Které přístupy nejúčinněji omezují šíření COVIDu-19?

25. 11. 2020

čas čtení 3 minuty
Výzkumníci zjistili, že fyzické distancování se je univerzálně účinným nástrojem při omezování šíření COVIDu-19, zatímco sociální bubliny a roušky jsou více závislé na situaci. Výzkumníci dále vyvinuli model určený k testování účinnosti opatření jako fyzické distancování se, roušky a sociální bubliny za různých okolností.


Profesoři Simon Fraser University Paul Tupper a Caroline Colijnová zjistili, že fyzické distancování se je univerzálně účinnou metodou při omezování šíření COVIDu-19, zatímco sociální bubliny a roušky jsou více závislé na situaci.

Výzkumníci vyvinuli model určený k testování účinnosti opatření za různých okolností.

Jejich článek vyšel v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Zavádějí přitom pojem "událost R", který vyjadřuje očekávaný počet lidí infikovaných COVIDem-19 od jednotlivce během sociální události.

Tupper a Colijnová zkoumali faktory jako intenzita přenosu, doba trvání vystavení nákaze, blízkost jednotlivců podíl jejich míšení. Poté prozkoumali, které metody jsou nejúčinnější při předcházení přenosu za každých jednotlivých okolností.

Výzkumníci začlenili údaje ze zpráv o šíření nákazy během sociálních událostí jako jsou večírky, společná jídla, noční kluby, veřejná doprava s restaurace. Výzkumníci tvrdí, že šance jedince nakazit se COVIDem-19 výrazně závisejí na míře přenosu a trvání kontaktu.

Sociální události byly kategorizovány jako saturující (s velkou pravděpodobností přenosu) nebo lineární (s malou pravděpodobností přenosu). Příklady událostí s velkou pravděpodobností přenosu zahrnují bary, noční kluby a přeplněná pracoviště, zatímco nízká pravděpodobnost přenosu charakterizuje veřejnou dopravu v rouškách, distancování se v restauracích a aktivity venku.

Model naznačuje, že fyzické distancování se bylo při přenosu COVIDu-19 účinné za všech okolností, ale účinnost metody sociálních bublin závisí na tom, zda pravděpodobnost přenosu je vysoká či nízká.

V situacích, kde nedochází k míšení a pravděpodobnost přenosu je vysoká, jako jsou přeplněná pracoviště uvnitř, bary a noční kluby nebo střední školy, mohou striktní sociální bubliny napomoci omezit šíření COVIDu-19.

Výzkumníci zjistili, že sociální bubliny jsou méně účinné v situacích s malou pravděpodobností přenosu nebo při aktivitách, kde dochází k míšení, jako jsou aktivity venku, práce v prostorných kancelářích nebo cestování veřejnou dopravou v rouškách.

Přitom poznamenávají, že roušky a další fyzické bariéry mohou být méně účinné v prostředí s vysokou saturací a vysokou mírou přenosu (večírky, sborová vystoupení, kuchyně restaurací, přeplněné kanceláře, noční kluby a bary), protože i když roušky snižují míru přenosu o polovinu, nemusí to mít velký vliv na pravděpodobnost přenosu (a tedy na počet infikovaných).

Nový koronavirus je relativně čerstvý, ale vědci získávají nové poznatky o tom, jak jej účinně léčit a jak předcházet jeho šíření. Stále však toho zbývá hodně, co nevíme, a mnohé oblasti vyžadují další studium.

"Bylo by výborné začít sbírat informace ohledně vystavení nákaze a jejího propuknutí: Počet účastníků, podíl míšení, úroveň zaplnění, hladina hluku a trvání události," říká Colijnová.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3264

Diskuse

Obsah vydání | 1. 12. 2020