NYT: Žaloba pro pomluvu kvůli volebním nepravdám sráží televizi Fox na kolena

15. 8. 2022

čas čtení 13 minut


V týdnech po prohře prezidenta Donalda Trumpa ve volbách v roce 2020 moderátor stanice Fox Business Lou Dobbs tvrdil, že má "obrovské důkazy" o tom, že na vině jsou volební podvody. Tyto důkazy se nikdy neobjevily, ale objevil se nový viník údajného plánu na zfalšování voleb: Dobbs tvrdil, že "algoritmy společnosti Dominion Voting Systems byly navrženy tak, aby byly nepřesné".

Maria Bartiromová, další moderátorka v pořadu, nepravdivě uvedla, že "Nancy Pelosiová má v této společnosti podíl". Jeanine Pirro, osobnost Fox News, spekulovala, že "technické závady" v softwaru společnosti Dominion "mohly ovlivnit tisíce chybějících  korespondenčních hlasovacích lístků".

Tato nepodložená tvrzení nyní patří mezi desítky obvinění uvedených v žalobě společnosti Dominion na ochranu osobnosti proti společnosti Fox Corporation. Žaloba konstatuje,  že společnost Fox opakovaně vysílala nepravdivá, za vlasy přitažená a přehnaná tvrzení o společnosti Dominion a její údajné roli ve spiknutí   ukrást volební hlasy  Donaldu Trumpovi.
 

 

Tato falešná tvrzení - uváděná opakovaně po mnoho dní, včetně tvrzení, že firma Dominion je nástrojem komunistické vlády ve Venezuele a že její hlasovací strojky mají schopnost přesunovat hlasy od jednoho kandidáta k druhému - jsou středobodem žaloby pro pomluvu, která je jednou z nejneobvyklejších žalob podaných proti americké mediální společnosti za více než jednu generaci.

Podle odborníků na první dodatek je tento případ v právu na ochranu osobnosti raritou. Žaloby pro pomluvu se obvykle týkají jediného sporného výroku. Žaloba společnosti Dominion však obsahuje mnoho příkladů nepravdivých tvrzení, z nichž mnohá byla učiněna poté, co byla sklutečná fakta všeobecně známa. A takové žaloby jsou v USA často rychle zamítnuty díky široké ochraně svobody projevu podle prvního dodatku a díky drahým  právníkům, které má k dispozici velká mediální společnost, jako je Fox. Pokud k nim dojde, jsou obvykle vyřešeny mimosoudně, aby obě strany ušetřily nákladné soudní řízení.

Žaloba společnosti Dominion proti Foxu požadujiící odškodné v hodnotě 1,6 miliardy dolarů však letos v létě u státního soudu v Delaware neustále postupuje a stále více se blížil k soudnímu procesu. Podle rozhovorů s několika lidmi, kteří se na případu podílejí, nedošlo k žádným krokům   směrem k dohodě. Obě společnosti jsou hluboko v procesu zjišťování dokumentů, procházejí si navzájem roky e-mailů a textových zpráv a podávají svědecké výpovědi.

Tito lidé uvedli, že očekávají, že Rupert a Lachlan Murdochovi, kteří vlastní a ovládají společnost Fox Corporation, se dostaví k výpovědím již tento měsíc.
 
Případ hrozí obrovskou finanční a reputační ranou pro Fox, zdaleka nejmocnější konzervativní mediální firmě v USA. Podle právníků má však také potenciál vynés důrazný verdikt proti šíření  zhoubných lží - a proti lidem, kteří je šíří - a kteří tak podkopávají důvěru země v demokracii.

"Svým způsobem se soudíme o historii: Lee Levine, známý právník zabývající se prvním dodatkem k Ústavě, který vedl několik významných případů pomluvy v médiích. "Tady berete velmi nedávné aktuální události a procházíte procesem, který na konci potenciálně prohlásí, jaká je správná verze historie."

Případ vyvolal v televizní stanici Fox News citelné znepokojení, uvedlo několik tamních lidí, kteří chtěli hovořit pouze anonymně. Moderátoři a vedoucí pracovníci se připravují na výpovědi a byli nuceni předat měsíce soukromých e-mailů a textových zpráv společnosti Dominion, která doufá, že se jí podaří prokázat, že zaměstnanci televize věděli, že divoká obvinění z falšování volebních výsledků ve volbách v roce 2020 jsou nepravdivá

Dominion žalobou  míří přímo na špičky mediálního impéria Fox a na Murdochovy. V soudních dokumentech a výpovědích právníci Dominionu uvedli, jak chtějí prokázat, že vedoucí pracovníci Foxu po volbách vymysleli plán, jak nalákat zpět diváky, kteří přešli ke konkurenčním tvrdým pravicovým stanicím, které byly zpočátku k tvrzením Donalda  Trumpa o podvodech na voličích vstřícnější než Fox.

Zákon o pomluvě nechrání lži. Ponechává však médiím prostor pro to, aby informovala o mediálně známách osobnostech, které lži pronášejí. A televize  Fox částečně tvrdí, že právě to ji chrání před odpovědností. 

Očekává se, že společnost Fox bude  tvrdit, že 1,6 miliardy dolarů odškodného je příliš vysoká částka na odškodnění, stejně jako v podobné žalobě za pomluvu, kterou podala jiná společnost vyrábějící hlasovací zařízení, Smartmatic.

V původní žalobě  právníci společnosti Dominion napsali, že "na pravdě záleží", a dodali: "Lži mají své důsledky".

Aby společnost Dominion přesvědčila porotu, že by společnost Fox měla být uznána odpovědnou za pomluvu a zaplatit odškodné, musí překonat extrémně vysokou právní laťku známou jako "opravdový zlý úmysl". Společnost Dominion musí prokázat, že lidé v televizi Fox News buď věděli, že to, co moderátoři a hosté říkají o této firmě zabývající se volebními technologiemi, je nepravdivé, nebo že  ignorovali informace, které dokazují, že dotyčná tvrzení jsou nesprávná - což se v právním pojetí označuje jako projev bezohlednosti vůči pravdě.

Jeden soudce nedávno rozhodl, že společnost Dominion "v této fázi" splnila tento standard opravdového zlého úmyslu, což jí umožnilo rozšířit rozsah žaloby proti společnosti Fox a druh důkazů, které může požadovat od vedoucích pracovníků společnosti.

Koncem června soudce Eric M. Davis z vrchního soudu v Delaware zamítl návrh společnosti Fox, který by z případu vyloučil mateřskou společnost Fox Corporation, která je mnohem větším terčem než samotná Fox News. Tato společnost zahrnuje nejziskovější části Murdochova amerického mediálního portfolia a je přímo řízena 91letým Rupertem Murdochem, který zastává funkci předsedy představenstva, a jeho starším synem Lachlanem, výkonným ředitelem.

Krátce poté společnost Fox vyměnila svůj externí právní tým pro tento případ a najala jednoho z nejvýznamnějších právníků v USA - což je znamení, že vedení společnosti si je vědomo, že se zvýšila šance, že případ bude projednáván před soudem.

Podle jedné osoby přímo obeznámené s případem se právníci Dominionu při výpovědích zaměřili na některé otázky týkající se rozhodovací hierarchie ve Fox News a projevili zvláštní zájem o to, co se dělo o volební noci uvnitř televize v hodinách poté, co předpověděla, že Trump v Arizoně prohraje. Tento telefonát zabránil  prezidentově plánu předčasně vyhlásit vítězství, čímž rozzuřil jeho i jeho věrné stoupence a urychlil dočasný propad sledovanosti stanice Fox.

Tyto otázky měly jediný cíl, řekl tento svědek: umístit Lachlana Murdocha do místnosti, kde se rozhodovalo o volebním zpravodajství. Tato osoba dodala, že ačkoli dosavadní svědectví naznačují, že se mladší Murdoch nesnažil na nikoho ve Fox News naléhat, aby informaci o prohře v Arizoně dementovala - jak to po televizi požadoval Trump a jeho pomocníci v kampani - kladl ale podrobné otázky ohledně postupu, který analytici Foxu při volbách použili poté, co se tato informace stala tak spornou.

Právní tým Foxu se odvolává na širokou ochranu, kterou umožňuje první dodatek americké pústavy o svobodě projevu, a tvrdí, že výroky o volebních strojcích firmy Dominion od jeho moderátorů, jako jsou  Dobbs a Bartiromová, a hostů jako Rudolph  Giuliani a Sidney Powell, jsou  chráněným názorem a takovým druhem projevu, který by každá mediální organizace zahrnula do zpravodajství jako nesporně hodný pozornosti.

"Když prezident a jeho právníci vznášejí obvinění, je to samo o sobě hodné pozornosti," řekl v rozhovoru Dan Webb, právník, kterého si televize  Fox před několika týdny najala. "Tvrdit, že by se o tom nemělo informovat, to by asi porota nepřijala."


Ve dnech a týdnech poté, co hlavní zpravodajské stanice včetně Fox News prohlásily Joea Bidena  za zvoleného prezidenta, poskytly Fox News a Fox Business platformu nejhlasitějším šiřitelům teorií o "ukradených volbách", včetně Mikea Lindella, zakladatele společnosti MyPillow, a  Giulianiho, prezidentova osobního právníka. V jednom rozhovoru Giuliani nepravdivě tvrdil, že firmu Dominion vlastní venezuelská společnost s úzkými vazbami na  Cháveze a že byla založena "za účelem zfalšování voleb". (Společnost Dominion byla založena v Kanadě v roce 2002 mužem, který chtěl usnadnit volby nevidomým lidem.)

Pan Dobbs, který vedl jeden z rozhovorů uvedených ve stížnosti Dominionu, reagoval na pana Giulianiho povzbudivě a řekl, že je přesvědčen, že je svědkem "konce čtyři a půl roku trvajícího úsilí o svržení prezidenta Spojených států". Fox loni zrušil Dobbsův pořad Fox Business, ačkoli nikdy nevydal odvolání žádného z komentářů o Dominionu.

Společnost Dominion rovněž podala samostatné žaloby na pana Giulianiho, paní Powellovou a pana Lindella.

Společnost Dominion ve své stížnosti uvádí, že v týdnech po volbách začali lidé v jejích kancelářích zanechávat násilné vzkazy v hlasové schránce, v nichž vyhrožovali popravou všech, kdo tam pracovali, a vyhozením sídla do povětří. V jedné kanceláři někdo prohodil cihlu oknem. Podle stížnosti musela společnost vynaložit statisíce dolarů na ostrahu a přišla o další stovky milionů dolarů v obchodech.

"Škoda, kterou společnosti Dominion způsobily lži společnosti Fox, je bezprecedentní a nenapravitelná, protože jim miliony lidí horlivě věřily - a věří jim i nadále," uvádí se ve stížnosti.

Společnost se snažila vyvodit souvislost mezi těmito lžemi a obléháním Kapitolu 6. ledna. "Tyto lži nepoškodily pouze Dominion," uvedla společnost ve stížnosti. "Poškodily i demokracii. Poškodily myšlenku důvěryhodných voleb."
 

Jako součást svého případu uvádí jeden z nejneodmyslitelnějších obrázků z útoku 6. ledna: muž v Kapitolu 6. ledna 2021, který v levé ruce svírá zipové pásky. V žalobě je také druhá fotografie muže, později identifikovaného jako Eric Munchel z Tennessee, na níž se ohání brokovnicí a v pozadí je v televizi pan Trump. Televize je naladěna na Fox Business.

Právní tým Foxu se odvolával na širokou ochranu, kterou umožňuje první dodatek, a tvrdil, že prohlášení o strojích Dominion od moderátorů, jako jsou pánové Dobbs a Bartiromo, a hostů, jako jsou Rudolph W. Giuliani a Sidney Powell, jsou chráněným názorem a druhem projevu, který by každá mediální organizace zahrnula do zpravodajství jako nesporně hodný pozornosti.

"Když prezident a jeho právníci vznášejí obvinění, je to samo o sobě hodné pozornosti," řekl v rozhovoru Dan Webb, právník, kterého  Fox před několika týdny zaměstnal. "Tvrdit, že by se o tom nemělo informovat, to by asi porota nepřijala."
.
Ve dnech a týdnech poté, co hlavní zpravodajské stanice včetně Fox News prohlásily Josepha Bidena  za zvoleného prezidenta, poskytly Fox News a Fox Business platformu nejhlasitějším šiřitelům těchto teorií, včetně Mikea Lindella, zakladatele společnosti MyPillow, a pana Giulianiho, prezidentova osobního právníka. V jednom rozhovoru pan Giuliani nepravdivě tvrdil, že Dominion vlastní venezuelská společnost s úzkými vazbami na pana Cháveze a že byla založena "za účelem zfalšování voleb". (Společnost Dominion byla založena v Kanadě v roce 2002 mužem, který chtěl usnadnit volby nevidomým lidem.)

Společnost Dominion rovněž podala samostatné žaloby na Giulianiho, na  Powellovou a na Lindella.

Společnost Dominion ve své žalobě uvádí, že v týdnech po volbách jí začali lidé násilně vyhrožovat, vyhrožovali popravou všech, kdo tam pracují, a vyhozením firmy  do povětří. V jedné kanceláři někdo prohodil cihlu oknem. Podle žaloby musela firma  vynaložit statisíce dolarů na ostrahu a přišla o další stovky milionů dolarů při obchodování.

"Škoda, kterou společnosti Dominion způsobily lži společnosti Fox, je bezprecedentní a nenapravitelná, protože jí miliony lidí horlivě věřily - a věří jim i nadále," uvádí se v žalobě.

Překážkou, kterou musí firma Dominion překonat, však je, zda dokáže přesvědčit porotu, aby uvěřila, že lidé ve Foxu věděli, že šíří lži.

"Šíření 'Velké lži' nestačí," řekl RonNell Andersen Jones, profesor práva a odborník na první dodatek zákona na S.J. Quinney College of Law na Utažské univerzitě. "Musí to být vědomá lež."

1
Vytisknout
3205

Diskuse

Obsah vydání | 17. 8. 2022