Důchodci k volbám

11. 9. 2014 / Jan Sláma

Důchodci mají jen jednu možnost. Ve volbách. Hledat takové politiky, kteří vezmou jejich práva a potřeby za své. Ty volit. Ne podle svého politického přesvědčení, ale podle toho co nám důchodcům prospívá.

Ať člověk poslouchá jakýkoli televizní či rozhlasový pořad zjišťuje a stále se utvrzuje v zjištění o absolutním nezájmu politických stran , většiny společenských organizací a samozřejmě i vlády o největší skupinu obyvatel této země. O důchodce.

V současné době se nejvíce probírá státní správa o níž jedni tvrdí, že je na výsost důležitá, protože při správné funkci zabrání korupci. Druzí zase říkají, že je její reforma připravována tak, aby se uspokojila EU, ale výsledek pro republiku nebude jiný než dnes. Všichni jsou ale jednotni v tom, že je třeba výrazně posílit odměňování těchto nových úředníků.

Obdobné starosti mají zákonodárci a soudci. Jejich bídné příjmy jim neumožňují v klidu rozvíjet jejich významnou činnost. Nedávno si jistý poslanec posteskl nad bídou ve které se nalézá a plat sto tisích měsíčně považuje za nepřiměřený.

v Mocenské půtky v prostorách bývalého SSSR přivedly zase mnohé naše politiky k válečnickým myšlenkám. "Ne, my nechceme válku, ale musíme se na ni připravovat," říkají. Takže je třeba dávat více peněz na zbrojení. A už se plánuje jak se bude zvedat procento prostředků, které padnou na armádu. Zde se i vynořila myšlenka znovuzavedení branné povinnosti.

Peníze je třeba dát policii, aby její zaměstnanci neutíkali na lukrativnější místa. Peníze je třeba dát pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, aby též nehledali lepší uplatnění. Například jako obchodní zástupci - jak pravil pan ministr v nedělní Sedmičce.

Pobavilo mne doporučení v televizním pořadu, jak čelit nekvalitě českých potravin a sice, nakupovat jídlo za hranicemi. Dobrý nápad, zvláště po devalvaci koruny

Jdou zprávy o očekávaném nárůstu cen léků. Zároveň nediskretními sdělovacími prostředky pronikají informace o neuvěřitelně vysokých maržích obchodních řetězců. Jak se k tomu všemu postavit?

Jak kdysi řekl Jan Werich: musíme se zeptat, zda to či ono prospívá nám Werichům. Ne li, pak pryč od toho. Co tedy z toho všeho prospívá nám důchodcům? Odpovědný důchodce se zamyslí a řekne. Ano funkční státní správa by byla dobrá věc. Stabilizované kádry u policie a ve školství by též byla dobrá věc. Dobrou věcí by bylo i vyrovnání důchodů na úroveň důstojného konce života. Na všechno ale asi peníze nebudou. Musíme omezit vývoz a asi i výrobu, abychom potrestali to zlobivé Rusko. Musíme nakoupit zbraně atd.

Prospívá to vše nám důchodcům? Důchodci jsou soustavně utlačováni. Jedna vláda nedá nic, druhá utrousí jen něco málo. Důchodce s tím málem ale musí vyžít. Soudci, poslanci a úředníci se s tím ale nespokojí. Ti chtějí víc. Mají své možnosti jak tvrdě a hlasitě uplatňovat své požadavky. Důchodce nemá nic! Když jsem se před časem obrátil na jistého čelného odborového předáka s žádostí, aby se nás jako bývalých odborářů zastal, neodpověděl mi.

Důchodci mají jen jednu možnost. Ve volbách. Hledat takové politiky, kteří vezmou jejich práva a potřeby za své. Ty volit. Ne podle svého politického přesvědčení, ale podle toho co nám důchodcům prospívá. Nebudou li politici schopni nám důchodcům nabídnou to co nám prospívá, pak ať se obejdou bez našich hlasů. Byla nám přidělena role na okraji společnosti, tak ať se společnost smíří s tím, že sledujeme jen svůj cíl a prospěch. Vy,kteří chcete být zvoleni,uvědomte si , že disponujeme více jak čtvrtinou hlasů.

0
Vytisknout
6689

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2014