"Dieta sociálních médií". Jak jsou "populárně" posilovány patologické poruchy příjmu potravy

27. 3. 2023

čas čtení 5 minut
S nedávnými zprávami, které zjistily, že 91 % dospívajících ve Velké Británii a USA používá sociální média a že více než 50 % kontroluje své účty alespoň jednou za hodinu, se vědci rozhodli podívat se na vliv tak velkého používání sociálních médií na obavy o vnímání těla a patologii stravování u mladých lidí.

Alexandra Dane a Komal Bhatia z Institutu pro globální zdraví na University College London shromáždili a analyzovali data z 50 studií v 17 zemích zahrnujících mladé lidi ve věku 10 až 24 let. Články se soustředily na srovnání vystavení sociálním médiím s důsledky pro fyzické a duševní zdraví.

Poruchy příjmu potravy mohou být často smrtelné nemoci. S tak drtivým procentem moderních dětí, které interaguje se sociálními médii, by rizika mohla mít celogenerační důsledky, pokud by byla ignorována. Pochopení faktorů přispívajících k patologii umožňuje výzkumným pracovníkům, rodičům, pedagogům, tvůrcům politik a zdravotnickým pracovníkům využívat zdroje proaktivně a preventivně.

Zpráva publikovaná v časopise PLOS Global Public Health naznačuje, že používání sociálních médií vede k obavám o vnímání těla, poruchám příjmu potravy, nepořádnému příjmu potravy a špatnému duševnímu zdraví.

Bylo zjištěno, že specifické časové a frekvenční vystavení trendům v sociálních médiích, obsahu ohledně stravovacích poruch, platforem zaměřených na vzhled a investic do aktivit souvisejících se vzhledem, posilují vztah s patologií. Vysoký index BMI, ženské pohlaví a již existující obavy o vnímání těla také zvýšily tento vztah, zatímco vysoká gramotnost v sociálních médiích a ocenění těla byly ochrannými faktory.

Tři průřezové studie ukázaly, že platformy zaměřené na vzhled, jmenovitě Instagram a Snapchat, jsou významně spojeny s obavami o vnímání těla, patologií poruch příjmu potravy, úzkostí a depresivními příznaky.

Spojení mezi používáním sociálních médií a nespokojeností s vnímáním těla, včetně studu za tělo, nízké sebeúcty a úzkosti související s tělem, bylo prokázáno ve 33 studiích. Pět z těchto studií naznačilo, že nespokojenost s obrazem těla předcházela následné patologii poruchy příjmu potravy.

Aktivity související se vzhledem, jako je vyhýbání se "selfie", manipulace s fotografiemi a zveřejňování upravených fotografií, byly v 17 studiích důsledně spojeny s nespokojeností s obrazem těla a rizikem patologie poruchy příjmu potravy.

Významné souvislosti mezi používáním sociálních médií a poruchami stravovacích návyků, včetně bingingu, nuceného zvracení, užívání laxativ a extrémních diet, byly pozorovány v 11 studiích.

Sedm studií zkoumalo vztah mezi časem stráveným před obrazovkou na sociálních médiích a obrazem těla nebo výsledky souvisejícími s poruchami příjmu potravy. Vysoká frekvence používání sociálních médií a nespokojenost s vnímáním těla byla podpořena v dalších dvou studiích. Pět průřezových studií spojilo používání sociálních médií s různými klinickými poruchami příjmu potravy.

Osm studií zkoumalo dopad trendu #fitspiration, se smíšenými výsledky. 50 % podporovalo patologický vztah, 25 % ho částečně podporovalo a 25 % ho vyvracelo. Výzkum zjistil, že zatímco u některých #fitspiration inspiroval zdravé stravování a cvičení, jiní cítili tlak na nadměrné cvičení, s následným bingingem a poruchami stravování. Studie smíšených metod na Instagramu zjistila, že 17,7 % bylo ohroženo rozvojem poruchy příjmu potravy.

Tři studie zkoumaly vztah #thinspiration trendu, přičemž studie dospěla k závěru, že hashtag propagoval hladovění jako volbu životního stylu namísto symptomu duševní nemoci. Příspěvky poskytovaly pokyny pro negativní chování u poruch příjmu potravy a obsahovaly tipy, jak je skrýt před ostatními. Průřezová studie zjistila, že 96 % zahrnutých účastníků následovalo ideál hubenosti na sociálních médiích, z nichž 86 % splňovalo kritéria pro klinickou / subklinickou poruchu příjmu potravy.

Výzkumné duo z University College London také identifikovalo několik dalších faktorů ovlivňujících jednotlivce, které usnadňují patologické působení sociálních médií.

Dnešní rodiče vyrostli v silně regulovaném mediálním prostředí a mohou předpokládat, že současná sociální média se řídí podobnými pokyny. Jak uvádí současná studie, "... Používání sociálních médií v rámci věkově náchylné věkové kategorie je bezprecedentní a do značné míry neregulované," a poukazuje na to, že "... Věrohodná souvislost mezi sociálními médii, nespokojeností s obrazem těla a poruchami příjmu potravy je alarmující."

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3467

Diskuse

Obsah vydání | 31. 3. 2023