Jak pohlížejí na situaci britští epidemiologové

9. 4. 2020

čas čtení 4 minuty
(od minuty 12.42):

Moderátor: Hovoříme nyní s Markem Woolhousem, profesorem epidemiologie infekčních chorob na univerzitě v Edinburku. Pane profesore, bylo dnes velmi jasné, že jestliže nezůstaneme doma, nemoc se bude dále šířit a více lidí zemře. Bude to tak vždycky? Dokud nebudeme mít vakcínu nebo lék?

Profesor Mark Woolhouse: Ne, nebude to tak špatné, jak špatné je to teď. Jestliže, jak říkáte správně, všichni budou dodržovat předpisy. Avšak některé věci se v blízké budoucnosti nezmění. Dvě z nich jsou, že je důležité, aby byly osoby s příznaky v domácí karanténě, stejně jako je důležité, aby byly v karanténě domácnosti, v nichž žije nakažený člověk. Tyhle zásady budeme muset dodržovat velmi dlouho.

 
Moderátor: Ale neznamená tohle, že v jakékoliv chvíli, kdy bude učiněno rozhodnutí uvolnit to uzamčení země, to je kalkulace, která říká: Víme, že se virus začne znovu šířit, a proto další lidé zemřou.

Profesor Mark Woolhouse: Přesně to je pravda. A to bude epidemiologická analýza a modelování v nadcházejících týdnech a měsících studovat velmi pečlivě. Doufáme, že budeme moci uvolnit některá opatření, pravděpodobně ne všechna, jakmile začne epidemie polevovat. A budeme zkoumat všechny jednotlivé indikátory. Včetně úmrtnosti, pravděpodobně tak za týden nebo za čtrnáct dní.

Moderátor: Jak vysvětlíte veřejnosti, která bude přicházet o členy svých rodin, že tohle bylo úmyslné rozhodnutí?

Profesor Mark Woolhouse:  O tom nemluvíme. Hovoříme o uvolnění těch restrikcí v těch případech, kdy se to dá udělat bezpečně. A to má dvě charakteristiky: Zaprvé, která omezení nepřispívají příliš k omezení šíření nákazy, ale také, které lidi můžeme osvobodit od omezení.  To sociální distancování, které funguje v současnosti, je velmi hrubé opatření. Platí pro celé obyvatelstvo. Ale břemeno viru nepostihuje celé obyvatelstvo, alespoň ne rovnoměrně, i když ohroženi jsou všichni a všichni by měli být znepokojeni. Avšak ohrožení se soustřeďuje na zranitelnou skupinu lidí, kteří jsou staří, a lidí, kteří mají nemoci. A my musíme ochránit toto obyvatelstvo, abychom, jak správně říkáte, zachránili životy a ušetřili zdravotnictví od zahlcení.

Moderátor: Takže jaké procento obyvatelstva předpokládáte, že podle vás bude tím virem nakaženo? Než bude k dispozici vakcína?

Profesor Mark Woolhouse: My takové předpovědi neděláme. Snažíme se vyvážit velmi vážné škody tohoto uzamčení země, hospodářské škody, sociální škody a také psychické škody oproti prospěchu veřejného zdraví. A takováto kalkulace se provádí pro všechny infekční nemoci. V tomto ohledu není na tomto viru nic mimořádného.

Moderátor: Existovala předpověď, že, že bude nakaženo 80 procent obyvatelstva a to bylo považováno za velmi vysoké, protože to by znamenalo, že zemřou statisíce lidí. Říkáte, že ten počet je nyní nižší než 80 procent?

Profesor Mark Woolhouse: Ano, určitě. O hodně nižší. A rozprostřený na delší dobu. Ale to je velmi pesimistický názor. Jak jsem se o tom právě zmínil, jestli se nám podaří ochránit tu část obyvatelstva, která je nejzranitelnější, a ochránit ji opravdu dobře, bude to obtížné udělat, ale existuje pro to řada technologií, které by nám mohly pomoci,  měli bychom být schopni radikálně tu úmrtnost snížit.

Moderátor:  Znamená to tedy, že to procento lidí, kteří jsou zranitelní, bude muset být chráněno po velmi dlouhou dobu?

Profesor Mark Woolhouse: No, to je ta klíčová otázka. A jak to udělat, aby to bylo pro všechny, jichž se to týká, přijatelné. V současnosti vláda doporučuje těm, kteří se mají izolovat od vnějšího světa, aby to činili po dobu 12 týdnů. Možná, to závisí na průběhu epidemie, a na mnoha dalších věcech, o nichž jste se zmínil, že to bude muset být prodlouženo, a prodlouženo podstatnou měrou. Ale je velmi důležité, abychom soustředili to úsilí tam, kde je břemeno veřejného zdraví největší. A my víme, kde to je. Je to v místech, jako jsou nemocnice, domovy pro staré lidi. Ta místa potřebují ochranu. Lidé v nich potřebují ochranu a lidé, kteří tam pracují, potřebují ochranu.  

 

0
Vytisknout
6690

Diskuse

Obsah vydání | 14. 4. 2020