Vedení ÚSTR odmítá zdůvodnit kritiku vzdělávací činnosti učitelům přitom hrozí ztráta metodické podpory

15. 3. 2023

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva

Výzva k Radě ÚSTRu od českých historiků

Výzva zaměstnanců Radě ÚSTR k zastavení destrukce vzdělávací činnosti kritizuje ředitele Ladislava Kudrnu a prvního náměstka Kamila Nedvědického v několika ohledech. Oba všeobecně zpochybňují kvalitu práce vzdělávacího oddělení, aniž by nabídli konkrétní argumenty či alternativní koncepci vzdělávání.


Terčem kritiky vedení se stala i oceňovaná učebnice Soudobé dějiny, vydaná nakladatelstvím Fraus, na jejímž vývoji pracovalo dvacet odborníků a desítky pedagogů. „Od kolegů z nakladatelství Fraus víme, že zájem učitelů výrazně předčil očekávání, pracovní sešit k učebnici se bude dotiskovat už podruhé. Poté, co učebnice loni získala ve Frankfurtu nad Mohanem ocenění za druhou nejlepší učebnici v Evropě, je prodejnost dalším dokladem jejího úspěchu. Vedení opakovaně odmítalo se s námi sejít a vysvětlit důvody své kritiky," upozornil na problematický přístup ředitele a jeho náměstka Jaroslav Pinkas, vedoucí autorského týmu učebnice.

 


Vedení dokonce zakazuje distribuci a propagaci na konci roku 2022 vydané knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea, kterou lektoři oddělení napsali v rámci grantové spolupráce s Národním muzeem. „Kniha je jedním z výstupů programu NAKI II a prošla hodnocením v projektu i standardním recenzním řízením. Text vychází z pětiletého výzkumu sbírky Muzea dělnického hnutí a diskuzí s kolegy napříč historickými obory a muzejnictvím. Jde ale také o prezentaci výsledků, které jsme vytvořili v bezprostředním kontaktu s učiteli dějepisu, občanské výchovy nebo muzejními pedagogy. Tým autorů byl rozhodnutím vedení naprosto zaskočen," uvádí za autory publikace spolueditorka Tereza Arndt.


Zaměstnanci vyzývají Radu ÚSTR, aby situaci bezodkladně řešila. Ředitel Kudrna podle nich svévolně demontuje stávající vzdělávací činnost. Postupuje proti platné a v roce 2016 Radou ÚSTR schválené koncepci vzdělávací činnosti. Výsledkem jeho současných destruktivních kroků bude ztráta metodické podpory pro tisíce učitelů. Lektoři oddělení odborně garantují například projekt ministerstva školství a Národního pedagogického institut Dějepis+, který ověřuje možnosti zavádění inovativních metod dějepisného vyučování do základních a středních škol. Využívají k tomu mj. digitální aplikaci pro práci s prameny HistoryLab, kterou ústav vyvinul ve spolupráci s konsorciem partnerů a desítkami učitelů a učitelek.


„Vedení nepochopitelně ignoruje společnou snahu ministerstva školství, NPI a odborných garantů na projekt Dějepis+ navázat a zajistit pedagogům i žákům pokračování, či dokonce rozšíření metodické podpory. I další projekty domácí a zahraniční spolupráce jsou v ohrožení, což může způsobit nenahraditelné škody z hlediska financování vzdělávací činnosti i samotné reputace ÚSTR v odborné komunitě," doplnil Sixta.


1
Vytisknout
1685

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2023