Jak nomenklaturní minulost ruské elity vedla k válce na Ukrajině

18. 5. 2022

čas čtení 2 minuty
Šedesát procent nejvyššího ruského vedení má svůj původ v sovětské nomenklatuře a sdílí hodnoty této třídy. Takoví lidé považují celý postsovětský prostor za svůj, což vysvětluje jak rozhodnutí jít do války na Ukrajině, tak podporu tamní ruské politiky, upozorňuje Maria Sněgovaja.

Mnoho pozorovatelů poukázalo na dramatický nárůst počtu siloviků kolem Putina. To je důležité, ale právě tato širší kontinuita, velmi odlišná od ostatních postsovětských států, vysvětluje ještě více.

To ukazuje, že zejména v Rusku rozpad SSSR nevedl ke změně elit. Důvod: Koncem 80. let v Rusku nebylo hnací silou změny liberálně-demokratické masové hnutí, ale frustrovaní členové střední a nižší komunistické nomenklatury.

Jakmile odstranili své starší kolegy, převzali mnohé z konzervativních sovětských pozic a vzorců chování svých bývalých šéfů, což omezovalo proměnu v demokracii doma a spolupráci v zahraničí.

V Putinově éře došlo k dramatickému nárůstu počtu siloviků, z nichž někteří jsou bývalými členy nomenklatury, ale mnozí nikoli. Představují jen asi polovinu toho, co nomenklatura, ale dohromady tvoří "výbušnou směs" sovětských a silovických hodnot.

To vysvětluje Putinovu válku na Ukrajině: Lidé socializovaní v sovětském nomenklaturním systému jsou zastánci silného státu, nikoli liberálové. Neváží si demokracie; jejich systém hodnot upřednostňuje službu státu, mocenské vertikále. V postsovětském období se tyto vlastnosti staly důležitým faktorem při opětovném utužování nových autokracií.

Navíc, stejně jako elity v pozdním sovětském období, tito lidé věří, že konfrontace se Západem je nevyhnutelná, že celý prostor kolem Ruska je zónou jeho zvláštních zájmů, že Ukrajina je umělý státní útvar a že k obraně své země musí obnovit kontrolu nad tímto větším prostorem.

Pokud bude mít Rusko ještě šanci na reformu, ti, kdo chtějí skutečnou změnu, se budou muset zapojit do lustrací. Lidem socializovaným ve vedení předchozího systému by nemělo být dovoleno zůstat ve vedení země.

A Rusko jde stejným směrem jako v 80. letech.

Znovu je více nižších úředníků frustrováno mocí, kterou má stárnoucí gerontokracie, a možná ji budou chtít zatlačit. Ale pokud nebudou odstraněni i ti, kteří sdílejí hodnoty současné elity, existuje velmi reálné nebezpečí, že by se systém mohl znovu reprodukovat.

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
2673

Diskuse

Obsah vydání | 20. 5. 2022