Koronavirová magie, aneb Víra tvá tě (ne)uzdravila

8. 4. 2020 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty
Jedna malá studie provedená na datech z rané fáze pandemie pocházejících z Číny a Itálie, k níž se navíc sluší přičinit výhradu o notorické nespolehlivosti čínských údajů a nezohlednění "preexisting comditions" u 99 % italských obětí choroby ZDE, vyvolala lavinu nadšených komentářů, ačkoliv ještě ani nevyšla a čeká na standardní oponenturu. Autoři tvrdí, že údajně existuje korelace mezi proočkovaností populace klasickou vakcínou protí tuberkulóze (bacilli Calmette-Guérin, BCG) a zvýšenou odolností proti onemocnění koronavirem. A to vede řadu komentátorů k nadšeným tirádám, podle nichž může být BCG vakcína naší novou nadějí v boji s koronavirovou epidemií ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE.


V období mé puberty babička z otcovy strany pobývala asi půl roku v plicním sanatoriu s vážným podezřením na TBC. Její ošetřující lékaři proto požádali o testování celé rodiny na toto onemocnění. Samozřejmě jsme se poněkud divili, protože nikdo z testovaných se nevyhnul povinnému očkování proti zmíněné chorobě běžnou BCG vakcínou. Bylo nám ovšem vysvětleno, že vakcína sice poměrně spolehlivě chrání před dětskou formou tuberkulózy, ale nikoliv už proti dospělé formě onemocnění. Takže v případě, že se stýkáte s nemocným, můžete dostat "klasickou" tuberkulózu, třebaže jste očkováni.

Údajně "zázračná" BCG vakcína má ale i další slabiny. Například funguje poměrně spolehlivě při očkování dětí, jejichž imunitní systém zřejmě svým způsobem nejen stimuluje, ale dokonce "vylepšuje". Účinnost při očkování dospělých však bývá mnohem nižší, až po případy, kdy preparát prakticky vůbec neúčinkuje.

Předčasně oslavovaná studie hovoří o korelaci mezi proočkovaností BCG vakcínou a mírnějším průběhem choroby. První problém ovšem spočívá už v tom, že je založena na údajích z Číny, které jsou notoricky nespolehlivé. A další problém zase plyne z faktu, že korelace obecně nedokazuje, že by mezi dvěma proměnnými vůbec existoval nějaký zákonitý vztah. Může skrývat celou řadu dalších proměnných, které výzkumníci prostě nevzali v úvahu: Například rozdíly v životním stylu zkoumaných populací či jiné rozdíly (omezenější mezilidské kontakty vnitrostátně, méně cestování do zahraničí, nižší dávka viru), nebo - jak upozorňují třeba indičtí experti - v méně vyspělých zemích obecně častější kontakt obyvatel s různými plicními infekcemi, který sám může vést k silnější imunitě. Jinak řečeno, dokonce i kdyby čínská data byla v pořádku, nešlo by o důkaz, ale jen o materiál k dalšímu, mnohem důkladnějšímu zkoumání.

V tuto chvíli tedy neexistuje žádný důvod jásat, že nám letitá BCG vakcína proti TBC poskytla naději v boji s koronavirem. Preparát, který dobře nechrání ani před dospělou formou onemocnění vyvolaného bakterií Mycobacterium tuberculosis, má každopádně relativně slušné účinky jen v případě, že jím jsou očkovány děti. Představa, že by mohl nyní ve světě pomoci ochránit zranitelné skupiny, zejména seniorní populaci, je tak v každém případě přitažená za vlasy - ať už se nakonec podaří, nebo nepodaří prokázat reálný vztah mezi proočkovaností BCG vakcínou a průběhem choroby COVID-19.

Místo oprašování starých léků se bohužel zřejmě bude nutno soustředit na obtížný proces vývoje nové vakcíny přímo proti koronaviru, který vyvolal současnou pandemii.

0
Vytisknout
8319

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2020