Rusko neohrožuje Česko ani Západ

14. 12. 2021 / Václav Hořejší

čas čtení 6 minut

 

Hořejší versus Dolejší


Má i pouhý univerzitní profesor imunologie právo veřejně prezentovat své politické názory odlišné od názorů filosofa-sociologa-ekologa Dolejšího?

Před pár dny jsem si dovolil kritizovat článek Karla Dolejšího, ve kterém se pozastavoval nad neochotou Západu jít do války s Ruskem kvůli Ukrajině. Opakovaně v něm nynější situaci přirovnával k britské a francouzské politice appeasmentu vůči Německu koncem 30. let.

 

Ve svém polemickém článku jsem vyjádřil přesvědčení, že Česku (a potažmo Západu) od Ruska žádné reálné vojenské nebezpečí nehrozí, že si rozhodně nepřeji žádnou válku (a už vůbec ne kvůli zkorumpované Ukrajině), že Ukrajina musí své problémy s Ruskem i se svými doněckými občany řešit diplomaticky, např. na základě mezinárodních minských dohod, že ohledně ruské anexe Krymu je třeba pragmaticky uznat status quo, že Česko by bylo asi bezpečnější, kdyby nebylo členem NATO, že nynější ruský režim se mi sice nezamlouvá, ale odmítám jeho démonizaci. Závěrem jsem zdůraznil, že jsem přesvědčeným eurofederalistou.

Karel Dolejší na to reagoval blahosklonně s tím, že jakožto pouhý imunolog dané problematice prostě nemohu rozumět, vyjmenoval 17 příkladů recentních vojenských cvičení na ruském území a vytkl mi, že jsem údajně na jaře „vystoupil s nekritickou propagandou ruské anticovidové vakcíny Sputnik V - která z dobrých důvodů dodnes nebyla schválena k použití v EU a k níž i velká část Rusů chová silnou nedůvěru“.

A svěřil se čtenářům, že se kojil nadějí, že po provalení kauzy Vrbětice „tento pán se svými amatérskými komentáři k mezinárodní politice poněkud ubere“. Je mi líto, že jsem jeho očekávání zklamal…

K obdobnému tématu se opakovaně vyjadřoval z pozice podobné Dolejšímu i Jan Čulík, naposledy ve svém článku My o vlku, vlk za dveřmi... Za co je Amerika ochotná bojovat?”. V něm alespoň realisticky konstatoval, že “Amerika střední Evropě v případném konfliktu s Ruskem nepomůže.”

Nicméně – jsem rád, že mi Jan Čulík umožnil ještě jednou reagovat.

Moje teze jsou:

1) Jsem přesvědčen, že průměrně inteligentní a přiměřeně angažovaný občan, ba dokonce i univerzitní profesor imunologie, který se zájmem sleduje česká i zahraniční média, je schopen takto získané informace vyhodnotit a utvořit si názory, které nemusí být nutně shodné se závěry, ke kterým dospěl pan Karel Dolejší (absolvent oboru filozofie a sociologie, samouk v ekologii a „samostatný expert“). Tím spíše, že ty mé názory o potřebě respektovat v rozumné míře i ruské zájmy nejsou příliš odlišné od názorů některých významných světových politiků, politologů a komentátorů.

2) Text pana Dolejšího implikuje, že právě tak, jako my imunologové na celém světě jednoznačně sdílíme názory třeba o struktuře molekul protilátek nebo o funkci buněk Th17, panuje zřejmě obdobná všeobecná mezinárodní shoda mezi politology a profesionálními komentátory v názorech na vztahy Česka resp. Západu s Ruskem a o blahodárnosti organizace NATO, a že tyto názory jsou samozřejmě shodné s názory pana Dolejšího resp. pana Čulíka. Nemyslím si, že je tomu tak.

3) Srovnávání nynějšího Ruska s nacistickým Německem a Putina s Hitlerem považuji naprosto absurdní. Jsem ochoten srovnávat ruský režim např. s režimem v Turecku, členském státě NATO.

4) Ano, i po pokusech o PŠM (politické školení mužstva) od Karla Dolejšího a Jana Čulíka jsem přesvědčen, že Česku od Ruska žádné vojenské nebezpečí nehrozí. Nevšiml jsem si, že by Rusko vůči nám (nebo vůči jiným zemím) vznášelo nějaké územní nebo jiné požadavky a jakkoli nám vojensky vyhrožovalo. A znova opakuji, že jsem rád, že americký prezident jasně popřel možnost přímé vojenské účasti v hypotetickém rusko-ukrajinském konfliktu, a že i ruští představitelé jasně deklarovali, že se nechystají k válce. Pro Jana Čulíka a Karla Dolejšího je to zjevně naopak důvodem ke smutku…

5) Pokud jde o moji “nekritickou propagandu ruské vakcíny Sputnik V”: Já jsem jen konstatoval, že tato vakcína je založena na stejném principu jako třeba vakcíny firem AstraZeneca nebo Johnson&Johnson a že podle výsledků klinických studií publikovaných v prestižním americkém žurnálu Lancet je její účinnost a bezpečnost srovnatelná s těmito neruskými vakcínami. Chtěl bych upozornit, že tato vakcína byla schválena pro použití v několika desítkách zemí včetně dvou zemí EU a že pravděpodobně bude brzy schválena i Evropskou lékovou agenturou (EMA).

6) Pan Dolejší je podle mě zářným příkladem nikoli objektivní, ale „angažované“ žurnalistiky, či spíše jednostranné propagandy. Takoví novináři se cítí být bojovníky v jakési informační válce, ve které není prohřeškem, ale naopak ctností být neobjektivní, přinášet jen informace, které se „hodí“ a ignorovat ty ostatní. V této souvislosti si vzpomínám na to, jak v roce 1967 vytýkal jistý vysoký komunistický tajemník tehdejším novinářům opatrně zvedajícím hlavu tendence k „buržoaznímu objektivismu“. Nic nového pod sluncem…

Pokud mi to Jan Čulík umožní, rád bych se na stránkách Britských listů v příštích týdnech prezentoval své názory na další neimunologické záležitosti, které mi jakožto angažovanému občanu leží na srdci. Ostatně jsem tak už v minulosti hojně činil ve svém blogu na Aktuálně.cz.

Poznámka:

Jan Čulík mě upozornil, že bych měl při zmínce o „zkorumpované Ukrajině“ uvést, že Rusko je ještě zkorumpovanější. Takže – ano, Ukrajina je na tom podle toho citovaného žebříčku MNOHEM lépe - je na pěkném 117. místě (spolu s Egyptem, Zambií, Nepálem, Sierra Leone a Eswatini), zatímco Rusko je až na daleko horším 129. místě.


2
Vytisknout
7683

Diskuse

Obsah vydání | 16. 12. 2021