Zeman do toho nemá co mluvit

10. 12. 2021

čas čtení 2 minuty
Prezident Zeman a jeho krajně nekvalifikovaná kancelář opět ohýbají ústavu. Lipavský je pro ně ohrožením nikoliv z uvedených důvodů, nýbrž kvůli jeho jednoznačné prioritizaci bezpečnostních rizik ve vztahu k Rusku a Číně, stejně jako ve vztahu k vnitřním bezpečnostním otázkám, například k dezinformacím a jejich symbióze s politickým populismem, míní Bohumil Kartous: 

Stanovisko prezidenta republiky

 


Ve dnech od 29. listopadu 2021 do 10. prosince 2021 se prezident republiky Miloš Zeman sešel se všemi navrženými kandidáty na ministerské funkce. U některých kandidátů se ukázalo, že se věcné problematice jim přisouzených resortů v minulosti nevěnovali, což zakládá riziko deficitu odborné kompetence. Nicméně, ve snaze přispět k ustavení nové vlády neodmítne prezident republiky svůj podpis na jmenování těchto osob, pouze na problém nízké odbornosti a preference politických, respektive stranických funkcí, upozornil předsedu vlády.

Jedinou výjimkou je osoba Jana Lipavského, jehož prezident republiky odmítá jmenovat z těchto důvodů:

1. Nízká kvalifikace. Na rozdíl od ostatních kandidátů pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou.

2. Distancovaný postoj k Visegrádské spolupráci, což je v rozporu s připravovaným programovým prohlášením nové vlády.

3. Distancovaný postoj ke vztahu s Izraelem, což je rovněž v rozporu s programovým prohlášením.

4. Veřejný návrh Jana Lipavského, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky.

Prezident republiky konstatuje, že Ústava ČR neukládá prezidentu republiky povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Naopak, ústavodárcův výraz „návrh“ implikuje, že tento návrh může být jak přijat, tak odmítnut, jinak by nebyl návrhem.


Jiří Ovčáček
ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

V Praze dne 10. prosince 2021

 

1
Vytisknout
4330

Diskuse

Obsah vydání | 14. 12. 2021