Detailní analýza maďarského "koronavirového zákona"

8. 4. 2020

čas čtení 6 minut
11. března 2020 maďarská vláda kvůli koronavirové krizi ústavně vyhlásila mimořádný stav a 30. března 2020 137 ze 199 poslanců maďarského Národního shromáždění schválilo "Zákon proti koronaviru", který zahrnuje rozsáhlé pravomoci poskytnuté vládě. Po dobu mimořádného stavu nyní vláda může uplatňovat opatření zavedená k omezení pandemie dekrety, bez souhlasu parlamentu. V Maďarsku i v zahraničí bylo parlamentní hlasování agresivně kritizováno, což vláda vehementně odmítá jako nepřiměřené a zavádějící, uvádí analýza Nadace Konráda Adenauera.


Články 53 a 54 maďarské ústavy z roku 2011 se týkají určení situace mimořádného stavu. Podle ústavy je exkluzívním právem vlády vyhlásit mimořádný stav a také vyhlásit jeho konec. Neexistuje časový limit. Tato právní úprava existovala stejným způsobem i v předchozí ústavě, od roku 1990. Takže maďarský parlament nemůže hlasovat o mimořádném stavu nebo jeho trvání. Podle nového "koronavirového zákona" může maďarské Národní shromáždění v kterémkoliv okamžiku odvolat autorizaci, včetně individuálních dekretů.

Podle ustanovení maďarské ústavy mimořádná opatření nebo dekrety vydané vládou v době mimořádného stavu automaticky končí po uplynutí 15 dní. Prodloužení je možné, jen pokud vláda získá svolení Národního shromáždění. Zmíněný zákon mohl být schválen 24. března 2020, pokud by shromáždění čtyřpětinovou většinou schválilo odchylku od jednacího řádu a tak umožnilo rychlé schválení zákona v hlasování ze dne 23. března. Nicméně opozice z velké části hlasovala proti této zrychlené proceduře, 137 poslanců bylo pro, 52 proti a 10 se zdrželo. Předseda klubu Maďarské socialistické strany prohlásil, že že opozice by zákon schválila, pokud by opatření byla časově omezena. Pouze poslanci vládní strany Fidesz, odtržení ultrapravicoví členové Jobbiku s názvem Hnutí za náš domov a poslanec Národní samosprávy Němců v Maďarsku souhlasili se zrychlenou procedurou. Protože požadovaná čtyřpětinová většina nebyla dosažena, zákon mohl být schválen až o týden později, 30. března. 137 poslanců hlasovalo pro, 53 proti a nikdo se nezdržel.

Nový zákon poskytuje vládě rozsáhlé pravomoci přijmout opatření k omezení šíření koronaviru. Například vláda může přijmout speciální opatření k zajištění účinné bezpečnosti "života, zdraví, osoby, vlastnictví a právní bezpečnosti občanů, stejně jako stability ekonomiky" (Oddíl 2, odstavec 1). Dále může využít dekrety k "pozastavení platnosti jednotlivých zákonů, odchýlení se od právních ustanovení nebo přijetí jiných mimořádných opatření". Navíc během mimořádného stavu nemohou proběhnout parlamentní volby, referenda ani předčasné volby. Nicméně příští řádné parlamentní volby se uskuteční až v dubnu nebo květnu 2022. Opatření k boji s koronavirem přijatá vládou musejí být také nezbytná a přiměřená, jak uvádí Oddíl 2(2) zákona. Vláda do předlohy přidala detailní odůvodnění každého z pravidel.

Zákon také zahrnuje dva dodatky k trestnímu zákoníku: Trest za opuštění oficiálně nařízené domácí karantény a šíření falešných nebo zavádějících informací, které by mohly mezi obyvatelstvem vyvolat zmatek, rozbroje nebo paniku. Vláda je právně zavázána pravidelně informovat parlament o přijatých opatřeních, podle oddílu 4 zákona. Navíc paragraf 5 zákona výslovně určuje, že ústavní soud může pokračovat v práci a pokud je třeba, může tak učinit digitálně.

Vláda tvrdí, že ačkoliv v zákoně neexistuje konkrétní časový limit, nejde o legální, ale faktickou otázku. Navíc pokud bude epidemie rozsáhlá, existuje riziko, že se parlament nesejde, nebo nedosáhne kvóra, čímž vládě nezůstanou možnosti, jak zavést bezpečnostní opatření. Navíc jednání parlamentu jsou samozřejmě možná bez omezení a parlament může kdykoliv vyhlásit, že odvolává autorizaci, což je výslovně upraveno v oddíle 3 (2) zákona.

Četní kritici vidí v legislativní iniciativě způsob, jak instrumentalizovat krizi, aby bylo možno vládnout s neomezenou mocí i později. Mnozí také odmítají argument, že maďarský parlament si nedokáže uchovat schopnost pracovat a tvrdí, že je nedemokratické vybavit vládu takovými pravomocemi. Fakt, že se vláda tak jako tak může spolehnout na ústavní většinu v parlamentu v očích některých pozorovatelů potřebnost tohoto projektu velmi zpochybňuje.

Kritika maďarské vlády a zejména premiéra je tedy zvlášť masivní v zahraničí. Naopak někteří političtí analytici tvrdí, že Orbánova vláda má velkou parlamentní většinu, kterou si sotva přeje z vlastní iniciativy zrušit.

V nové právní situaci maďarská vláda podle svých vlastních prohlášení zajišťuje nezbytnou kapacitu jednat i ve velmi obtížných časech, které lze očekávat, když koronavirus dosáhne v zemi svého vrcholu. Cenou za to je masivní kritika doma i v zahraničí a oživení debaty ohledně politické kultury v Maďarsku. Kritika se primárně soustředí na požadavek omezit mimořádná nařízení, ale podle vlády jde o falešný argument, s ohledem na poměr sil v parlamentu.

Průběh krize v Maďarsku, vyrovnávání se s ní a to, jak rychle se vláda dokáže vrátit k "normálním" podmínkám, také změní politickou kulturu v Maďarsku. Mnozí z "lidu deseti milionů bojovníků za svobodu" jsou zřejmě ochotni přijmout přinejmenším dočasná omezení svobody ve prospěch společenství a vlastního zdraví.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5770

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2020