"Nepřátelská a autoritářská" Británie se propadla v žebříčku občanských svobod

16. 3. 2023

čas čtení 5 minut
Civicus Monitor uvádí nepřátelský postoj vůči organizátorům kampaní a charitativním organizacím a potlačování veřejných protestů

Spojené království je nyní v každoročním celosvětovém indexu občanských svobod hodnoceno hůře v důsledku "stále autoritářštější" snahy vlády zavádět restriktivní a represivní zákony týkající se veřejných protestů.

Podle studie Civicus Monitor, která sleduje stav demokracie a občanské společnosti ve 197 zemích světa, vytváří britská vláda "nepřátelské prostředí" vůči organizátorům kampaní, charitativním organizacím a dalším subjektům občanské společnosti.

Ochota Spojeného království potlačovat občanské svobody, jako je právo na pokojné shromažďování, znamená, že je nyní klasifikováno jako země s "překážkami", čímž se zařadilo po bok zemí, jako je Polsko, Jihoafrická republika a Maďarsko.

 
"Snížení hodnocení odráží znepokojivé trendy, které pozorujeme v omezování občanské společnosti a které ohrožují naši demokracii. Vláda by měla jít pozitivním příkladem zemím, které omezují občanský prostor," uvedla Stephanie Draperová, výkonná ředitelka charitativní organizace Bond, která je partnerem ve spolupráci s organizací Civicus.

Dodala: "Velká Británie se stává stále více autoritářskou a v hodnocení Civicus Monitor patří mezi znepokojivé země, protože restriktivní zákony a nebezpečná rétorika vytvářejí ve Spojeném království nepřátelské prostředí vůči občanské společnosti."

Civicus spolupracuje s více než 20 organizacemi občanské společnosti z celého světa a každoročně poskytuje aktuální informace o relativním zdraví občanské společnosti ve světě. Země jsou klasifikovány jako: otevřené; zúžené; s překážkami; potlačované; nebo uzavřené. Spojené království bylo zařazeno z kategorie "zúžená" do kategorie "s překážkami".

Poslední výroční zpráva uvádí řadu zavedených nebo navrhovaných restriktivních zákonů. Patří mezi ně zákon o policii, o trestech za trestné činy a o soudech, který dává policii bezprecedentní pravomoc omezovat protesty a pochody, a zákon o veřejném pořádku, který nyní prochází parlamentem a jehož cílem je omezit tzv. guerillové protesty.

Je však také znepokojena tím, co považuje za pokusy britské vlády podkopat lidská práva a její nepřátelství vůči charitativním organizacím a účastníkům kampaní, kteří aktivně vystupují proti její politice v oblasti změny klimatu, boje proti rasismu a práv uprchlíků a žadatelů o azyl.

Stále tvrdší přístup britské vlády se odráží v samostatném výročním průzkumu charitativních organizací, který provedla Nadace Sheily McKechnieové (SMK) a který odhaluje všeobecné znepokojení nad rozsahem vnímaného nepřátelství ministrů vůči občanské společnosti a nadšení pro potlačování dlouho udržovaných svobod organizovat se a protestovat.


"Výsledky našeho průzkumu by spolu se zprávou, že Civicus snížil hodnocení Velké Británie na obstrukční, měly být varovným signálem. Náš občanský prostor zažívá smrt tisíci škrty a v době, kdy se 'globální Británie' snaží vybojovat svůj nový prostor ve světě, se ocitáme ve stejné třídě jako země, kterým jsme dříve byli demokratickým vzorem," uvedla výkonná ředitelka SMK Sue Tibballsová.

Z každoročního průzkumu SMK mezi účastníky kampaní vyplynulo, že 94 % účastníků kampaní uvedlo, že je ohrožena svoboda organizovat se, přispívat do veřejné debaty, ovlivňovat politická rozhodnutí nebo protestovat. Stejný podíl respondentů souhlasil s tím, že "negativní rétorika" politiků vůči účastníkům kampaní ohrožuje občanský prostor.

Jeden z respondentů uvedl: "Je součástí širší snahy umlčet občanskou společnost a vrátit charitativní organizace k této zpátečnické myšlence, že jsou pouze poskytovatelem služeb pro stahující se stát, aniž by byla povolena jakákoli skutečná reakce na kampaně."

Rostoucí nepřátelství vůči charitativním organizacím a účastníkům kampaní ze strany politiků a části médií má podle nich "mrazivý účinek" na některé jejich aktivity.

Navzdory tomu většina (62 %) charitativních organizací uvedla, že mediálně známé útoky na organizace, jako je National Trust a RSPB, je přiměly k tomu, aby se častěji ozývaly. Pouze 11 % uvedlo, že je zastrašila hrozba, že se na ně média nebo politici oboří.

Některé charitativní organizace také mají dojem, že veřejnost je stále otevřenější jejich kampaním. Jak uvedl jeden respondent: "Zdá se, že veřejnost je o něco ochotnější naslouchat a zapojovat se do kampaní kvůli obecnému pocitu, že věci jsou nespravedlivé."

Mluvčí vlády uvedl:   "Tato vláda je odhodlána chránit svobodu projevu a protestu, což je základní princip naší demokracie.

"Právo na protest však musí být v rovnováze se zachováním možnosti většiny občanů, kteří dodržují zákony, věnovat se svým každodenním záležitostem. Musíme zajistit náležitou rovnováhu mezi právy jednotlivců, naší životně důležitou národní bezpečností, základními službami a efektivní vládou."

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
4084

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2023