Zpětná argumentace Tomáše Cikrta

21. 12. 2012 / Jan Čulík

Argumentace Tomáše Cikrta je politováníhodně slepá. Apriorně si určil, že je Česká republika demokratický stát. Protože tomu věří, znamená to, že se v ní nemohou odehrát žádné nespravedlnosti, soudnictví funguje dokonale, protože je ČR demokratický stát, všechno je správné a ten, kdo protestuje, nebo svými činy dokazuje na veřejnosti, že se stát chová nespravedlivě a občana, který pozvedne hlavu, terorizuje, je blázen.

Normální úsudek je ovšem obrácený. Zkoumáme nejprve, zda Česká republika v současnosti skutečně odpovídá ve všech aspektech definici civilizované a demokratické země. Pokud najdeme případy, kdy tomu tak prokazatelně není, musíme svůj úsudek o dokonalosti demokratického režimu v České republice poněkud poopravit, a hlavně, snažit se situaci napravit.

Pan Cikrt jako by nevěděl, že demokracie je proces. Žádná demokracie nikdy není dokonalá. Demokracie funguje POUZE na základě soustředěné kritiky a neutuchajícího úsilí občanů hájit svá práva. Ten, kdo po nastolení demokracie, svatouškovsky usoudí, že teď je všechno dokonalý ideál a můžeme usnout na vavřínech, se brzo probudí v diktatuře.

0
Vytisknout
5962

Diskuse

Obsah vydání | 21. 12. 2012