Tisková zpráva:

Potřebujeme rovnost žen a mužů, nejen pro zvládání pandemické krize

13. 12. 2021

čas čtení 2 minuty
ČŽL vydává Stínovou zprávu o genderové rovnosti v letech 2016 - 2020, ve které reflektuje společenskou situaci za posledních 5 let a hodnotí, jak se dařilo naplňovat závazky OSN uvedené v Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Studie se mimo jiné věnuje dopadům covid-19 na ženy a návrhům řešení, která pomohou posílit rovnost žen a mužů. “Stínová zpráva vznikla díky zapojení kolegyň z našich členských organizací, které se tématům odborně věnují. Díky tomu zpráva přináší tak komplexní analytický pohled a informace přímo z terénu”, vysvětluje ředitelka ČŽL, Hana Stelzerová.

Co je genderová rovnost
Genderová rovnost tak, jak ji pojímáme a chápeme v rámci stínové zprávy (ale i naší činnosti), identifikuje aktuálně existující problémy týkající se rovnosti žen a mužů, respektive různých skupin žen a mužů. Jejich odstraněním by se česká společnost přiblížila spravedlivější společnosti, kde všichni mohou využívat svůj potenciál a svobodně se realizovat.

Marginalizované skupiny žen
V současnosti představují romské ženy a migrantky nejvíce znevýhodněné skupiny žen v naší společnosti, což se odráží na jejich ekonomickém a společenském postavení. Tyto ženy podléhají strukturálním nerovnostem, jimž čelí rovněž majoritní skupina žen ve společnosti, avšak na tyto skupiny žen dopadají vícenásobně hůře. Ve svých životech čelí diskriminaci pro svůj gender i etnický, kulturní a sociální původ.

Dopady covid-19 na genderovou rovnost
Stínová zpráva vznikala v druhé polovině roku 2020, kdy naše společnost zažívala první a následně druhou vlnu pandemické krize covid-19. Již tehdy bylo zřejmé, že krize má přímý dopad na postavení žen ve společnosti a prohlubování genderových nerovností. Pandemická krize stále pokračuje, a proto započatý trend bude velmi pravděpodobně dále rozevírat nůžky mezi bohatými a chudými, různými profesemi, sociálními skupinami, národnostmi, a zejména mezi muži a ženami. “Cílem stínové zprávy je poukázat na závažnost tématu a poukázat na překážky, kterým jako ženy čelíme“, dodává ředitelka ČŽL. “Usilujeme o řešení popsaných problémů, a proto jsou ve stínové zprávě formulována jasná doporučení, která jsou směřována naší politické reprezentaci a státu.”

0
Vytisknout
3901

Diskuse

Obsah vydání | 15. 12. 2021