Květná neděle a nekonečná cena života

4. 4. 2020 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty


Jak může mít lidský život nekonečnou cenu? Odkud se vlastně vzala tato představa? Jejím zdrojem jsou svátky, které právě začínají, svátky velikonoční. Život jako přírodní proces spěje ke smrti. Smrt je jakýsi vrchol všech našich omezení: nevybrali jsme si, kdy, kde a komu se narodíme, jsme slabí, omylní a jsme taky součástí lidských dějin, v nichž se na hodnotu života většinou a brutálně nedbá.

V horizontální rovině je náš život krátký okamžik. Nikdo si už nepamatuje na konkrétní lidi, kteří žili před dvěma sty, tisíci lety. Jejich hlas, jejich prožitky, jejich já. Píše-li se o nich v učebnicích, jsou to jen jména, nikoli oni. I jejich život ale má nekonečnou cenu. Jak je to možné?

 

Nekonečnou cenu může dát něčemu jen Bůh. Příroda nic jako nekonečnou cenu nezná. A jak se pozná, že Bůh dává něčemu nekonečnou cenu? Tím, že přináší nekonečnou oběť: sebe sama. Když mluvíme o oběti, musíme se vrátit k horizontální rovině, ve které jsme uvázli a která popírá naši nekonečnou cenu. Mohli bychom si říci, že Bohu, všemohoucímu Bohu, stačí pouze chtít, aby nás vysvobodil, aby nás zbavil smrti, nemocí, utrpení, válek atd.

To je horizontální myšlení: fyzický život pokud možno navždy, pokud možno bez bolesti atd. Tedy příroda bez přírody. Nekonečná cena člověka není příroda bez přírody, není v prodlužování jeho života donekonečna. Je v lásce. Láska, a Bůh je láska, jak říká svatý Jan, dává člověku nekonečnou cenu. Bůh nekonečně miluje každého, a proto má každý nekonečnou cenu. Jak se to projeví? Ve vertikální úrovni. Z nekonečna, nikoli z přírody, vstupuje Bůh jako tělo, jako člověk do přírody, do dějin, aby zde byl umučen. A vzkříšen.

Umučen? Přijímá na sebe horizontální osud v jeho naprosté nahodě. A tím ho poráží. Tím, že zcela dobrovolně a z lásky k nám je, On Bůh, Stvořitel vesmíru, umučen na kříži. Do horizontální roviny se vlamuje na Golgotě právě vertikála věčnosti, věčný život, který dává člověku nekonečnou cenu. Z lásky, z milosti Boží. A protože nekonečno, láska, nemůže být pohlcena horizontální přírodou, protože On je Bůh, je vzkříšen.

Květná neděle nám připomíná začátek vrcholného příběhu křesťanské víry: Bůh vjíždí na oslátku do Jeruzaléma, je obdivován a oslavován davy jako mocný muž, který koná zázraky. Nikdo netuší, že skutečný vpád Boží moci do dějin nebude vypadat takto horizontálně, jak by to bylo milé našim představám o moci, o moci, která triumfuje v dějinách tím, že se jim podřizuje, a proto je sama jen záblesk smrtelnosti a smrti (sic transit gloria mundi). Ne, toto bude skutečné popření dějin a vítězství věčného života nad otroctvím přírodě: Bůh pro svou lásku nenáviděný, slabý, opuštěný a umučený na kříži. Kdo mohl kdy prokázat větší lásku? A v lásce je život věčný, nekonečná cena každého z nás.

1
Vytisknout
7519

Diskuse

Obsah vydání | 7. 4. 2020