10 procent nejbohatších produkuje polovinu emisí skleníkových plynů. Měli by platit za ničení klimatu

9. 12. 2021

čas čtení 6 minut

Přiznejme si, že naše šance na udržení globální teploty pod hranicí dva stupně Celsia nevypadají dobře. Pokud budeme pokračovat v dosavadní praxi, svět se do konce tohoto století ohřeje nejméně o tři stupně Celsia. Při současném tempu globálních emisí bude uhlíkový rozpočet, který nám zbývá, pokud chceme udržet teplotu pod 1,5 °C, vyčerpán za šest let. Paradoxem je, že v celosvětovém měřítku nebyla podpora klimatických opatření nikdy tak silná jako nyní, píše v Guardianu Lucas Chancel

Podívejme se nejprve na fakta: 10 % světové populace je zodpovědných za přibližně polovinu všech emisí skleníkových plynů, zatímco dolní polovina světa se na všech emisích podílí jen 12 %. Nejde jen o rozdělení na bohaté a chudé země: v chudých zemích jsou obrovští znečišťovatelé a v bohatých zemích jsou lidé zodpovědní za nízké emise.

Vezměme si například USA. Každý rok vypustí 50 % nejchudších obyvatel USA asi 10 tun CO2 na osobu, zatímco 10 % nejbohatších vypustí 75 tun na osobu. To je rozdíl více než sedm ku jedné. Podobně v Evropě vypouští nejchudší polovina obyvatel asi 5 tun na osobu, zatímco 10 % nejbohatších vypouští asi 30 tun, což je rozdíl šest ku jedné. (Tyto údaje si nyní můžete prohlédnout v databázi World Inequality Database).

Kde se tyto velké rozdíly berou? Bohatí vypouštějí více uhlíku prostřednictvím zboží a služeb, které nakupují, a také díky investicím, které realizují. Nízkopříjmové skupiny vypouštějí uhlík, když používají svá auta nebo vytápějí své domovy, ale jejich nepřímé emise - tedy emise z věcí, které nakupují, a z investic, které provádějí - jsou výrazně nižší než emise bohatých. Nejchudší polovina populace nevlastní téměř žádné bohatství, což znamená, že má malou nebo žádnou odpovědnost za emise spojené s investičními rozhodnutími.

Proč jsou tyto nerovnosti důležité? Neměli bychom přece jen všichni snížit emise? Ano, měli bychom, ale je zřejmé, že některé skupiny budou muset vynaložit větší úsilí než jiné. Intuitivně bychom zde mohli myslet na velké producenty emisí, na bohaté, že? To je pravda, a také chudší lidé mají menší schopnost dekarbonizovat svou spotřebu. Z toho vyplývá, že bohatí by měli přispívat k omezení emisí nejvíce a chudí by měli mít kapacitu zvládnout přechod na 1,5C nebo 2C. Bohužel se tak neděje, ba naopak.

Bylo to patrné ve Francii v roce 2018, kdy vláda zvýšila uhlíkové daně způsobem, který obzvláště tvrdě zasáhl venkovské domácnosti s nízkými příjmy, aniž by se to příliš dotklo spotřebních návyků a investičních portfolií dobře situovaných lidí. Mnoho rodin nemělo možnost snížit svou spotřebu energie. Neměly jinou možnost než jezdit do práce autem a platit vyšší uhlíkovou daň. Zároveň bylo od změny daně osvobozeno letecké palivo, které bohatí používali k letům z Paříže na Francouzskou riviéru. Reakce na toto nerovné zacházení nakonec vedly k tomu, že od reformy bylo upuštěno. Tato politika opatření v oblasti klimatu, která od bohatých nevyžaduje žádné významné úsilí, ale poškozuje chudé, není specifická pro žádnou zemi.

Země oznámily plány na výrazné snížení svých emisí do roku 2030 a většina z nich stanovila plány na dosažení čistých nulových emisí někdy kolem roku 2050. Zaměřme se na první milník, cíl snížení emisí do roku 2030: podle mé nedávné studie, vyjádřeno v přepočtu na obyvatele, nejchudší polovina obyvatel USA a většina evropských zemí již tohoto cíle dosáhla nebo téměř dosáhla. Vůbec to neplatí pro střední třídu a bohaté, kteří jsou výrazně nad - tedy za - cílem.

Jedním ze způsobů, jak snížit nerovnosti v oblasti uhlíku, je zavedení individuálních uhlíkových práv, které některé země používají pro správu vzácných environmentálních zdrojů, jako je voda. Takový přístup by nevyhnutelně vyvolal technické a informační problémy, ale je to strategie, která si zaslouží pozornost. Existuje mnoho způsobů, jak snížit celkové emise země, ale podstatné je, že cokoli kromě striktně rovnostářské strategie nevyhnutelně znamená požadovat větší úsilí o zmírnění změny klimatu od těch, kteří jsou již na cílové úrovni, a menší od těch, kteří jsou výrazně nad ní; to je základní aritmetika.

Jakákoli odchylka od egalitářské strategie by pravděpodobně ospravedlnila vážné přerozdělování od bohatých k těm, kteří jsou na tom hůře, aby se jim to vynahradilo. Mnoho zemí bude v následujících letech pokračovat v uvalování uhlíkových a energetických daní na spotřebu. V těchto souvislostech je důležité, abychom se poučili z předchozích zkušeností. Francouzský příklad ukazuje, co se nemá dělat. Naproti tomu zavedení uhlíkové daně v Britské Kolumbii v roce 2008 bylo úspěšné - přestože tato kanadská provincie je značně závislá na ropě a plynu -, protože velká část výsledných daňových příjmů jde na kompenzaci spotřebitelů s nízkými a středními příjmy prostřednictvím přímých peněžních plateb. V Indonésii znamenalo ukončení dotací na fosilní paliva před několika lety dodatečné zdroje pro vládu, ale také vyšší ceny energie pro rodiny s nízkými příjmy. Zpočátku velmi sporná reforma byla přijata, když se vláda rozhodla použít výnosy na financování všeobecného zdravotního pojištění a podpory nejchudších.

Pro urychlení energetické transformace je třeba myslet i na jiné věci. Zvažme například progresivní daň z bohatství s příplatkem za znečištění. To by urychlilo odklon od fosilních paliv tím, že by se fosilnímu průmyslu zdražil přístup ke kapitálu. Zároveň by to vládám přineslo potenciálně vysoké příjmy, které by mohly investovat do zelených odvětví a inovací. Takové daně by bylo politicky snazší prosadit než standardní uhlíkovou daň, protože se zaměřují na část populace, nikoli na většinu. Na celosvětové úrovni by skromná daň z majetku multimilionářů s přirážkou za znečišťování mohla přinést 1,7 % celosvětového příjmu. To by mohlo financovat většinu dodatečných investic, které jsou každoročně nutné k naplnění úsilí o zmírnění dopadů změny klimatu.

 

Celý článek v angličtině ZDE

 

 

 

1
Vytisknout
2404

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2021