Návrh na řešení církevních restitucí

25. 9. 2012 / Jiří Jírovec

čas čtení 2 minuty

Církevní restituce nám byl čert dlužen. No nejen dlužen. Sám Satan nám je vnucuje, aby ničil boží klid v české kotlině. Existence Boha a Satana je současně nedokazatelná i nevyvratitelná. Pravdivost následující úvahy je tedy potvrzena tím, že ji nelze vyvrátit.

Přes svou ďábelskou složitost mají církevní restituce elegantní a relativně levné východisko. Dřív než bude popsáno, troufám si tvrdit, mi řešení vnukl Bůh s tím, abych jeho vůli vyjevil skrze BL, protože tam se píše o věcech o nichž se jinak nemluví.

Bůh nechce, a jeho Syn to prokázal, aby se církev handrkovala o hmotné statky. Už jen proto, že některé mohly být získány poměrně pochybným způsobem, když zrovna nebyl doma. Tvrdím, že předcházející věta je nevyvratitelná a tedy naprosto pravdivá. Tvrdí-li boží zástupci na zemi opak, je to proto, že byli ovládnuti Ďáblem a s Bohem již nemají nic společného.

Sám Ďábel vnukl v roce 1948 komunistům myšlenku, aby církev kontrolovali prostřednictvím peněz. Z ideologických důvodů nechtěli a nemohli pustit církev ze řetězu, a tak po 40 let platili a platili. Nebylo to mnoho, ale na přežití to stačilo.

Komunisté tenkrát nemohli připustit, aby si věřící (tu kterou) církev platili sami, protože to by vedlo k paralelní struktuře ve státu. My, na vyšším stupni poznání světa, ovšem víme, že takové řešení je možné a uplatňuje se třeba v Severní Americe. Bůh, od něhož si američtí politikové vyprošují požehnání při každém projevu, je s tamním modelem evidentně spokojen a díky tomu odpouští USA i Kanadě mnohé hříchy.

Není tedy ani proti Bohu ani proti církvi, budeme-li tyto vzory následovat. Potěšíme tím nejen Boha, ale dokonce to bude i politicky správné.

Nechť vláda církvi sdělí že se státní příspěvek bude snižovat o 10% ročně. Za deset let by klesl na nulu a církev by pak musela od té doby žít jen z příspěvků věřících. Zmíněná doba je dost dlouhá na to, aby církev zavedla desátky nebo jiný způsob získání peněz od svých věřících.

Stát na víc nemá, a tak žádná lepší nabídka nemůže přijít. Take it or leave it.

Takový postup je nejen v souladu s božími úmysly, ale ve svých důsledcích by posílil víru občanů v opravdovost záměrů církve. Jen tak lze čelit ďáblovým plánům na rozvalení církve a české společnosti. Vláda, Parlament ani soudci nemají právo protivit se beztrestně boží vůli.

0
Vytisknout
8240

Diskuse

Obsah vydání | 26. 9. 2012