Německo se vypořádává s Dieselgate, v Česku je vzduch čistý...

Dieselgate jako dveře k elektromobilitě: Je třeba přestat zvýhodňovat naftu

10. 8. 2017

čas čtení 7 minut
Skandál s podváděním o hodnotách emisí u naftových motorů automobilek koncernu VW stále není u konce. Doposud ani od politiků, ani ze strany výrobců automobilů nepřišel žádný životaschopný návrh, jak problém dieselu vyřešit. Přitom bavorský premiér Seehofer jasně definoval cíl: ve městech potřebujeme čistý vzduch a přitom i automobily se vznětovými motory. Navrhované řešení předkládá Ferdinand Dudenhöffe, ředitel CAR institutu na univerzitě v Duisburgu-Essenu a profesora provozně-ekonomického institutu a automobilové ekonomie na univerzitě v Duisburgu-Essenu, zveřejněno na Heute.de. Ačkoliv se skandál týká i automobilky Škoda Auto, v ČR problém pravděpodobně nikoho příliš nevzrušuje....

Pokud hledáme řešení, mělo by splňovat tyto podmínky: 


 • Daňový poplatník by neměl být obecně zatěžován. 
 • Řidiči dieselových nebudou přímo zatěžováni náklady na přestavbu hardware. 
 • Výrobci automobilů nebudou přebírat žádné další finanční zátěže na přestavbu. 
 • Města by měla získat čistý vzduch - jinými slovy, limity budou dosaženy. 
 • Měli bychom také dát možnost občanům, aby mohli i nadále jezdit s čistým naftovými motory v osobních autech. 
 • Nafta by neměla být nadále daňově zvýhodňována ve srovnání s benzínovými motory.
Můžeme tyto podmínky splnit, pokud budeme realizovat následující doporučení: 
 • Každý řidič dieselových automobilů v Německu obdrží poukázku v hodnotě 2 000 EUR, které mají být použity na realizaci hardwarové přestavby jeho vozidla. Poukázka bude vyplacena pouze v případě, že přestavba byla skutečně realizována. Poukázka bude financována Federálním ministerstvem financí. Může být rovněž uplatněna tehdy, pokud bude staré auto sešrotováno.
 • Při přestavbě musí být nainstalován katalyzátor SCR (zkratka SCR označuje systém čištění spalin vznětových motorů pomocí selektivní katalytické redukce snižující množství NOx ve výfukových plynech. Oxidy dusíku se přes speciální aditivum AdBlue na bázi močoviny mění v neškodný dusík a vodní páru) 
 • Automobilky poskytnou dodavatelům konverzních sad možnost přestavby.
 • Toto opatření bude financováno tím, že bude motorová nafta zdaňována stejně jako benzin, přičemž silniční daň bude exaktně u dieselu stejná, jako u benzinu. 
 • Kdo přestavbu neprovede nemůže v budoucnu zajíždět do velkých městech se svým dieslem. Tam je „červená karta“ v podobě červeného odznaku. Pro přestavbu, bude k dispozici časová prodleva, ve formě odkladu. 
Návrhem stejného zdanění zážehových a vznětových motorů se zároveň připravuje půda pro lepší přechod na elektrickou mobilitu, protože zdánlivá výhodnost motorové nafty již nebude platit.

Zároveň budou řidiči dieselových vozidel jsou zatíženi nižší silniční daní, podobně jako u benzínového motoru - takže jde o spravedlivý návrh. Tento návrh předpokládá, že budou všichni řidiči dieselových vozů zatíženi náklady jejich „špinavé“ nafty. Podle práva na ochranu životního prostředí platí zásada, podle níž veškeré náklady na opatření ke zlepšení životního prostředí nese původce jeho zhoršení: Neplatí plátce daní, ale znečišťovatel, v tomto případě řidič dieselového automobilů. 

Tento návrh by umožnil odstranit ze silnic a měst špinavé diesely, nebo je přestavět. Státní podpora by mohla být snadno financována z daňových příjmů, a to od řidičů dieselových vozidel. Přitom nebudou řidiči dieselových vozidel poškozeni, ale pouze postaveni na roveň. 

Zároveň umožní tento návrh vytvářet finanční prostředky na financování mnohem lepší veřejné dopravy. Tedy přesně to jde, co plánuje německý ministr dopravy v oblasti podpory, jen ve správném měřítku. Podpůrný plán v rozsahu 500 milionů EUR pro Německo je z hlediska svého vlivu zanedbatelný. S předkládaným návrhem bychom mohli dosáhnout podstatnějších finančních zdrojů. 

 • V současné době je na německých silnicích 45,8 milionu vozů, 15,1 milionů z nich jsou automobily s dieselovým motorem. Při tzv. diesel summitu se německé automobilky zavázaly k dovybavení pěti milionů novějších automobilů s dieselovým motorem s aktualizovaným software. To znamená, že zde zůstává teoretický potenciál 10,1 milionů starých vozidel s dieselovým motorem. Náklady na jejich dovybavení podle tohoto návrhu představují 20,2 miliardy EUR. To je velmi konzervativní odhad. Ve skutečnosti mohou být tyto náklady nižší, protože řada z nich bude provozována s „červenou kartou“ (omezení mobility).
 • Výpadek v příjmech z daní způsobený snížením daně z automobilů s naftovým motorem na úroveň benzínového vozu bude 1,8 miliardy EUR.  Podle informací Spolkového statistického úřadu byla daň z motorových vozidel v roce 2016 v Německu v rozsahu 9,0 miliard Euro. Podle našich výpočtů, vycházíme z toho, že 3,1 miliardy eur bylo získáno přes dieselové osobní automobily. Pokud by nyní tyto automobily s dieselovým motorem byly zdaněny stejně jako benzínové, činila by daňová ztráta 35 procent u dieselu, což by představovalo 1,8 miliardy EUR.
 • V roce 2016 bylo v Německu prodáno 45 120 003 470 litrů nafty. Motorová nafta je zdaněna o 18 centů na litr méně než je tomu u benzinu. K tomu je nutno připočítat 19 procent DPH, které se vztahují k ceně pohonných hmot, včetně vstupní daně, jako je energetická daň. Celkem by byla ztráta příjmů z daní podle našich propočtů pro rok 2016 9,88 miliardy EUR. 
 • Shrneme-li dílčí výsledky, získáme následující obraz: Zvýšení příjmu na dani z pohonných hmot v milionech EUR (ročně): 9 883; snížení silniční daně z motorových vozidel v milionech EUR (ročně): 1 831. Čisté příjmy z daní navíc v milionech EUR (za rok): 8 052; náklady na přestavbu v milionech eur (jednou): 20 200. Doba financování: 2,5 roku. Po 2,5 letech budou náklady na přestavbu uhrazeny řidiči dieselových vozidel. 
Od 30. měsíce po přestavbě vznikne roční čistý příjem 8, 05 miliardy EUR ročně. Tak, by Německo mohlo financovat příkladně svou infrastrukturu ve městech a svou elektro strukturu pro nabíjení elektrovozidel.

Vítězi v této hře by byli všichni. Automobilky by se rychle zbavily "špinavého" obrazu dieselu, lidé ve velkoměstech by byli osvobozeni od velkého zatížení oxidy dusíku, elektromobilita by mohla nabírat na rychlosti, německé obce by získaly finanční prostředky na zlepšení své dopravní infrastruktury. 

Vše, co je pro to potřeba, jsou odvážní politici. Nicméně se zdá, že právě to v Německu hapruje. Odpovědnost za zajištění dodržování emisních limitů oxidů dusíku pro dieselové automobily vidí politika „v první řadě“ u výrobců automobilů. Tam by bylo zapotřebí nové kultury v rámci odpovědnosti za nezákonné manipulace v oblasti dieselu a také vzhledem k podezření z nelegálních kartelových dohod.

0
Vytisknout
4964

Diskuse

Obsah vydání | 15. 8. 2017