Studie: Užívání tabáku a marihuany je spojeno s úzkostností

15. 9. 2023

čas čtení 1 minuta
Lidé, kteří užívají jak tabák, tak konopí, mají větší pravděpodobnost, že budou trpět úzkostí a depresí než ti, kteří užívali pouze tabák nebo ti, kteří neužívali ani jednu látku, podle studie v časopise PLOS ONE.

Tabák a konopí patří mezi nejčastěji užívané látky na světě a jejich společné užívání je na vzestupu uprostřed rozšiřující se legalizace konopí. V nové studii výzkumníci analyzovali údaje o užívání návykových látek a duševním zdraví 53 843 dospělých v USA, kteří se zúčastnili online průzkumů v rámci studie COVID-19 Citizens Health Study, která shromažďovala data od roku 2020 do roku 2022.

Celkově 4,9 % účastníků uvedlo užívání pouze tabáku, 6,9 % uvedlo užívání pouze konopí a 1,6 % uvedlo souběžné užívání. Mezi lidmi ve skupině se souběžným užíváním hlásilo 26,5 % úzkost a 28,3 % hlásilo depresi, zatímco mezi lidmi, kteří neužívali tabák ani konopí, bylo procento úzkosti a deprese 10,6 % a 11,2 %.

Studie zjistila, že pravděpodobnost těchto poruch duševního zdraví byla asi 1,8 x vyšší u spoluuživatelů než u neuživatelů. Souběžné užívání a užívání pouze konopí bylo také spojeno s vyšší pravděpodobností úzkosti ve srovnání s užíváním pouze tabáku.

Tato studie nemůže určit příčinnou souvislost. Autoři však dospěli k závěru, že souběžné užívání tabáku a konopí je spojeno se špatným duševním zdravím a naznačují, že integrace podpory duševního zdraví s programy odvykání tabáku a konopí může pomoci řešit tuto souvislost.

Autoři dodávají: "Zapojení do užívání tabáku i konopí je spojeno se sníženou duševní pohodou."

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
1895

Diskuse

Obsah vydání | 19. 9. 2023