Média posilují postoje mocenských elit

12. 3. 2020 / Petr Nutil

čas čtení 1 minuta

Bez ohledu na to, co o sobě média tvrdí, neměli bychom zapomínat na prosté skutečnosti: je důležité, komu média patří, kdo a za co je platí, co sleduje, co chce se společností provést, kde chce lidi mít.

Obsah sdělení dominantních a soukromých médií se přitom příliš neliší: v principu posilují postoje mocenských elit.

Samozřejmě, že je veřejná kritika státní politiky v liberálních společnostech a privátních zpravodajských médiích snadnější než ve společnostech autoritativních.

Otázka je, nakolik mají lidé pocit, že je tato kritika něco platná. Situace, v níž si můžeme přečíst nebo nám někdo z obrazovky vypráví o směsi korupce, hlouposti, gangsterských praktik a nepotismu, aniž by to mělo jakékoli důsledky, se příliš neliší od situace, kdy se o situaci sice veřejně nesmělo říkat nic, ale stejně ji většina lidí dobře znala.

(František Koukolík, vybráno z knihy Vzpoura deprivantů)

0
Vytisknout
10441

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2020