Může někdo poradit, jak se ubránit proti neférovému účtu od advokáta?

10. 3. 2015

čas čtení 2 minuty

V pátek jsem obdržel usnesení od oprávněného Vienna Group a.s., kterým byla vzata zpět žaloba na částku 1 157 Kč, z důvodu zaplacení. To bylo provedeno na základě splátkového kalendáře, ihned po jeho vydání, takže účast advokáta nebyla nutná. Ten nyní požaduje zaplacení nákladů ve výši 6692 Kč. (Jméno advokáta je redakci známo, pozn. red.), píše Jan Posolda.

Advokát se odvolává se na vyhl. č. 177/1996Sb. Jde o nesprávné právní posouzení ve věci, protože dlužná částka činila 1 157 Kč. Podle této vyhl. má advokát nárok podle §7 za jeden právní úkon na částku 750Kč a ty čtyři právní úkony nijakým způsobem nedoložil.

Podle §2 odst.2 zmíněné vyhlášky jsou náklady na běžné administrativní úkony zahrnuty v odměně advokáta. Takže odměna činí za dlužnou pohledávku 750 Kč x 4. 750 x 4= 3 000 a nikoliv jak pan advokát uvádí částku 6 692 Kč.

Již několikrát jsem poukazoval na nesprávně stanovenou výši odměny advokáta, ale to je jako mluvit do zdi. Když se podíváte na internet na tohoto advokáta jsou samé negativní odezvy a nic se neděje.

Takže nevím, kam s mám ještě obrátit, jestli podat návrh na kárné řízení na Advokátní komoru, i když si myslím, že oni proto svému členovi nepůjdou, příslušný soud mu jde také na ruku, takže k čemu vlastně máme zákony a vyhl., když se tím nikdo neřídí.

Možná by něco mohl udělat ministr spravedlnosti , ale ti se ve funkci střídají, jak na běžícím pásu.

Jde o bezdůvodné obohacení, ale když podám žalobu k soudu, tak ji zamítnout s odůvodnění, že jsem nezaplatil soudní poplatky, i když žádám v každém podání o osvobození od soudních poplatků.

0
Vytisknout
5981

Diskuse

Obsah vydání | 12. 3. 2015