Záhady dialektiky

26. 10. 2020 / Wenzel Lischka

čas čtení 5 minut


Wikipedie podle Filosofického slovníku (Walter Brugger a kol.) zcela správně uvádí, že "Užívání výrazu dialektika dosáhlo v současné filosofii takové míry zmatku, že je sotva možné podat byť i tu nejobecnější charakteristiku tohoto pojmu.“ Přesto se o tom pokusíme.

Je zřejmé, že autoři onoho slovníku se v dialektice vůbec nevyznali, neboť jinak by žádné filozofické slovníky za účelem výdělku nepsali. Pokud nemáte o dialektické myšlení ryze vědecký zájem, můžete jej finančně zhodnotit mnohem a mnohem lépe. Samotné technice dialektiky pořádně nerozumí ani ti, kteří k nabytí moci a bohatství prakticky využívají.

 
 

Pořádné vysvětlení dialektiky nenaleznete ani při rozsáhlém studiu klasiků marxizmu-leninizmu, kteří se na tuto zbraň proletariátů neustále odvolávali. Je to zcela pochopitelné, neboť přece nebudete veřejně nepřátelům dělnické a rolnické třídy vykládat konstrukci atomové zbraně, aby ji potom proti vám použili. Konstrukci dialektiky však nebylo možné vykládat ani proletariátu, neboť schopnosti myšlení pracujících mas jsou obecně dosti chabé.

Komunističtí dialektikové (bolševici) však dialektiku prakticky ovládali dobře. Dokazuje to jejich vítězství ve dvou světových válkách, respektive v dvoufázové válce jediné. Teprve, když vymřeli, mohli zvítězit dialektikové kapitalističtí. Je zcela evidentní, že studovali spisy K. Marxe, B. Engelse, V. I. Lenina a J. V. Stalina, mnohem lépe, než bývalí občané východního bloku. Základy dialektiky ovšem ze stejných výše uvedených důvodů nevysvětlují. O dialektice raději úplně mlčí.

Dnes je však stará dialektika již překonána, a tak je možné starou verzi této zbraně prodávat nepřátelům buržoazie, nebo ji za účelem zisku předhazovat veřejnosti k pobavení, která ji stejně nepochopí. Většina občanů si kupuje spotřebiče, které by nikdy vynalézt a zkonstruovat nedokázala.

Většina občanů by nedokázala vynalézt ani pěstní klín, natož kolo, abecedu, nebo pochopit v čem spočívá podvod matematiky. Občanské masy jsou odkázané na inteligenci pocházející z objektivní reality (hmoty), která je oživuje, vnímá, myslí a jedná za ně. Chcete-li si pro zábavu poklábosit s hmotou, diskutujte s občany. Až na čestné výjimky, budete mluvit sám se sebou. Naaranžujte vhodně divadelní kulisy a diváci v hledišti budou užasle zírat umělou realitu, a věřit ve skotačení několika herců a politiků.

Dialektické myšlení operuje se smysly a nesmysly. Smysly podávají mysli nepřesné vjemy, ze kterých vlastní mysl a povaha konstruují poznatky (informace), které jsou nesmysly. Každý civilizovaný občan musel povinně podstoupit duševní instalaci určitých souborů nesmyslů (informací), které se od jedince k jedinci díky jejich povaze a duševním schopnostem velice liší. Nejsou kompatibilní, a proto při nedomluvených diskusích vznikají diskurzní spory, hádky i rvačky. Nejvíce na takových občanských fórech vydělává ten, kdo je demokraticky organizuje.

Informace jsou nesmysly, kterých lze vytvořit nekonečné multilevelové řady, řetězce a sítě, které se vůbec netýkají skutečné podstaty věci, kterou původní informace symbolicky popisovala. Vysvětlování jedné informace dalšími nijak nevede k poznání skutečné povahy a podstaty věci, ale pouze k intelektuálnímu zmatení (lidově k blbosti), cementuje mysl a betonuje tělo.

Chcete-li lidi úplně zblbnout, vzdělávejte je, učte je a učte, chrlte na ně od rána do večera informace (nesmysly), až úplně zmagoří. Zvyšuje to ekonomický růst, občané to neskonale milují, a jsou na svoji hloupost nebetyčně pyšní. Moderní válka se vede proti vlastnímu obyvatelstvu, a minimálně z devíti desetin ji tvoří válka informační (vzdělávání, propaganda, reklama aj.).

Chcete-li například poznat hory, musíte myslet jako hory, a nikoliv myslet o horách. Můžete nasbírat miliardy informací o vesmíru, ale vůbec jej nijak nepoznáte. Nepoznáte jej správně řečeno, právě pro ty nesmysly (informace). Každá informace je relativní, lidé jí věří nebo nevěří jako pravdivé, a vymluvit jim to nelze.

Pomocí dialektiky můžete dokázat cokoliv. Dialektika pracuje na základě pravidla, že všechno souvisí se vším, zvláště pokud se to týká informací (nesmyslů). Využívá přitom i falešného pravidla cogito ergo sum, které provokuje duševní omezenost, kterou dialektika zdařile využívá.

Dialektika je podvojným či podvodným myšlením. Většina lidí má myšlení monolitické, které je charakteru pevného skupenství hmoty (zemité). Myšlení dialektické, které je typu skupenství kapalného (vodního), je pochopitelně řádově vyšší. Voda je vyšším živlem než země.

Pomocí dialektického myšlení můžete velice snadno dokázat nebo vyvrátit například to, že Američané byli na Měsíci, Rusové kolonizovali Mars, lidem vládnou dvounohé užovky, Země je dutá, Slunce obíhá Zemi, Vesmír je konečný nebo že neexistuje, nebo například to, že máme svobodu a demokracii. Pokud chcete zkoumat ještě větší nesmysly, pusťte si veřejnoprávní televizi.

1
Vytisknout
4142

Diskuse

Obsah vydání | 29. 10. 2020