Studie: Prakticky veškeré oteplení od počátku průmyslové éry je způsobeno člověkem

20. 1. 2021

čas čtení 1 minuta
Prakticky veškeré globální oteplení od počátku průmyslové éry je způsobeno emisemi, které vyvolal člověk. Vyplývá to z výzkumu publikovaného v časopise Nature Climate Change, který zjistil, že přirozená variabilita klimatu přispěla pouze "zanedbatelně", informuje Patrick Galey.


Teplota vzduchu v blízkosti zemského povrchu se od poloviny 19. století v průměru zvýšila o více jak jeden stupeň Celsia.

Při tomto zvýšení již byly zaznamenány častější a silnější meteorologické extrémy jako sucha a povodně, stejně jako superbouře zesílené stoupající mořskou hladinou.

Pařížská dohoda z roku 2015 zavazuje státy k omezení globálního nárůstu teplot "hodně pod" dva stupně a pokud to bude možné, zajistit strop na hladině 1,5 stupně Celsia.

Mezinárodní tým vědců chtěl lépe kvantifikovat, jaká část oteplení přímo souvisí s lidskými aktivitami ve formě emisí skleníkových plynů a změny využití půdy - kolik ho připadá na přirozené faktory. Ty zahrnují fenomény jako velké vulkanické erupce a změny v přísunu energie ze Slunce. Klimaskeptici nebo popírači oteplování je často označují za původce klimatických změn.

Výzkum prozkoumal 13 různých klimatických modelů, aby simuloval očekávané změny teplot ve třech hlavních scénářích: V jednom teplotu ovlivňoval jen aerosol, ve druhém se objevovaly jen přirozené změny a v dalším jsou započteny emise skleníkových plynů.

Vědci takto zjistili, že lidská aktivita způsobila oteplení o 0,9-1,3 stupně - což je přesně slučitelné s oteplením o 1,1 stupně, které dnes pozorujeme.

Podle zjištění výzkumu je možné, že lidmi způsobené oteplování se již blíží hranici 1,5 stupně. A to může znamenat, že tento cíl pařížské dohody už není dosažitelný.

Celý text v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4682

Diskuse

Obsah vydání | 26. 1. 2021