Rozsáhlé zavlažovací projekty v Africe důsledně selhávají

25. 1. 2021

čas čtení 1 minuta
Foto: Wikimedia Commons. Licence Attribution 2.0 Generic.

Velké zavlažovací projekty v subsaharské Africe podle nového výzkumu publikovaného v časopise Nature Sustainability typicky nedosahují svých cílů. Mnohé z nich dokáží zabezpečit zemědělskou produkci jen na zlomku plánované plochy, jiné vůbec nefungují.


Rozsáhlé zavlažovací projekty se opět objevují v agendě pro subsaharskou Afriku, po takřka třicetileté přestávce. A to přesto, že takové projekty mívají neuspokojivé výsledky. Negativní sociální a environmentální dopady převažují nad ekonomickými výhodami. Takové projekty jsou plánovány kvůli nedostatku vody a jsou považovány za řešení pro intenzifikaci zemědělské produkce, podporu ekonomického rozvoje venkova a posílení odolnosti vůči změnám klimatu.

Výzkum provedený týmem pod vedením vědců z University of Manchester kvantifikoval výkon 79 afrických zavlažovacích projektů. Srovnával plánovací dokumentaci se satelitními snímky, aby zjistil, v jakém rozsahu se podařilo projekt realizovat. Tým zjistil, že plánovaných výsledků se nedaří dosahovat a mezi lety 1948 - 2008 se situace nezlepšovala.

Projekty nejčastěji dokázaly zavlažovat 16 % plánované plochy. 16 ze 79 zkoumaných projektů bylo zcela nefunkčních. 20 z nich dokázalo zavlažovat 80 % plánované plochy.

Podle vědců politický a manažerský rámec projektů podvazuje takové projekty. Finanční proveditelnost omezují méně hodnotné plodiny, které jsou prosazovány za účelem zvýšení produkce zrnin a posílení národní potravinové bezpečnosti. Za druhé jsou návrhy všeobecně nerealistické. Plánování je zatíženo nepatřičným optimistickým zkreslením a politickými požadavky na projekty, které jsou výnosné na papíře. A kromě toho jsou projekty řízeny centralizovanými byrokraciemi, kterým chybí technická expertíza, znalost místních podmínek nebo i finanční zdroje pro zajištění dlouhodobé údržby takové infrastruktury.

Celý text v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3815

Diskuse

Obsah vydání | 27. 1. 2021