práv a svobod, by mohlo být vnímáno jako oslabení důvěryhodnosti naší země pro budoucnost. Po odeznění virového ohrožení budeme muset řešit jeho tíživé důsledky, zvládnutelné jen v těsné spolupráci s ostatními členskými zeměmi. Důvěra v překonání krize je nemyslitelná bez vzájemné důvěry uvnitř sjednocené Evropy. Neoslabujme ji!

Dne 6.dubna 2020


Signatáři Charty 77


Pavel Bratinka

Václav Malý

Dana Němcová

Petr Pithart

Petr Pospíchal

Anna Šabatová

Milan Uhde

Petr UhlOdkaz na Prohlášení šestnácti států Evropské unie přikládáme zde:


https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden0
Vytisknout
7118

Diskuse

Obsah vydání | 9. 4. 2020