Evropa: Pacient. Podepište petici požadující zásadní koordinovanou ekonomickou akci proti pandemii od vedení Evropské unie

10. 4. 2020

čas čtení 10 minut
Evropa: Pacient

Adresováno:
Předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu
Předsedovi Rady Evropy Charlesu Michelovi
Předsedkyni Evropské komise Ursule van der Leyen
a všem politikům dobré vůle


Tento dopis podepsali, mimo jiné, nositelka Nobelovy ceny Olga Tokarczuková, italský historik Carlo Ginzburg, španělský spisotavel Fernando Savater, holandský kulturní teoretik Mieke Bal, filmová režisérka Agnieszka Holland, bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski, ekonomický poradce papeže Františka Luigino Bruni a několik poslanců Evropského parlamentu.


Kompletní seznam signatářů naleznete ZDE  

V důsledku obrovského rozsahu krize, kterou vyvolal COVID-19, určí přijatá řešení k boji proti ní budoucnost liberální demokracie, ekonomiku i evropské integrace.

Proto na vás apelujeme, abyste přijali politickou odpovědnost a vyvinuli iniciativu. Ta zjevně zcela chyběla při reakci Evropské unie na finanční krizi v roce 2008 - to byla chyba, jejímiž vážnými důsledky stále trpíme.

Žádáme vás, abyste poskytli finanční zdroje pro tyto účely:

1. zaměstnanci: aby měli reálnou možnost vydělávat si během karantény a krize na živobytí,
2. podniky: aby měly šanci přežít hospodářskou krizi,
3. veřejné služby (zejména zdravotnictví) výrazným financováním,
4. všichni z nás: pro efektivný výzkum léků na COVID-19 a pro vakcínu SARS-CoV-2.

 

Nejsou to jen tisíce Evropané, nakažených koronavirem, kteří potřebují dnes zachránit. Existuje ještě jiný pacient, ohrožený smrtí - evropské hodnoty, jako je uznání přirozené, vnitřní hodnoty lidského života, demokracie, solidarity, komunity, důstojnosti práce a pracovníka. Tyto hodnoty se nyní musejí projevit prakticky, konkrétními rozhodnutími, jimž nyní čelíme. Evropa musí ukázat, že:

- Život každé jednotlivé osoby, včetně starých lidí, je sám o sobě absolutní hodnotou a není břemenem pro státní rozpočet či ekonomiku. Považovat smrt podstatné části společnosti za externí náklad - obětovat úmyslně lidský život pro rychlý návrat na cestu HDP - to není nic jiného než barbarství (stejně jako je to ekonomicky neefektivní).

- Jední z velkých úspěchů evropské civilizace je zavedení univerzálních důchodových plánů - rozhodnutí, které učinilo stát odpovědným z asolidaritu celé společnosti vůči starým lidem. Nesmíme opustit ty lidi, kteří věnovali celý svůj život našem společnému prospěchu - zaslouží si naši vděčnost a mají právo na péči a na ochranu svých životů.

- Neexistuje žádný volný trh bez svobody lidí, kteří se na něm podílejí - v jakékoliv situaci extremní nerovnováhy se takto úzce chápaná svobod nemůže ukázat být ničím jiným než klamem. Když se zaměstnanci stávají rukojmími, nucenými ohrožovat své životy a zdraví proto, aby si vydělali na mzdu, systém svobodné výměny zboží a služeb se promění v krutý ekonomický režim.

Proto navrhujeme:

1. Bezpodmínečnou podporu pro všechny


Nepodmíněný základní příjem by měl být vyplácen nejméně po dobu tří měsíců všem těm, kteří jsou v současnosti v zaměstnaneckém poměru, i těm, kteří jsou nezaměstnaní, přímo na jejich bankovní účty. Musíme si uvědomit, že byrokracie je nepřítelem zranitelných lidí. Pokud bude finanční podpora záviset na dlouhých a složitých procedurách, nedosáhne rychle na ty, jimž hrozí bezprostřední nebezpečí, že upadnou do rostoucí spirály zadluženosti a chudoby. Nemáme čas na ověřování příjmu - to je možná běžná procedura pracovního trhu v dobách míru, ale ne, když jsme ve válce. Příslušná verifikace a zdanění dodatečného základního příjmu vypláceného na účty nejbohatších lidíá by se měla provést až na konci daňového roku.

Ekonomika nemůže čeka na stimulus poptávky a na podporu spotřeby. Naléhavě potřebujeme koupit si čas pro nutnou karanténu. Nemůžeme čeka na to, že záchranné balíčky budou poskytnuty velkým hráčům s tím, že by pak měly protéci na trh, k spotřebitelům a občanům. To se nedělo v době míru a nedojde k tomu v době válečné krize. Nesmíme neodpovědně nutit zaměstnance, kteří přišli o finanční stabilitu, aby porušili nutnou karanténu. Z toho důvodu požadujeme bezprostření, přímý a univerzální transfer financí z Evropské unie jejím občanům, financovaný přímo z rozpočtu EU. Také požadujeme, aby Evropská centrální banka vydala peníze.

2. Dotace pro podniky na ochranu zaměstnanosti a socializaci příjmů


Je absolutně důležité poskytnout evropským podnikům, zejména malým a středně velkým, prostředky na udržení jejich výrobního potenciálu a stabilního hospodářského prostředí poskytnutím likvidity a odkladu daní. Měnová politika musí jít v této věciu ruku v ruce s fiskální politikou, vzhledem k tomu, že předchozí krize Evropské unie byla nesmírně dlouhá a měla drsný dopad na nejchudší občany, protože se vlády obávaly púřiznat, že kvantitativní uvolňování nepodpořilo hospodářský růst. Proto požadujeme, aby úsilí proti krizi dotovala Evropská investiční banka a Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj. Výhoda Evropy nad autoritářskými režimu musí pocházet z moci jejích institucí a ze schopnosti reagovat na kritické situace.

Zároveň musí být změněna struktura klíčového vlastnictví dotovaných podniků. Zdroje určené zachování pracovních příležitostí musejí sloužit zaměstnnacům, nikoliv správním radám podniků či finančním trhům. Pokračující nárůst nerovnosti a nárůst privatizace veřejných služeb nemůže být důsledkem této krize. Evropa musí zachránit pracovní příležitosti, ne příjmy členů správních rad a ředitelů. Z tohoto důvodu musí být dotace pro podniky spojeny s odpovědností za evropské daňové poplatníky a za jejich podporu. Požadujeme veřejnou pomoc pro podniky z evropských fondů tak, aby Evropská centrální banka získala akcie v dotovaných podnicích. Toto řešení, realizované během finanční krize r. 2008, zaručí kontrolu nad platy a dividendami, stejně jako jednotnou účast evropských komunit na budoucích příjmech firem.

3. Dotace veřejných služeb prostřednictví, příslušné formy evropských obligací, platných po celé Evropské unii


Krize, jíž čelíme, se týká veřejného zdraví. Dokazuje, že společnost be bezpečná a silná jen tak jak její nejslabší členové. V důsledku toho si společnosti a ekopnomika nemohou dovolit být připraveny o přístup k vysoce kvalitní univerzální zdravotní péči.  Nesprávná reakce na finanční krizi roku 2008 vedla k degradaci veřejných služeb jménem údajně ekonomické racionality. Tato chyba nyní vyvolává dodatečné náklady a způsobuje, že je nyni obtížnější efektivně bojovat proti pandemii.

Dnešním poskytnutím dodatečné finanční pomoci pro členské země, což by jim umožnilo radikálně zvýšit své výdaje na zdravotnictví, zejména v těch státech, které jsou pandemií postiženy nejvíce, prostřednictvím adekvátní formy evropských obligací, platných v celé Evropské unii, by Unie ukázala,m že je život a smrt evropských občnaů pro ni nejvyšší prioritou a že evropská solidarita je reálná a není to iluze ideálu. Také by to umožnilo realizaci řízené mobilizace výrobních zdrojů v Evropě pro společné dobro: zdravotní péči.

4. Evropský výzkum v lékařství a vakcíny

Je nutné financovat výzkum v lékařství ohledně COVIDU-19 a vakcíny pro SARS-CoV-2 z evropských veřejných zdrojů. Léky a vakcína vytvořené díky těmto zdrojům musejí být volně přístupné, bez patentu, podle zásad všeobecné solidarity.

***

Sjednocená Evropa vznikla jako reakce na duchovní a hmotnou devastaci druhé světové války, která měla kořeny v krizi a nezaměstnanosti třicátých let dvacátého století. Krize je časem, kde je nutno činit volbu. Na jedné straně, nás to může přivést k pádu Evropské unie a k propadu do chaosu a autoritářství. Na druhé straně to však může být šancí k obnově společenské dohody mezi Evropou a jejími občany. Může to být příležitostí změnit model managementu a přejít k takovému modelu, který je solidárnější a vyváženější.

Přesvědčení, že evropské národy, které se octly v obtížné hospodářské situaci, si poradí s pandemií samy, je mylné. Chceme-li porazit pandemii a uchránit se před stínem vznikající vážné hospodářské krize, zachránit Evropu před pádem do chaosu, který bude trvat desítky lety, musíme jednat podle pravidla Jednotni přežijeme, nejednotni padneme.

Obracíme se se svým dopisem na vedoucí představitele institucí Evropské unie, na předsedu Rady Evropy, na předsedkuni Evropské komise a na předsedu Evropského parlamentu a na europoslance všech politických skupin v Evropském parlamentu. Představujeme různé ideologické směry. Jsme přesvědčeni, že dnes, liberálové, tkeří uznávají vnitřní hodnotu každého jednotlivého člověka, konzervativci, kteří věří v mezigenerační solidaritu, i lidé levice, kteří na nás apelují, abycho,m respektovali důstojnost práce, musejí jednat společně.

Skutečná linie nesouhlasu nevede mezi liberály, levicí a konzervativci. Demarkační linie vzniká mezi těmi, kteří jsou ochotni obětovat své spoluobčany ku prospěchu krátkodobých zisků, údajně na ochranu HDP, a těmi, kteří takovou logiku odmítají.

Autorka petice Marta Olesik

Kontaktuje autorku petice  ZDE


Podepište tuto petici: ZDE (Petice byla přesměrována, kdo jste ji podepsal na předchozí adrese, bohužel ji musíte zde podepsat znovu)


Anglická verze této petice  ZDE

 

0
Vytisknout
5960

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2020