Záhada: Jsou Středoevropané chráněni před koronavirem opakovaným přeočkováním starou vakcínou proti tuberkulóze?

22. 4. 2020

čas čtení 4 minuty

Před několika dny jsem se zabýval zde v Britských listech záhadou, na kterou mj. upozornila jedna bulharská profesorka, podle níž je prý ve středovýchodní Evropě tak málo úmrtí na koronavirus, protože tam jsou lidé chráněni starým očkováním proti tuberkulóze. Jenže je to složité, píše Jan Čulík:

https://blisty.cz/art/99550-je-stredovychodni-evropa-lepe-chranena-proti-koronaviru-protoze-dele-pouzivala-starou-vakcinu-proti-tuberkuloze.html

Potíž je, že na koronavirus umírají lidé nad šedesát, respektive nad sedmdesát, kteří všichni byli všude  tou vakcínou očkováni. Přesto tito očkovaní lidé na koronavirus v Británii umírají po tisících.

Ve výše citovaném článku naleznete odkaz na zdroje Světové zdravotnické organizace, z nichž vyplývá, že v současnosti se už tou vakcínou neočkuje ani v ČR, ani ve většině západních zemí, ale ano v Bulharsku, v Srbsku, v Chorvatsku, atd.

Jenže mladí lidé na koronavirus většinou neumírají.

Jinak jsem tam někde nalezl, že pokud ta vakcína BCG proti koronaviru funguje, trvá to prý jen rok po očkování. To by stejně nefungovalo ani u těch starých očkovaných, ve východní Evropě i v Británii, ani dnes, protože ani v ČR se dnes už tou vakcínou BCG v ČR neočkuje.

Tak vám nevím.

K tomu napsal zajímavě Petr Firbas:


Máte samozřejmě pravdu v tom, že masivně umírají lidé nad šedesát a ne ti mladší.

To, že byli v U.K. očkování všichni nad šedesát, není zachyceno v té databázi WHO, ale může to být prostě problém, že data před 1983 WHO od U.K. nezpracovala/nedostala. Ten http://www.bcgatlas.org/index.php uvádí, že se oćkovalo od roku 1953 do 2005. Podstatné ale může být tvrzení v atlase (na základě dotazníku zřejmě pŕedaného z U.K.), ze se neprovádělo přeočkování, což může být zcela zásadní věc. Zdá se, že přeočkování hraje klíčovou roli. Kromě toho příklad porovnání ČR vs Slovensko (kde Slovensko přeočkovávalo 2x a ČR údajně jen 1x) existuje ještě jeden mně známý případ významného rozdílu, a to mezi epidemií v provincii Hubei v pevninské Číně a na Taiwanu:

zatím jen 425 případů !!!

Přitom v Hubei bylo v karanténě cca 56 milionů obyvatel a Taiwan má cca 23 milionů. To je naprostý nepoměr.

Zde je to zajímavé - viz Atlas BCG - Taiwan nelze vybrat z mapy, ale jde to z INDEXU http://www.bcgatlas.org/index.php, pŕikladam print pro Taiwan - tvrdí, že prováděli přeočkování až do roku 2016 - a uvádí dvě přeočkování, ale možná nebyla důsledná. Informace v atlase z Číny je spora. Tvrdí, že všechny lidi očkují, ale že neprovádí přeočkování

Takže se dá uvaźovat o tom, že nejen "BCG strain" a jeho trvanlivost/účinnost může být ve hře, ale že prostě je iluzorní, že by po 40 -60 letech BGC očkování bez přeočkování významně fungovalo ... nebo se dá tvrzení obrátit, že při dvou přeoćkováních je stav populace naprosto vynikající (Slovensko, Taiwan) a po jednom pŕeoćkování stále významně dobrý (ČR a další). 

Takže bych se v úrovni hypotézy klonil k tomu, že v U.K. ti 60+ nejsou prakticky vůbec chráněni a navíc, jako všude jinde ve světě mají nešťastné comorbidity a jsou velmi ohrožení - to je ostatně pravda i v ČR. 

To, že ochrana od BCG může být  významná pro nemoci jiné než TBC pouze jeden rok po očkování, může být pravda, ale je videt, źe pro BCG+1 přeoćkování a BCG+2 přeočkování nebo dokonce přeočkování PLUS dodatečné testování (coź mozná je to, co se děalo podle BCG Atlasu na Slovensku) je zřejmě velmi dobrou ochranou. 

Proč se za BCG hypotézu velmi přimlouvám, je i to, že na základě té databaze WHO jsem se díval (zatím jen orientačně) zda nenajdu jiné takmasivně rozšířené očkování, které by odůvodňovalo anomálie pozorované v Itálii a ŠpanĚlsku a zatim jsem niC neobjevil .. ale, jak říkám, na to jsem se díval jen orientačně.

* * *

JČ: V každém případě se to studuje a bude zajímavé, zda v této věci vědci objeví nějaké spolehlivé informace.

0
Vytisknout
5509

Diskuse

Obsah vydání | 28. 4. 2020