Co musejí ukrajinské ozbrojené síly udělat, aby zvítězily

7. 6. 2023

čas čtení 24 minut
Naši instruktoři cvičili jednotku ukrajinské národní gardy poblíž moldavských hranic. Když jsme dorazili na střelnici, ukrajinská jednotka už byla na střelnici a házela ruční granáty na otevřené pole méně než 200 metrů od nás, pak jen spadla na zem a sledovala, jak explodují, bez jakéhokoliv krytí, píší Erik Kramer a Paul Schneider.

Tito vojáci pak pokračovali v kulometném výcviku a stříleli z pozic z levé strany střelnice přes střelnici (ne proti bariéře). Naši instruktoři prováděli trénink každý s každým asi 150 metrů za střelnicí a střely nám hvízdaly nad hlavami. Když jsme se přiblížili k odpovědné osobě, řekla, abychom se nebáli; byl to ukrajinský mariňák, který přežil Mariupol, a střelnice odpovídala standardům NATO. Statečnost a elán ukrajinských ozbrojených sil nejsou zpochybňovány, ale tento příklad je malým ukazatelem problémů, které trápí výcvik ukrajinských ozbrojených sil - nedostatek zakořeněného porozumění tomu, jak provádět jednotný, konzistentní výcvik.

Na základě našeho devítiměsíčního výcviku se všemi složkami ukrajinských ozbrojených sil, včetně pozemních sil (armády), pohraniční stráže, národní gardy, námořní pěchoty, sil zvláštních operací a sil teritoriální obrany, jsme zaznamenali řadu společných trendů: Nedostatek ve velení misí, efektivním výcviku a operací kombinovaných zbraní; ad hoc logistika a údržba; a nesprávné použití sil zvláštních operací. Tyto trendy podkopaly odpor Ukrajiny a mohly by bránit úspěchu probíhající ofenzívy.

Jak může Ukrajina změnit vzorec ve svůj prospěch? Odpovědí je jednotný výcvik kombinovaných zbraní zaměřený na velení misí od úrovně brigády dolů, kterého mohou ukrajinské ozbrojené síly dosáhnout prostřednictvím opakovatelného třicetidenního programu "výcvik trenéra". Tento výcvik by mohl být prováděn západními smluvními vojenskými instruktory, pracujícími s ukrajinskými vojenskými veterány na Ukrajině. Tento výcvik jim umožní provádět operace kombinovaných zbraní a těžit z výhod, které poskytuje příliv vyspělého západního vojenského vybavení, a doufejme, že umožní Ukrajině překonat ruské výhody v oblasti lidské síly.

Nedostatek ve velení misí

Podle našich zkušeností ukrajinské ozbrojené síly napříč mnoha jednotkami a štáby nepodporují osobní iniciativu a nepodporují vzájemnou důvěru nebo velení mise. Jak nedávno diskutovali Michael Kofman a Rob Lee v podcastu Russia Contingency, elementy ukrajinských ozbrojených sil mají starou sovětskou mentalitu, která drží většinu rozhodování na vyšších úrovních. Mezi vojenskými veliteli na úrovni brigády a níže máme dojem, že nižší důstojníci se obávají dělat chyby. Během našich školení s důstojníky v terénu se nás často ptají, jaký je trest za selhání během misí nebo za špatná rozhodnutí. V každém kroku plánování nebo provozu jsme také opakovaně dotazováni: "Kdo smí učinit toto rozhodnutí?" Jsou překvapeni, že kapitáni amerického praporu (štábní důstojníci, kteří dohlížejí na probíhající operace praporu) mají pravomoc rozhodovat nebo vydávat rozkazy jménem velitele praporu.

Během cvičení jsme opakovaně pozorovali, že plánovací proces ukrajinské armády vyžaduje samostatné rozkazy pro každou fázi operace. Například prapor v obraně nemůže provést protiútok, i když je napaden. Nemají potenciální pohotovostní mise, jako je "buďte připraveni na protiútok", které jsou plánovány předem, aby využily neočekávané příležitosti. Musí čekat na rozkazy. Samozřejmě, že plánovací proces ukrajinské armády je založen na místní doktríně a ve skutečném boji závisí na veliteli. Nicméně jsme pozorovali, že v celém důstojnickém sboru ukrajinské armády dochází k vážným změnám. Mladší důstojníci si uvědomují, že se musí zbavit staré mentality, ale nadále čelí odporu starších důstojníků oddaných sovětské doktríně a centralizovanému plánování. Michael Kofman a Rob Lee učinili podobná pozorování po své poslední výzkumné cestě do země.

Po výcviku všech složek ukrajinských ozbrojených sil jsme neustále svědky nedostatku zkušeného poddůstojnického sboru. Je běžné vidět důstojníky polních stupňů pobíhat během výcviku, počítat personál a koordinovat jídlo. Ve Spojených státech trvá roky, než se vychová nižší poddůstojník. Vyšší poddůstojníci na úrovni čety mají nejméně desetiletou praxi. V americké armádě velí poručíci četám, ale je úkolem seržanta čety je vycvičit, jak je diskutováno v Defense News. Na Ukrajině je úkolem velitele čety vzešlého přímo z jejich vojenské akademie, aby vedl a cvičil svou četu. Bez efektivních poddůstojníků je velení mise na úrovni roty a níže téměř nemožné a důstojníci jsou přímo zodpovědní za péči, mentoring a výcvik vojáků.

Nedostatek účinného výcviku

Současná filozofie výcviku ukrajinských ozbrojených sil je založena na starém sovětském modelu. Rozsáhlý výcvik na úrovni praporu je organizován a choreografován. Během několika cvičení jsme byli svědky toho, jak velitelé rot na cvičení dohlíželi z dálky a jen občas zasahovali. Jednali spíše jako pozorovatelé než přímí účastníci. Tato filozofie se mění a jak je uvedeno v Russia Contingency, zdá se, že je generační. Mladší důstojníci jsou otevřenější západnímu vojenskému stylu, zatímco starší důstojníci lpí na sovětské doktríně. Navzdory těmto tendencím jsme dosud neviděli žádný skutečný kombinovaný výcvik zahrnující spolupráci pěchoty, dělostřelectva a obrněných vozidel. Synchronizace všech těchto různých prvků k dosažení maximálního vojenského efektu, zabránění ztrátám způsobeným vlastní palbou a zmatení nepřítele vyžaduje opakovaný výcvik na všech úrovních velení, což umožňuje lídrům dělat chyby a pracovat prostřednictvím procesů.

Jednou z kritických výzev je, jak ukrajinská armáda cvičí a jak jsou zřízena výcviková střediska pro vojáky. V ozbrojených silách má každá služba svá vlastní výcviková střediska, zaměstnance, akademie a výcvikové režimy. Zřídka si vyměňují instruktory nebo například nechávají jednotky národní gardy cvičit v armádním centru. Požádali jsme přímo naše ukrajinské protějšky, zda bychom mohli přivést nějaké vojáky Teritoriálních obranných sil na výcvik na základně národní gardy. Bylo nám řečeno, že to není možné, protože to není národní garda. Tento systém je extrémně neefektivní. Plýtvá zdroji a také vede k neuvěřitelně rozdílným stupňům kompetencí napříč vojsky a jednotkami. Jednotlivé druhy vojsk v ukrajinských ozbrojených silách také neprovádějí plánování a výcvik podle stejné doktríny nebo taktiky, techniky a postupů. V důsledku toho když ukrajinské jednotky provádějí operace společně, nedorozumění, nedůvěra a špatná komunikace jsou velmi běžné.

Jak je uvedeno na těchto virtuálních stránkách, existuje několik dobrovolnických organizací, které cvičí ukrajinské ozbrojené síly. Většina tohoto výcviku je zaměřena na základní dovednosti vojáka na úrovni roty nebo čety. Trénink je nesouvislý a nahodilý a kvalita výuky se liší. NATO cvičí vybrané jednotky a vojáky mimo Ukrajinu. Zatímco tento výcvik může být účinný a nezbytný pro určité speciální dovednosti, jako jsou posádky tanků a týmy HIMARS, odvádí jednotky a vojáky z frontové linie na celé týdny, ne-li měsíce. Velitelé si nemohou dovolit ztrácet jednotky a vojáky na delší dobu. Podle našeho terénního výzkumu existují důkazy o této okamžité potřebě, protože většina jednotek, které cvičíme, jde na frontu den poté, co dokončíme trénink. Domníváme se také, že výcvikové úsilí mimo Ukrajinu není konzistentní a nepoužívá společné programy výuky. Kromě toho se tyto zahraniční vzdělávací snahy drží doktríny hostitelské země. I když se pokoušejí začlenit realitu na Ukrajině, mnozí z nich plně nepřizpůsobují své výcvikové režimy způsobu, jakým Ukrajinci bojují, zejména s ukrajinskými doktrinálními a právními omezeními operací.

Nedostatek operací kombinovaných zbraní

Kritickou výzvou pro ukrajinské ozbrojené síly je, že důsledně neprovádějí operace kombinovaných zbraní. Nedostatek kombinace synchronizovaných operací má za následek větší ztráty na životech a zařízení, stejně jako neúspěšné operace. Na základě našich diskusí s veliteli ukrajinských rot a našimi vlastními instruktory, kteří bojovali v ukrajinských ozbrojených silách, jsou tanky používány spíše jako mobilní dělostřelectvo a ne v kombinovaných operacích s pěchotou, kde obrněné jednotky jdou do akce těsně před pěchotou. Viděli jsme na vlastní oči roztržené hlavně tanků (a dělostřelectva) z neustálé palby na maximální vzdálenost nebo nadměrného používání bez údržby nebo výměny. Michael Kofman učinil podobná pozorování. Vztah obrněnců a pěchoty má být symbiotický, ale není. Výsledkem je, že pěchota bude provádět frontální útoky nebo operovat v městských oblastech bez ochrany a palebné síly tanků. Také dělostřelecká palba není synchronizována s manévrem. Většina jednotek nemluví přímo s podpůrným dělostřelectvem, takže existuje zpoždění v objednávání palebných misí. Bylo nám řečeno, že jednotky budou kvůli problémům s komunikací k vyžádání palebných misí používat běžce k dělostřeleckým bateriím.

Většina vojenských operací není rozfázována a jsou sekvenční. Například palby a manévry jsou plánovány odděleně od pěších jednotek – a pěchotní jednotky plánují odděleně od podpůrného dělostřelectva. Tato mentalita se také přenáší na koordinaci sousedních jednotek, která buď neexistuje, nebo je vzácná a způsobuje vysokou míru vlastních ztrát. Velitelé jednotek mají obavy ze spolupracovníků, a proto váhají předat sesterským jednotkám kritické informace, které mohou být použity proti nim.

Tyto problémy jsou umocněny nespolehlivou komunikací mezi jednotkami a s vyšším vedením. Ukrajinské ozbrojené síly používají směsici vysílaček, které jsou zranitelné rušením. Dále, mise praporu jsou převážně nezávislé na operacích roty, které se nezaměřují na hlavní úsilí spojené s podpůrným úsilím. Ozbrojené síly nekombinují účinky, takže operace jsou roztříštěné a nesouvislé. Oddělené mise se navzájem nepodporují, ani mise jednotek nižší úrovně nejsou "vnořeny" pod misi vyšší úrovně. Údržba také není synchronizována s operacemi.

Ad hoc logistika a údržba

Západní pomoc byla pro ukrajinskou obranu klíčová. Rozmanitost vybavení, které Ukrajina nyní používá, však vedla k významným problémům v oblasti logistiky a údržby. Podle našich zkušeností ukrajinská armáda kanibalizuje nové vybavení, které přichází na Ukrajinu, aby opravilo vybavení nasazené v terénu. Výsledkem je, že frontové jednotky dostávají pouze malé procento toho, co je posláno do země. Například kulomet ráže .50 (12,7 x 99 mm NATO) dorazí na Ukrajinu s náhradními hlavněmi, díly, manuály a příslušenstvím, ale než se dostane na Donbas, zůstane už jen zbraň.

Jak napsali jiní, ukrajinské síly se opírají o videa na YouTube, aby se naučily používat nové a neznámé vybavení. Také mentalita distribuce dodávek na Ukrajině je o hospodaření se zdroji. Většina zásobovacích důstojníků praporu je jmenována a ne vyškolena ve škole. Mohou mít asistenta a nějaká vozidla, ale vše je založeno na osobní iniciativě. Údržba je založena na kanibalizaci, handlování mezi jednotkami a propátrávání bojiště. Neexistuje stálý přísun dílů nebo systém údržby na úrovni jednotky, praporu, brigády a skladů. Dovednosti údržbářů jsou založeny více na osobních schopnostech a méně na školení. Všechny služby mají kurzy údržby, ale to se nepromítá do připraveného fondu mechaniků.

Tento postoj k údržbě se promítá do toho, jak se v boji používají obrněná vozidla, mechanizovaná vozidla a dělostřelectvo. Jednotky tyto prostředky chrání a používají tanky spíše jako dělostřelectvo než v kombinovaných operacích s pěchotou. Mechanizovaná vozidla přepraví vojáky na frontu, ale mnohokrát se stáhnou, když se dostanou pod palbu. Viděli jsme také roztržené hlavně 155 mm houfnic dodaných západními zeměmi, protože byly používány na maximální vzdálenost (s použitím maximálních prachových náloží), aby se udržely mimo dosah kontrabaterijní palby. S nadcházející ukrajinskou protiofenzívou bude efektivní využití těchto prostředků klíčem k úspěchu a během útočných operací útočník obvykle ztratí více tanků, vozidel a dělostřelectva než obránce. Bude to vyžadovat změnu mentality.

Tento nedostatek koordinované údržby a logistiky se také promítá do lékařské péče. Lékařská evakuace a péče jsou nahodilé. Zkušení ukrajinští bojoví zdravotníci opakovaně uvedli, že mnoho evakuovaných by přežilo, kdyby se jim dostalo efektivní péče včas. Ukrajinské ozbrojené síly mohou tento problém vyřešit systematickým logistickým procesem.

Nesprávně použité síly pro zvláštní operace

Ukrajinské síly pro zvláštní operace (SOF) se liší svými schopnostmi, výcvikem a specializací. Bohužel, mnoho z nich je používáno jako konvenční pěchota. To neguje dovednosti, díky nimž se tyto jednotky specializují. Kvůli vysoce intenzivním bojovým operacím a probíhající ruské protiofenzívě jsou jednotky speciálních operací často umístěny do zákopů a nejsou jim přiděleny tradiční mise typu speciálních operačních sil - nájezdy, průzkum a léčky. Toto nesystematické úsilí má za následek vysokou míru ztrát a nedostatek misí speciálních operačních sil zahrnujících překvapení nebo utajení, které mohou podporovat a formovat operace praporů a brigád konvenčních sil. Tradičně tyto typy vojáků dostávají více výcviku a mají menší palebnou sílu než konvenční jednotky, takže plýtváte cenným aktivem, jehož rekonstituce vyžaduje čas. Jednotky ukrajinských speciálních sil složené z mezinárodních dobrovolníků prodávají své služby konvenčním velitelům jednotek, aniž by mise byla vázána na strategický nebo operační cíl. Jedním z příkladů mise byl velitel konvenční brigády, který oznámil svému velení, že obsadil vesnici, z níž vyhnal Rusy. Když si uvědomil, že informace, které měl, byly mylné a že se postup zastavil, požádal mezinárodní jednotku speciálních operací, aby šla do okupované vesnice a vyfotila ukrajinskou vlajku umístěnou na vrcholu budovy uprostřed vesnice. Jednotky speciálních operačních sil jsou rychle vyčerpávány a náhradníci postrádají výcvik a zkušenosti k provádění skutečných misí speciálních operačních sil.

Jak tyto problémy vyřešit?

Řešení těchto problémů vyžadují přerozdělení zdrojů a změnu mentality. To je pravděpodobně těžší než přidělit více zdrojů a utratit více peněz. Doporučujeme centrálně plánovaný, na nižší úrovni prováděný, synchronizovaný výcvikový program zaměřený na dvaceti- až třicetidenní výcvikový režim pro každou brigádu. Tento přístup je známý jako "výcvikový program školitele" a je navržen tak, aby vytvořil kádr školitelů, kteří pak mohou pokračovat ve výcviku nových ukrajinských důstojníků, kteří procházejí programem. Program výuky by měl mít dostatečnou flexibilitu, aby bylo možné provádět úpravy na základě změn na bojišti a nuancí mezi jednotkami. Je velmi důležité, aby tento výcvik probíhal na Ukrajině za použití místních a zahraničních instruktorů pro vybavení západního a sovětského původu.

Základní jednotkou Ozbrojených sil Ukrajiny je prapor lehké pěchoty. Program výuky zaměřený na tuto formaci by měl sloužit jako základ pro veškerý výcvik a měl by být organizován v sérii desetidenních výcvikových kurzů, po nichž následuje osmidenní závěrečné cvičení. Zdokonalování základů vojenství a plánování na úrovni praporu povede k úspěchu na bojišti a zmírnění ztrát. Tato výuka by zahrnovala desetidenní individuální výcvik vojáků pro vojíny a poddůstojníky a desetidenní kurz pro velitele roty/čety. První kurz by se zaměřil na základní taktiku vojáků a lehké pěchoty, zatímco poddůstojníci by se zaměřili na vedení a logistiku. Na úrovni praporu bude kurz zaměřen na útočné a obranné operace rot ve venkovském i městském terénu. Třetí desetidenní kurz by byl plánovacím kurzem pro brigádní/praporní a štábní operace. Tento kurz se zaměří na základní útočné a obranné operace praporu, štábní funkce a operace a dvanácti- až dvacet čtyři hodinový plánovací cyklus.

Plánovací proces by měl být zmenšenou verzí vojenského rozhodovacího procesu USA/NATO. Většina operací na Ukrajině je plánována na méně než dvacet čtyři hodin nebo dokonce jen na několik hodin. Ukrajinská doktrína a pravidla a předpisy také vyžadují, aby velitel schválil každý krok mise, takže je nutný proces přizpůsobený Ukrajině. Cvičení budou zahrnovat plánování městských operací. Zahrnuty budou operace kombinovaných zbraní včetně integrace palby, ženistů, dronů a obrněných vozidel. Kurz by také vyvinul komunikační architekturu na úrovni brigády a praporu. Kromě toho by se toto školení mělo zaměřit na integraci plánování logistiky do všech fází provozu, jakož i na školení logistiků z interních zdrojů. Zřízení samostatné zásobovací a logistické čety pro každý prapor, která zahrne i specializovanou zdravotnickou evakuaci, bude kriticky důležité.

Vyvrcholením cvičení by byl osmidenní kolektivní výcvikový kurz brigády/praporu/roty, který by zahrnoval cvičení kombinovaných zbraní, počínaje plánováním a zapojením rot v poli. Tato cvičení by měla umožnit "volnou hru", kde jsou důsledky pro každé rozhodnutí a velitelé a personál se musí přizpůsobit každé změně.

U ukrajinských speciálních operačních sil se výcvik zaměřuje na tři základní mise: Přepadení, průzkum a nájezd metodou plazení, chůze, útěku. Důraz by měl být kladen na podrobné plánování a tyto tři mise. Tato instrukce může být dokončena za dvacet pět dní. Prvních patnáct dní by se mělo zaměřit na základní taktiku pěchoty spolu se zdravotními, ženijními a nočními operacemi. Posledních deset dní by se podle našeho názoru mělo zaměřit na plánování a provoz.

Veškerý výcvik by měl zahrnovat opakované následné asistenční návštěvy personálu na úrovni brigády a praporu za účelem poskytnutí opakovacího výcviku a poradenství v oblasti operací. Také mobilní tréninkové a údržbářské týmy, které se specializují na systémy, které vyžadují technické dovednosti a údržbu, by měly být umístěny po celé východní části Ukrajiny. Mohly by poskytovat výcvik a údržbu u tanků, obrněných transportérů, protitankových systémů, zbraní obsluhovaných posádkou, rádií a přenosných systémů protivzdušné obrany. Ty výcvikové a údržbářské týmy, které cvičí jednotlivé vojáky a posádky, by prováděly výcvik za liniemi v prostoru velitelství brigády.

Doporučujeme také program senior mentor na úrovni velení důstojníků umístěných na úrovni generálního štábu a regionálního velení. Ukrajinské ozbrojené síly nemají divize, ale spíše operují v regionálních velitelstvích. Mentorský program by mohl zahrnovat bývalé vysoké západní důstojníky, kteří by poskytovali rady ohledně plánování a velení mise.

Tento program výuky je ambiciózní, ale proveditelný. Naše společnost, Ukrajinská obranná podpůrná skupina, naučila prapory a štáby rychlému plánování založenému na modifikované verzi vojenského rozhodovacího procesu efektivně během pěti dnů. Zahrnovalo to jeden den teoretického výcviku, jednodenní kádrovou prověrku a tři dny studentských plánovacích cvičení včetně analýzy misí, vývoje průběhu akce, wargamingu a produkce požadavků k podpůrným jednotkám.

Dlouhodobé řešení školení zahrnuje konsolidaci vzdělávacích kurzů. V současné době má každá organizace svůj vlastní systém škol, kde vše zahrnuje obrněné jednotky, zdravotnictví a provoz dronů. Toto zaškolování vede k neefektivitě a nekonzistentnímu úsilí. Ozbrojené síly Ukrajiny, ať už pod ministerstvem obrany nebo vnitra, by měly určit konkrétní školu/službu jako zastánce každé konkrétní dovednosti nebo zbraňového systému. Tato škola bude instruovat všechny studenty, ať už se jedná o pozemní síly, pohraniční stráž, národní gardu, námořní pěchotu nebo síly teritoriální obrany. Tato změna bude vyžadovat kulturní posun a podobá se Goldwater-Nicholsovu zákonu z roku 1986, který vyžadoval větší "sdružování" v americké armádě. Ukrajina je v existenčním boji o svou existenci a rivalita mezi službami musí jít v zájmu země stranou.

Závěr

Ukrajina vedla převážně obrannou válku a bude přecházet do útoku. Poměr vojáků v útoku a obraně může být 3 ku 1 (6 ku 1 v městském boji). Přidejte k tomu vysoce intenzivní městský boj a tento poměr se zvýší. Ukrajina ještě neprovedla velké útočné operace ve velkém městě nebo velký přechod řeky. Obě tyto operace jsou velmi složité a náročné na zdroje a lidské zdroje, což vyžaduje úzkou synchronizaci všech prostředků, včetně pěchoty, obrněných vozidel, dělostřelectva, logistiky a zdravotnictví, aby byly úspěšné. Ukrajinské ozbrojené síly si vedly obdivuhodně, ale potřebují přeorientovat svůj výcvik a operace na operace kombinovaných zbraní a stát se zběhlými v operacích v noci.

Západní podpora Ukrajině má datum vypršení splatnosti, které se rychle blíží. (??? - KD) Také vůle ukrajinského lidu podporovat vysoké počty obětí je velmi vysoká, ale není nekonečná. Ruská armáda má na své straně spoustu lidí a času. Způsob, jak změnit rovnici ve prospěch Ukrajiny, je prostřednictvím operací a výcviku kombinovaných zbraní. Historie opakovaně ukázala, jak dobře vycvičená a správně vedená armáda může porazit špatně vycvičenou armádu. Výzvou je změna mentality vyšších velitelů, kteří strávili desetiletí v sovětském systému, na filozofii velení misí, která umožňuje flexibilitu a iniciativu s vědomím, že to nebude mít za následek katastrofu nebo trest odnětí svobody, ale spíše vítězství na bojišti.

Zdroj v angličtině: ZDE

4
Vytisknout
7878

Diskuse

Obsah vydání | 9. 6. 2023