Lékař vám nemůže uříznout ruku prostě jen proto, že to chcete

29. 6. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 5 minut

Ještě jednou k transsexualitě

Je hezké, že se pan Tunkl dívá na transsexualitu jako na odbornou otázku. V jeho textu se mezi různými prohlášeními na úrovni domněnek a odborně nezdokumentovaných příběhů ovšem ztrácí jeden základní fakt. V případě změny pohlaví nejde o to, že někdo si dělá něco se svým tělem. Hormonální léčbu i chirurgický zákrok dělá lékař. A lékař nesmí dělat takové zákroky, o kterých ví, že pacienta poškodí víc, než by tomu bylo odmítnutím zákroku, i kdyby si to pacient sám přál. Nemůžete přijít do nemocnice a říci, že chcete, aby vám někdo uřezal ruku s argumentem, že to prostě chcete.

 

To je naprosto nejdůležitější věc: změna pohlaví je lékařský zákrok, změnu pohlaví si nedělá sám ten, kdo chce změnu pohlaví. A lékař nemůže podávat lidem hormonální léčbu nebo je operovat jen na základě toho, že něco sami chtějí. Je až fascinující, jak tohle lidi nechápou. A pokud tedy je změna pohlaví něco, co lidem ubližuje, pak ten, kdo musí být žalován a hnán k soudu, jsou lékaři, protože ti to dělají.

Zatím jsem v médiích postřehl jen jedno vyjádření odborníka. Bylo v to Českém rozhlase Plus a byla to sexuoložka, která popisovala standardní průběh celého procesu. Mluvila o odborné komisi na Ministerstvu zdravotnictví, která musí každou změnu pohlaví schválit. Mluvila o rok trvající hormonální léčbě, která předchází operaci. Mluvila o spektru poruch sexuální identity. Mluvila také o velkém zájmu mezi náctiletými dívkami o změnu pohlaví. Jestli jsou tam nějaké problémy, musí si je vyřešit medicína. Jistě by bylo dobré, kdyby došlo k veřejné debatě a osvětě. Debata ovšem musí být zaměřena na to, zda lékaři postupují správně, nikoli na to, že ti, které léčí, jsou odporní. Opakuji: pokud lékař provádí výkon, o němž ví, že pacienta poškodí víc, než by pacient byl poškozen odmítnutím výkonu, je to trestný čin lékaře, a to bez ohledu na to, že pacient ten výkon chtěl.

Bez lékařů by žádná změna pohlaví neproběhla. Změna pohlaví je indikovaný výkon, který předchází diagnostika (a argument, že ho pojišťovny neplatí plně, neříká vůbec nic… pokud něco pojišťovny platí byť jen částečně, musí být na úrovni světové medicíny evidentní, že zákrok má pozitivní efekt pro pacienta). Tyto procedury plynou z mezinárodní medicínského poznání. Jistě je možné je kritizovat, je třeba k tomu ale mít odborné argumenty. Příkladem je Švýcarsko, které na základě svých dat omezilo mamografický skríning rakoviny prsu, čímž se odchýlilo od toho, co lze považovat za mezinárodní standardy. Tady si o tom můžete přečíst v nejlepším lékařském časopise na světě: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp1401875

Pokud ale chceme nějak upravovat, měnit nebo dokonce zakazovat současnou lékařskou praxi v oblasti přístupu k transsexuálním osobám, musí to být odborné, lékařské rozhodnutí. Není možné, aby prezident a cítění nějaké části veřejnosti měnili medicínu na základě svých dojmů a pocitů nebo nepodložených příběhů. Nota bene na základě prohlášení, že lidé s nějakou diagnózou jsou odporní.

Pro čtenáře, kteří mají zájem dozvědět se více o lékařském přístupu k transsexuálním osobám, doporučuji tento článek. Je v něm shrnuto asi všechno podstatné. Je to opět nejlepší lékařský časopis na světě. Článek je z roku 2019: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMcp1903650

Závěrem: má-li v Česku dojít k nějaké změně v této odborné oblasti, rád si o tom přečtu v mezinárodním odborném tisku. Číst v mezinárodních masmédiích o tom, že náš prezident považuje transsexuální osoby za odporné, považuji ovšem za něco zcela jiného. Je to popření všech civilizovaných přístupů k medicíně a o tom, jak mají lékaři používat hormonální léčbu nebo operace změny pohlaví, to neříká vůbec nic. Vrcholem je ovšem výrok, že si změnou pohlaví někdo ubližuje. Znovu a znovu: změnu pohlaví provádí lékař na základě diagnózy, je to indikovaný výkon. Jestli prezidentovi vadí, že se něco takového děje, jestli to dokonce má prezident za trestný čin, musí hnát k soudu lékaře, odborné lékařské společnosti atd.1
Vytisknout
3264

Diskuse

Obsah vydání | 2. 7. 2021