Velikonoce zavirované, leč s masovými bohoslužbami a svátostmi?

3. 4. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minuty
 

Klikněte si (“click“)! Zatím se především nejdříve publicisticky na webu uvádějí (jako by se „nemetlo“) jen každoroční údaje, včetně toho, že pravoslavní mají Velikonoce o dva týdny později. Minulý týden jsem mailoval na Ministerstvo školství (odbor vnějších vztahů), abych s rozpaky skromně inicioval, že tu vznikla potřeba adresně dát konkrétnější veřejnoprávní pravidla věřícím (i sympatizantům) kolem chrámového a především obřadního provozu k letošním Velikonocům v ČR. (Ani pejsek – pokud vím – zatím k tomu neštěkl. I když i čtenáři BL nemuseli přehlédnout, že někteří autoři tohoto média již na některá rizika poukázali. Ne však přímo a opakovaně kompetentní orgány ČR, vládou počínaje a včetně lidosprávy, pokud vím.)

 

I když tu jsou výchozí církevní pokyny: Vademecum pro kněze ke slavení letošních Velikonoc, které připravila Liturgická komise České biskupské konference na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 (Prot. n. 153/20). A jako kdyby nedal sám papež František svým přístupem k uskutečněnému „Urbi et Orbi“ bez věřících – z perspektivy římskokatolické víry – příklad toho, že rizika daná větším spolčením lidí bere vážně i papežský stolec.

Nejedná se jen o samotnou běžně masovou účast věřících při datací ústředních obřadech (vč. tzv. „tridua“). Mnohem závažnější je teď možné riziko nákazy virem při přijímání svátostí, zvláště „pod obojí způsobou“. To podle mého nekompetentního soudu přiměřeně doprovodnými opatřeními zatím v ČR zohledněno nebylo.

A ne, že bych si osobně nevážil památky související s Ježíšovým odkazem. Letos v souvislosti s Velikonocemi mi BListy několikrát již daly příležitost, abych vzpomněl některých událostí Velikonocemi běžně připomínaných (počínaje 16. 3. 2020: Pocházel Ježíš z rodu Davidova? – třeba pod adresou Miloš Dokulil).



0
Vytisknout
4470

Diskuse

Obsah vydání | 7. 4. 2020