Americká "mentalita vítěze" je v 21. století cestou do pekel

25. 11. 2020

čas čtení 5 minut
Kulturní posedlost Spojených států vítězstvím brání vzniku efektivní velké strategie. Od roku 1945 a ještě více od konce studené války byla americká a ekonomická nadvláda tak veliká, že zmíněná fixace nebyla důležitá. Nicméně s ohledem na vzestup Číny už si Amerika tento luxus nemůže dovolit a potřebuje spolehlivou velkou strategii. Nechuť Američanů k remízám (jako byla korejská válka, kterou však alespoň na rozdíl od té vietnamské neprohráli - KD), vytvořila národní kulturu, jejíž úponky svázaly rozhodování o zahraniční politice, napsal Rich Milburn.


Bez dominantního globálního vojenského postavení se USA musejí naučit prioritizovat a podstupovat riziko, což představuje důležité prvky identifikované v nedávném článku Jacqueline Whittové "Na obranu strategie neprohrávání". Tento článek tvrdí, že fascinace USA vyhráváním pocházející z charakteru národních sportů omezuje strategické volby. Přimlouvání se Národní obranné strategie za rok 2018 za strategickou prediktabilitu představuje oxymoron: Strategie nesmí být předvídatelná. Spojené státy musejí ignorovat své přirozené jominiánské tendence útočit na nepřítele, kde je nejsilnější - a místo toho zvážit nepřímý přístup, útok na nepřátelské slabiny. Ve věku vznikající multipolarity nemůže Amerika počítat s prediktabilitou a musí přijmout nuancovanější přístup - nebo se postupně vytratí, jak se to stalo jiným hegemonům.

Pojem trvající výhody odráží clausewitziánské tvrzení, že "válka je pokračováním politiky jinými prostředky". Politika nekončí - pokud nejste Kartagiňané - takže vítězství může být poněkud bezvýznamným a dokonce škodlivým cílem. Amerika během vietnamské války neprohrála žádnou bitvu, ale nedokázala dosáhnout svých politických cílů. Za předpokladu, že vztahy mezi státy pokračují i po přerušení nepřátelství, vyhlášením vítězství se dosáhne jen málo, kromě výkonu práva chvástat se. Místo toho může vyvolat resentiment poražených, jak se to stalo v Německu po 1. světové válce, nebo sebeuspokojení vítěze, jak to potkalo Izrael po Šestidenní válce.

Trvající výhoda je životně důležitý strategický pojem, který lze možná nejlépe ilustrovat britským využitím zpravodajských informací z projektu Enigma. Po rozluštění kódu v červenci 1941 Britové používali zpravodajské informace získané z Enigmy, jen když je bylo možno nezávisle ověřit z jiných zdrojů, což zajišťovalo, že se Němci o jejich výhodě nikdy nedozvěděli. Ochrana této strategické výhody si vynutila obtížná rozhodnutí ohledně životů vojáků; ale kdyby byli zachránění, Němci by mohli získat důvod ke změně kódů. Strategie zahrnuje určení toho, co je nejdůležitější, soustředění zdrojů a akcí na tento cíl. Britové dali prioritu trvalému přístupu dekódování Enigmy, čímž si zajistili trvající výhodu.

Subtilnost britského přístupu ostře kontrastuje s americkou snahou o rozhodující vítězství. Během konference spojeneckých generálních štábů za 2. světové války George Marshall vyjádřil odhodlání znovu obsadit Francii, jak jen to bude možné, ideálně v roce 1942. Britští generálové preferovali útok na německé slabiny v Severní Africe. Amerika je sebevědomým mladým národem, avšak strategicky naivním ve své víře v rozhodující vítězství, které se vždycky nabízí. Nicméně tento přístup se zrodil z dlouhé historie úspěchů.

Válečná historie Spojených států je plná úžasných vítězství nad Brity, indiány, konfederovanými, piráty, Mexičany, Číňany a Japonci. Tento taktický historický rejstřík vyvolává očekávání strategického vítězství. Posledních 50 let se však těmto očekáváním vzpírá. Přestože USA dosáhly vítězství během války v Perském zálivu, v Bosně a Kosovu, utrpěly trvalé porážky - shovívavěji řečeno remízy - ve Vietnamu, Iráku a Afghánistánu.

V roce 1968 severovietnamský lídr Le Duan předložil plán útoku na řadu měst na Jihu načasovaného tak, aby využil nepřítomnosti jihovietnamských jednotek během svátku Tet a americké politické rétoriky ve volebním roce. Obhajující prezident Lyndon Johnson právě zahájil svou ofenzívu úspěchu, v níž chtěl získat dostatečnou podporu veřejnosti pro válku zdůrazňováním amerických zisků ve Vietnamu. Z vojenského hlediska představovala Tetová ofenzíva pro Severní Vietnam bezvýhradnou katastrofu. Jeho jednotky byly zničeny. Avšak Le Duanova ofenzíva upozornila na Johnsonovo překrucování reality ve Vietnamu, podkopala podporu veřejnosti pro válku a přinesla Severovietnamcům ohromné politické vítězství. Pokud by Spojené státy nepodlehly své rétorice vítězení, Tet by byl pro USA úspěchem. Když vyhlásily vítězství příliš brzy, nedokázaly využít sérii vítězství během Tetu ku svému prospěchu.

Zhruba o 35 let později Spojené státy vyhlásily vítězství v Iráku a Afghánistánu, čímž potvrdily zásadu, že "jediná věc, kterou se učíme z historie, je to, že se z ní ničemu nenaučíme". Ani během unipolárního momentu USA nedokázaly proměnit zjevné vojenské vítězství v trvající politickou výhodu, což je jediný účel války. Nyní je unipolární moment pryč a nahradila jej vznikající multipolarita přinášející významné výzvy americké hegemonii. Skrývají v sobě tyto výzvy pro Spojené státy nový, nuancovanější a strategický přístup?

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4341

Diskuse

Obsah vydání | 1. 12. 2020