Zřejmě končí noční můra Labouristické strany. Jejím šéfem byl zvolen Keir Starmer

4. 4. 2020

čas čtení 7 minut
 

Přihlásil se veřejnosti tímto projevem:
 
Je ctí a výsadou mého života, že jsem byl zvolen šéfem Labouristické strany. Dochází k tomu v okamžiku, jako není žádný jiný v době našeho života. Koronavirus zastavil normální život. Naše města a naše vesnice mlčí. Naše silnice jsou opuštěné. Veřejný život se téměř úplně zastavil. A navzájem se nám po nás stýská. Lidé jsou zděšeni podivností situace. Mají strach, co se stane dál. A musíme si uvědomit, že každé číslo je rodina otřesená do základu, neschopná ani vykonat tu nejsmutnější ceremonii, pohřeb, způsobem, jak by to chtěla. Připomíná nám tom, jak cenný je život, ale také jak nepevný.

Připomíná nám to to, co je opravdu důležité. Naše rodina, naši přátelé, naše vztahy. Láska, kterou máme pro sebe navzájem. Naše zdraví. Naše kontakty s lidmi, které neznáme. Pozdrav od člověka, kterého neznáme. Laskavé slovo od souseda. Tyto věci tvoří společnost. Připomínají nám, že sdílíme navzájem své životy. Musíme si navzájem důvěřovat a musíme se o sebe navzájem starat. A já vidím, že se to děje. Lidé se spojují. Pomáhají izolovaným a zranitelným. Kontrolují své sousedy. Tolik lidí se přihlásilo jako dobrovolníci pro zdravotnictví. Miliony lidí přispívají. Pomáhají zastavit tento virus a zachraňovat životy. Naše ochota spojit se takto jako národ ležela nerealizována příliš dlouho. Když miliony z nás vystoupily na práh svých domovů a tleskaly zdravotníkům, lidé viditelně dojatí, byla v tom naděje pro lepší budoucnost.

 

V takovéto době potřebujeme dobrou vládu. Vládu, která zachraňuje životy a ochraňuje naši zemi. Je to obrovská zodpovědnost. A ať už jsme hlasovali či nehlasovali pro tuto vládu, všichni na ni spoléháme, že bude reagovat správně. Proto bude v celonárodním zájmu Labouristická strana hrát svou plnou roli. Pod mým vedením se budeme  na spolupráci s vládou konstruktivně podílet. Nebudeme se chovat jako opozice jen proto, abychom svévolně byli v opozici. Nebudeme usilovat o stranickopolitické body ani nebudeme vznášet nerealizovatelné požadavky, ale budeme jednat s odvahou poskytnout vládě podporu tam, kde to je správné. Avšak budeme zkoumat předložené argumenty. Budeme svítit na kritické problémy a tam, kde uvidíme chyby nebo klopýtající vládu, anebo když se věci nebudou dít tak rychle, jak by měly, budeme to kritizovat. Náš cíl při tom bude stejný jako cíl vlády. Zachraňovat životy a ochraňovat zemi. Sdílený cíl.

Ale to není jediný cíl pro Labouristickou stranu. Nadcházející týdny budou opravdu obtížné. Obávám se, že pro mnohé z nás dojde k opravdu strašlivým okamžikům. Avšak přežijeme to. Křivka se zmenší, nemocniční pokoje se vyprázdní, bezprostřední hrozba zeslábne a máme vědce, kteří pracují na vakcínách.

Avšak až tohle všechno přežijeme, nemůžeme se vrátit do situace, jaká existovala před touto krizí. Tento virus odhalil, jak nepevná je naše společnost. Pozvedl oponu. Příliš mnoho lidí obětovalo příliš mnoho. Někteří z nás přijdou o příliš mnoho. Víme, ve svých srdcích, že se věci budou muset změnit.

Vidíme nyní tak jasně, kdo jsou skutečně ti klíčoví pracovníci.  Až tohle přežijeme, bude to zásluhou našich zdravotníků, našich pečovatelů, našich řidičů sanitek, našich krizových služeb, našich uklízečů, našich vrátných. Bude to zásluhou tvrdé práce a odvahy každého jednotlivého klíčového pracovníka, kteří začali bojovat proti tomuto viru a udrželi chod naší země.

Příliš dlouho se práce těchto lidí brala jako samozřejmost a byli špatně placení. Byli na posledním místě a teď by měli být na místě prvním. V jejich odvaze a jejich oběti a jejich hrdinství lze vidět lepší budoucnost. Tato krize vyvolala odolnost a lidskost ve všech z nás. Musíme pokročit dopředu s vizí lepší společnosti, založené na té odolnosti a lidskosti. To bude vyžadovat odvahu i změny u v naší politické straně. Chci poděkovat Rebecce a Lise [neúspěšným kandidátkám], že vedly tak vášnivou a vlivnou kampaň, i za jejich přátelství a trvalou podporu. Chci poděkovat našim zaměstnancům Labouristické strany, kteří pracovali opravdu tvrdě, i svému opravdu vynikajícímu týmu mé kampaně, plnému pozitivních postojů a sjednocujícího ducha.

Chci vzdát čest Jeremymu Corbynovi, který naši stranu vedl ve velmi složitou dobu. Který dodal našemu hnutí energii a který je přítelem, stejně jako kolegou. A všem našim členům a stoupencům chci říct toto: Ať jste pro mě hlasovali nebo ne, budu vás zastupovat, budu vám naslouchat a naši stranu sjednotím. Avšak musíme čelit budoucnosti poctivě. Antisemitismus byl poskvrnou naší strany. Viděl jsem smutek, který to způsobilo tolika židovským komunitám. Jménem Labouristické strany se za to omlouvám.  A vykořením tento jed a úspěch budu posuzovat návratem našich židovských členů i těch, kteří dospěli k závěru, že nás už nemohou podporovat.

Labouristická strana je neuvěřitelná a mocná síla pro dobro. Spolu s těmi, kdo šli před námi, jsme změnili životy milionů lidí k lepšímu. Vytvořili jsme britské státní zdravotnictví. Vytvořili jsme sociální stát. Schválili jsme zákony o rovnosti občanů. Zákon o rasových vztazích. Založili jsme televizní univerzitu. Postavili jsme nemocnice a školy. Založili Sure Start [program pro rodiče a děti mladší čtyř let v sociálně deprivovaných oblastech] a hráli jsme roli při vytvoření míru v Severním Irsku. Avšak už jsme prohráli ve čtyřech volbách po sobě. Ve svém historickém úkolu selháváme. Nemějte pochyb. Rozumím tomu, jak velký je to úkol. Vážnosti situace, v níž se nacházíme. Musíme zdolat celou horu. Ale my ji zdoláme. A já udělám všechno, co je v mých silách, abych nás znovu spojil po celé zemi s našimi komunitami a voliči, aby vznikla koalice v našich městech a v našich regionech, s lidmi každé víry a každého přesvědčení, abychom hovořili jménem celé naší země. Tam, kde to bude vyžadovat změnu, změníme se. Kde to bude vyžadovat nové myšlení, budeme myslet jinak. Naším cílem je obnovit důvěru v naši stranu jako síly pro dobro a síly pro změnu.

Tohle je můj příslib britskému lidu: Udělám všechno, co je v mých silách, abych nás provedl touto těžkou dobou, abychom sloužili všem našim komunitám a usilovali o dobro naší země. Povedu tuto velkou politickou stranu do nové éry s důvěrou a s nadějí, takže až nadejde čas, budeme moci své zemi znovu sloužit ve vládě.

 

0
Vytisknout
6950

Diskuse

Obsah vydání | 7. 4. 2020