Výzkum: Život v blízkosti stromů může zabránit poškození zdraví znečištěním

27. 1. 2021

čas čtení 1 minuta
Život v blízkosti velkého množství stromů může kompenzovat negativní dopady znečištění vzduchu na stav oběhového systému, ukázala studie University of Louisville publikovaná v časopise American Journal of Physiology.


Výzkumný tým vedený profesorem medicíny Aruni Bhatnagarem a ředitelkou environmentálního institutu Louisvillské univerzity Christinou Leeovou Brownovou navázal na předchozí studie. Ty prokázaly, že blízkost zeleně - stromů a další vegetace - může snížit krevní tlak a riziko onemocnění srdce. Do hry může vstoupit řada environmentálních faktorů, včetně posílení možnosti pro pohyb venku, snížení mentálního stresu a tlaku vyvolaného socioekonomickým statusem. Nicméně vztah mezi stavem oběhového systému, zelení a znečištěním vzduchu nebyl zcela prozkoumán.

Nová studie zkoumala stav arterií dospělých dobrovolníků s doprovodnými komplikacemi jako obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka a vysoký cholesterol, což znamená, že šlo o lidi se střední až vysokou úrovní rizika onemocnění srdce.

Tým analyzoval environmentální faktory v místě bydliště dobrovolníků, včetně vegetačního indexu v oblasti vzdálené od 200 m do 1 km od domu.

Zohlednil dále znečištění vzduchu pevnými částicemi.

V době, kdy se vyskytovalo vysoké znečištění pevnými částicemi a přízemním ozónem, artérie účastníků výzkumu byly více stažené. Nicméně ti, kdo žili v oblastech s větším množstvím flóry, vykazovali lepší funkci krevního oběhu. Stromy a další zeleň kompenzovaly vaskulární dysfunkce vyvolané znečištěním vzduchu.

Zjištěné rozdíly jsou do značné míry nezávislé na mediánovém příjmu domácnosti, úrovni fyzické aktivity účastníků výzkumu či kouření tabáku.

Celý text v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3946

Diskuse

Obsah vydání | 2. 2. 2021