Závody o život

28. 1. 2021 / Jan Sláma

čas čtení 5 minut


Zatím co národ ve své většině spořádaně čeká, zda a kdy se k němu dostane kýžená vakcina, tak jistá privilegovaná část lidu už je naočkovaná nebo alespoň rozočkovaná. Přitom z vlády znějí hlasy, že nic takového není možné. Není možné, ale přece se děje. Pan ministr zdravotnictví pravil, že nebude zkoumat kdo a za jakých okolností byl přednostně naočkován. Chápu. Buď už je jich tolik, že to jednotlivec nestačí sledovat, zvláště, když má jiné starosti nebo je nejlepší tomu dát volný průchod.

Přednostní ochrana prochází vývojem. První postoj byl vcelku kategorický. Tady jsou kriteria a ta se musí dodržovat. Pak ale začaly vycházet, dokonce přímo před kamerami, skutečnosti jiné. Prý, aby se ukázala neškodnost vakciny. Tedy jakoby hrdinský čin. K tomuto činu by se ale ochotně podvolilo množství běžných občanů. Někdo by mohl namítnout, že očkování běžného občana nemá před kamerou takovou váhu jako statečné oočkování nějakého vůlí lidu na piedestal vyneseného tribuna.

Kdyby skutečně šlo o rizikový čin, kdy následek je velká loterie zda žít či zemřít, pak by to nebyla statečnost, ale spíše hloupost. Kdo by se odvážil předložit k masovému očkování něco nejistého. A, jak známe naše pohlaváry, ti se mají příliš rádi, než aby riskovali, že utrpí úhonu. Takže v půli cesty bude pravda. Bude prima, že jsem naočkován a už se nemusím bát, že moje těžce získané postavení a majetek připadne někomu jinému a zároveň se ukážu jako dobrák.

O tom, zda národ potřebuje přesvědčování k vakcinaci si dovolím pochybovat. Těm 80+ už na neurčitém riziku asi příliš nezáleží a také mají své zkušenosti z mládí. Vakcinace byla u nás zcela běžná a příkladná. Teprve po převratu se začaly objevovat pochyby a následná onemocnění třeba TBC. Dnes někteří odborníci říkají, že právě stará, dožívající generace je vybavena lepším imunitním systémem než generace současné. (Pozn. red. Britští imunologové naopak upozorňují, že u starších lidí trvá o něco déle než u mladších, než u nich po očkování vznikne vůči koronaviru imunita, až tři týdny.)  Kdyby pak nebyla vytvářena zbytečná rizika hromaděním seniorů v domovech důchodců, nebylo by se objevilo takové množství, podle mne, zbytečných úmrtí. Domovy pro seniory by se měly stavět zcela jinak. Lidé by tam měli mít daleko větší soukromí než mají dnes. Měly by zajišťovat potřebné služby dle výběru klienta a ne je vnucovat, včetně omezování svobody pohybu. Zástupci finací namítnou, že by to stálo moc peněz. Ten kdo pak sám má svých peněz dost, tak si jistě může takový penzion budoucnosti zaplatit. Ti ostatní pak ať jsou rádi, že jsou „ještě“ živi.


Vraťme se ale k průběhu vakcinace. Organizátoři jsou kritizování. Neprávem ve věci dodávek vakciny a právem ve všem ostatním. Dodávky vakciny byly svěřeny do rukou orgánů EU a všichni si to pochvalovali. S námi, jako malým odběratelem by se prý nikdo moc nebavil. Nebaví se ale ani s tím velkým odběratelem. Teď to dokonce vypadá na spory zemí, které ovládají svojí polohou dva výrobce vakciny. „Vy nám nedáte tu vaší, tak my vám nedáme tu naší, a máte to“. Že jsme ještě poměrně nedávno byli schopni vyvinout a vyrobit potřebnou vakcinu vlastními silami, na to je lépe nevzpomínat. Stejně tak jako nevzpomínat na soběstačnost v řadě potravin.

Jiné možnosti dodávek vakciny jsou nereálné. Mnohé státy jsou vakcinovány ruskou vakcinou Sputnik. Státy Jižní Ameriky, v Evropě prý některé balkánské státy a u sousedů třeba Maďarsko. Naše země by asi vytrvalým a hloupým protiruským postojem svých čelných představitelů se žádostí o Sputnik neuspěla. (Pozn.red. Problém je, že vakcína Sputnik začala být používána, aniž by prošla třetí fází testů.) Raději ať lidi umírají. Oni sami se bát nemusí. Oni si přece svoje místo ve vakcinačním „programu“ zajistí. Tak zprvu odmítavý postoj k „předbíhání“ se začíná upravovat.

Hledají se argumenty jak zdůvodnit, že ten nebo onen je pro společnost tak nezbytný, že stát by bez jeho osvíceného vedení zkolaboval. Každý z takových předběhlíků by měl být konfrontován s konkrétním zemřelým, kterému ukradl vakcinu před nosem. Stejně tak ti, kteří takové přednosti umožnili nebo dokonce zorganizovali. A lidé by si je měli pamatovat. Budou volby a což chceme, aby nás na kterékoli úrovni vedli lidé, kteří jsou ochotni nás kdykoli hodit přes palubu jen aby oni sami přežili?

Na vině ale jsou i další. Všichni ti netrpěliví a chtiví kavárenského života, pití piva s kumpány a porušující ostentativně většinou rozumná zdravotnická nařízení.

Tady už přežití národa začíná bojovat s nekonečnou hloupostí lidí, kteří jsou většinou dobře finančně zabezpečeni, ale svým vytrvalým pokřikem a za souhlasu medií dobývají ze státu další a další miliardy. Až tato krize skončí, ukáže se, že právě ti největší křiklouni neschudli, zatím co národ se zadlužil.

0
Vytisknout
4620

Diskuse

Obsah vydání | 2. 2. 2021