Reklama, životní prostředí a mentální suverenita

1. 10. 2020 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty

S penetrací kyberprostoru do fyzické dimenze dojde poměrně rychle (so patnácti, dvaceti let) k tomu, po čem volá Beno Trávníček v článku o rozumném uvažování nad reklamou. Dojde k tomu ale nikoliv kvůli tomu, že by korporace provozující velké maloobchodní řetězce dostaly ve slevě rozum, nýbrž proto, že se na základě stále intenzivnější digitalizace transformují do nové podoby, což bude obnášet i změnu v marketingu. Většina těch, kdo rozhodují o tisku milionů tun papírových reklamních letáků samozřejmě ví, jak neekologické to je. Zatím se jim ale osvědčuje tento druh reklamy, nic jiného za tím skutečně není. Přijde relativně brzy doba, kdy bude efektivnější přejít zcela do digitální komunikace. V té době ale budeme kromě klimatických změn řešit ještě jeden závažný problém, s nímž zápasíme už dnes: míra manipulace ve prospěch zisku může být v té době enormní. Dnešní zobrazování reklam přizpůsobené podle čtení dat o chování daného člověka v digitálním prostoru bude podpořeno rozvinout umělou inteligencí, čtením dat o fyzickém a psychickém stavu prostřednictvím ještě chytřejších zařízení a pomocí virtualizace nabídky.

Beno Trávníček navrhuje racionalizaci reklamy, jenže reklama stojí na emoční manipulaci. Tím pádem Benem navrhované řešení vylučuje. Digitální éra vysokého životního standardu toto zcela obnažuje: v digitálním prostoru jsme neustále stahování. reklamou na věci, které ve skutečnosti nepotřebujeme, nicméně náš životní standard (emoční, dokonce pudové porovnávání s ostatními), nikoliv potřebnost (racionalita) určuje naše rozhodnutí. S tím se musíme vyrovnat, homo sapiens není člověk rozumný v pravém slova smyslu. Respektive je, ale je zároveň (především) emotivní, to je hnací síla jeho jednání (z latinského "motio", pohyb). 


Řekněme, že parciální problém s přiblblou exploatací přírody ve formě ničení stromů na tisk jednorázově využitelných reklamních letáků vyřeší technologie. Tytéž technologie, které brzy vyřeší problém s tiskem zbytečných milonů tun letáků, totiž představují velmi vážné ohrožení naší mentální suverenity. Nepředstavujme si ji (jako naivní libertariáni a jejich různé odnože) jako naprostou individuální svobodu. Lidské vědomí bylo vždy "síťované", tedy závislé na sociálním prostředí, v němž se dané člověk vyvíjel a pohyboval. 

To, co přinášejí technologie postavené na hloubkovém čtení lidského vědomí a podvědomí, jde ovšem za hranici svobody, definované ideologiemi 19. a 20. století, které předpokládají, že tato svoboda se odehrává v prostředí demokratické dohody a záruky bazálních svobod a práv. Velmi jednoduše se může stát, a už se to děje, že velká část společnosti bude prostřednictvím digitálních technologií naprosto bezbranně manipulována do hluboce emočních (pudových) rozhodnutí, která s jejich skutečnými potřebami vůbec nesouvisí. A v okamžicích prozření způsobujících existenciální krizi dostanou rychle potřebnou emoční vakcinaci v podobě další substituce.

Marketing vždy využívá stejné prostředky, jako propaganda. Za jistých okolností by pro lidstvo bylo pravděpodobně výhodnější, kdyby nadále tisklo letáky a nehnalo se zvyšující se rychlostí ke skoku z útesu mentální suverenity. Absurdní myšlenka, která nemá bránit vývoji, se ho snažit držet v rukou veřejného zájmu..

0
Vytisknout
5967

Diskuse

Obsah vydání | 6. 10. 2020