Tisková zpráva:

Další vláda končí a zákon o zapojení obcí do výběru úložiště nikde

13. 12. 2021

čas čtení 4 minuty
  • Návrh ministra Karla Havlíčka potřebuje zásadně přepracovat

Vláda premiéra Andreje Babiše je u konce a zákon, který měl zajistit
respektování zájmů obcí a jejich občanů při výběru a povolování
hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů, stále neexistuje.
Legislativní rada vlády přerušila projednávání návrhu, který vládě po
letitých průtazích předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho
obsah je však ve vážném rozporu nejen s dotčenými obcemi sdruženými v
Platformě proti hlubinnému úložišti, ale i se Svazem měst a obcí ČR.
Samosprávy od zákona očekávají výraznější posílení svých možností při
rozhodování o úložišti, jaké je starostům slibováno od roku 2011, kdy
první práce na této legislativě začaly a které požaduje český atomový
zákon i evropská směrnice. Očekáváme, že nová vláda v souladu se
svojí koaliční smlouvou návrh přepracuje ve spolupráci s obcemi.

Návrhu zákona od ministra Karla Havlíčka, který má Platforma k
dispozici, vytýkají obce zejména:
• Navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o
výběru lokality pro úložiště je nedostatečná a nemůže zajistit
respektování zájmů obcí a jejich občanů. Skutečně efektivní může být
jen tehdy, pokud obce či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě
vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit uložením povinnosti Správy
úložišť vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí.
• Předložený návrh věcného záměru téměř zcela opomíjí zapojení
veřejnosti a dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při
povolovacích řízeních.
• V návrhu chybí systémové nastavení kompenzací pro obce pro celý proces
vyhledávání a výběru lokality pro úložiště, jeho povolování a provoz.

Představitelé obcí reálně podle dnešních právních norem nemají příliš
možností, jak obhajovat zájmy svých občanů při hledání místa pro
úložiště. Pouze v některých povolovacích řízeních mohou podat své
připomínky nebo se odvolat, rozhoduje však úřad nebo ministr, v jehož
zájmu je povolení vydat. Případná žaloba nemá odkladný účinek na
provádění průzkumných či stavebních prací. Spolurozhodování samospráv,
které Platforma žádá, je princip běžně používaný v mnoha demokraticky
vyspělých zemích a rozhodně pak v těch, kde již pokročili v povolování
úložiště, jako ve Švédsku nebo Finsku.

Příprava zákona je mimo to dalším selháním státní správy, která si na
přípravu legislativy najímá externí právní kanceláře. V tomto případě
jde o smlouvu s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o., kterou
uzavřelo SÚRAO a navazující na smlouvy s advokátem Janem Zemánkem.
Celková suma za tyto práce má podle registru smluv činit takřka 4
miliony korun.

Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle z lokality Hrádek a mluvčí
Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Po ministrech průmyslu,
kteří narovnání postavení samospráv vůči státním úřadům při hledání
hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů jen odsouvali na své
nástupce, čekáme od nové vlády výraznější obrat. Nabízíme k tomu i
pomocnou ruku. Za podporu také děkujeme Svazu měst a obcí, který
problematiku nedostatečných práv obcí u tak zásadní stavby vnímá
obdobně, jako přímo dotčené obce ve vybraných lokalitách.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a
16 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s
vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se
nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby
rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno
předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz

0
Vytisknout
5288

Diskuse

Obsah vydání | 15. 12. 2021