Děti s lepším sebeovládáním bývají v životě spokojenější

6. 1. 2021

čas čtení 2 minuty
Mezinárodní tým výzkumníků nalezl spojení mezi úrovní sebekontroly v dětství a úspěchem v pozdějším životě. Článek v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vysvětluje několik dekád trvající úsilí pochopit vztah mezi sebekontrolou dětí a pozdějším životem.


Vědci se především zajímali o vztah mezi sebekontrolou a stárnutím; zejména chtěli zjistit, jak dobře si vedou děti, které mají problém se sebeovládáním, v pozdějším věku - v tomto případě 45 let. Proto sledovali 1 037 dětí z Nového Zélandu anrozených v letech 1972 a 1973. Po jejich zařazení do průzkumu Dunedin Longitudinal Study ve věku 3-11 let zhodnotili výzkumníci sebeovládání dětí rozhovorem s rodiči, jejich učiteli a dětmi samotnými. Každé z dětí bylo obodováno z hlediska impulsivity nebo toho, jak snadno propadalo frustraci, když pracovalo na projektech, a zda v projektech navzdory frustraci pokračovalo.

Výzkumníci se k dětem vrátili později, když dosáhly věku 45 let. Každý respondent absolvoval interview a řadou způsobů byl otestován s cílem zjistit, jak probíhal jeho život. Zjistili, že děti s vysokou mírou sebeovládání v průměru stárly lépe než ty, u nichž byla identifikována horší sebekontrola. Vykazovaly také méně známek stárnutí mozku a lepší celkové zdraví. Výzkumníci kromě toho přišli i na to, že skupina s lepším sebeovládáním si vedla lépe finančně i sociálně. Úroveň IQ a sociální postavení během dětství se přitom do výsledků nijak nepromítly. Děti se špatným sebeovládáním si v průměru vedly hůře při dosahování standardních životních cílů než ty, které jako děti vykazovaly lepší sebekontrolu.

Vědci navrhují, že větší důraz na zlepšování sebeovládání u dětí během výchovy by mohl přinést v dospělosti lepší kvalitu života.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3387

Diskuse

Obsah vydání | 8. 1. 2021