Nicola Sturgeonová: O co usilujeme a co splníme. Projev skotské premiérky po vítězství ve volbách

8. 5. 2021

čas čtení 10 minut
V těchto volbách vůbec poprvé měli volební právo také cizí státní příslušníci a uprchlíci - je to hmatatelný symbol inkluzivní země, kterou jsme. Ve čtvrtek ráno ve svém volebním obvodu jsem se setkala se syrskými uprchlíky, kteří právě ve Skotsku hlasovali. Byl to pro ně hluboce emotivní okamžik - a jako země bychom na to měli být hrdí.

Když poprvé v roce 2007 vstoupila Skotská národní strana do vlády, měli jsme jen o jedno křeslo více než Labouristická strana.

Jen málokdo tehdy mohl předpovídat, že po 14 letech bude SNP znovu zvolena vládnout Skotsku už počtvrté za sebou.

A absolutně nikdo by tehdy nedokázal předpovědět rozsah a rekordní povahu našeho vítězství v těchto volbách.

Vwe volbách ve volebních okrscích jsme získali  62 křesel  rekordní počet a neuvěřitelných 85% z celkového počtu křesel. (Pozn. red. Celkem získali skotští nacionalisté 64 poslaneckých křesel, většina by byla 65. Spolu s 8 poslaneckými křesly zelených však budou mít absolutní většinu pro uspořádání referenda o nezávislosti.)

 

Nejen, že jsme si udrželi všechna volební křesla, která jsme získali  v roce 2016 - ale získali jsme také křesla od labouristů i od konzervativců.

A zatímco  volební podíly labouristů, konzervativců a liberálních demokratů poklesly, Skotská národní strana  zaznamenala náš vůbec nejlepší výsledek ve volbách ve volebních okrscích. (Pozn. red. nyní se ještě počítají výsledky proporčního hlasování podle regionů.)

Při těchto volbách ve volebních okrscích jsme získali  historicky více hlasů a vyšší podíl hlasů než jakákoliv strana za dobu existence edinburského parlamentu.

Tento volební výsledek je - podle jakéhokoli standardu - mimořádný a historický úspěch.

Své  pozitivní poselství naděje a uzdravení jsme roznesli do všech částí země a skotský lid je důrazně podpořil.

Mé upřímné poděkování patří všem těm ve Skotské národní straně,, kteří za tak obtížných okolností pracovali tak usilovně, aby to všechno dokázali.
 
Také srdečně blahopřeji úspěšným kandidátům ze všech stran a samozřejmě chci projevit svůj soucit a politování těm, kteří prohráli. Z vlastní zkušenosti vím, jak je to těžké.

Ale především chci poděkovat obyvatelům Skotska za to, že znovu důvěřují mně a Skotské národní straně.

Budeme se snažit tuto důvěru splácet  každý den.

Za posledních 14 let se složení skotských voličů změnilo.

16 a 17 letí  mohou nyní volit a vidět tolik našich mladých lidí zapojených a nabitých energií inspiruje skutečnou naději do budoucna.

A v těchto volbách vůbec poprvé měli volební právo také cizí státní příslušníci a uprchlíci - je to hmatatelný symbol inkluzivní země, kterou jsme.

Ve čtvrtek ráno ve svém volebním obvodu jsem se setkal se syrskými uprchlíky, kteří právě ve Skotsku hlasovali.

Byl to pro ně hluboce emotivní okamžik - a jako země bychom na to měli být hrdí.

Ale to, co dnes chci říct celému Skotsku, je toto:

Ať jste odkudkoli, jakéhokoli věku, jakéhokoli původu - a bez ohledu na to, pro koho jste hlasovali - vládní Skotská národní strana se bude i nadále věnovat tvrdé práci pro vás.

Slibuji, že úkol budování lepšího Skotska pro všechny, kdo zde žijí, bude mou prioritou každý den.

Jako první ministr bude mým okamžitým a prioritním úkolem udělat vše, co je v mých silách, aby lidé byli v bezpečí.

I když děláme skutečný a pozitivní pokrok, dosud jsme COVID neporazili.

Během těchto voleb jsem řekla, že řešení pandemie musí být na prvním místě a myslela jsem to vážně.

Okamžitě se vracím do práce, a budu dělat rozhodnutí, která povedou naše další kroky zpět k normálu a k uzdravení.

V těchto volbách předložila Skotská národní strana ambiciózní a transformační program na nastartování a podporu oživení ekonomiky.

Nyní budeme pokračovat v realizaci tohoto programu. To znamená:

- Budeme mobilizovat státní zdravotnictví a poskytneme mu další investice.

- Vytvoříme novou národní pečovatelskou službu.

- Investujeme na podporu nových ekologických pracovních míst a  do rekvalifikace lidí pro pracovní místa budoucnosti.

- Poskytneme záruky pro mladé lidi k zajištění pracovních příležitostí k tomu.

- Realizujeme opatření k řešení změny klimatu a zajištění férového přechodu k ekologické ekonomice.

- Budeme stavět více domů, lepší školy a dáváme si  neochvějný závazek k odstranění chudoby dětí.

Program politiky, který jsme předložili obyvatelům Skotska, posune naši zemi kupředu a zlepší ji - o tom nepochybuji.

Ale i když  se tento víkend zjevně zaměřujeme na své vlastní volební výsledky, výsledky jižně od naší hranice odhalují důležitou pravdu o Skotsku a o ostatní Velké  Británii.

Většina lidí ve Skotsku podporuje progresivní, inkluzivní a do budoucna zaměřenou vizi budoucnosti našeho národa.

A přesto se budeme muset potýkat s mnoha dalšími roky pravicových konzervativních  brexitem posedlých vlád,  které nevolíme, což nás nutí jít směrem, který jsme si nevybrali.

A tím ostře vyvstává klíčová otázka, kterou jsme položili při těchto volbách - jak nejlépe zabezpečíme zemi, kterou chceme budovat?

A proto - jak jsme řekli ve volbách - lidé ve Skotsku musí mít právo rozhodnout o své vlastní budoucnosti, jakmile skončí koronavirová krize.

To je nyní otázka základního demokratického principu.

Už dnes slyším opoziční strany - a některé komentátory - hovořit o tom, čemu říkají „požadavky skotských nacionalistů“ na referendum o nezávislosti.

Zoufale se snaží přepsat základní pravidla demokracie a předefinovat, co znamená  volební vítězství a mandát.

A slyšela jsem, že Boris Johnson odmítl těmto požadavkům vyhovět.

A jaké údajně chytré manévry Londýn možná plánuje.

To vše zachází s voliči ve Skotsku, jako by na nich vůbec nezáleželo - jako by to byla jen vedlejší show.

Voliči však nejsou vedlejší show.

Vy - ani já, ani  Boris Johnson - vy jste lidé, na kterých záleží.

Pojďme si tedy ujasnit, pro co ve čtvrtek Skotsko hlasovalo.

Obyvatelé Skotska hlasovali tak, že strany podporující nezávislost získaly ve skotském parlamentu většinu - konečný výsledek zatím není znám, ale zdá se pravděpodobné, že parlamentní většina pro nezávislost bude v tomto parlamentu větší než v tom minulém.

Skotští nacionalisté a skotští zelení kandidovali na základě jasného příslibu referenda  o nezávislosti během příštího volebního období.

A obě strany jsme také zdůraznily, že o načasování referenda by měla rozhodnout prostá většina poslanců ve skotském parlamentu.

V žádném případě tedy referendum není jen požadavkem mým nebo skotských nacionalistů.

Jedná se o závazek, který vůči lidem přijala většina poslanců, kteří příští týden zasednou v našem národním parlamentu.

Od stran se obvykle - a podle běžných standardů demokracie - očekává, že dostojí závazkům, které přijmou ve volbách, a nebudou muset čelit pokusům, které jim v tom mohou bránit.

Vzhledem k výsledku těchto voleb prostě neexistuje žádné demokratické ospravedlnění pro Borise Johnsona nebo kohokoli jiného, ​​kdo se snaží zablokovat právo obyvatel Skotska zvolit si naši budoucnost.

Pokud   k takovému pokusu dojde, přesvědčivě to prokáže, že Spojené království není partnerem rovných občanů a že - překvapivě - Westminster již Spojené království nevidí jako dobrovolné spojení národů.

To by samo o sobě bylo velmi silným argumentem pro nezávislost.

Uspořádání referenda samozřejmě neznamená, že se Skotsko automaticky osamostatní.

To bude až volba pro obyvatele Skotska.

Úkolem těch z nás, kteří podporujeme nezávislost, je trpělivě přesvědčovat naše spoluobčany, aby se k věci připojili, a to je záměrem SNP.

Dovolte mi tedy předložit úkol - pro mě a pro vaši znovu zvolenou vládu SNP.

Nejdůležitější je provést Skotsko pandemií a udržovat lidi v bezpečí.

Na to se zaměřím, až se zítra vrátím ke svému pracovnímu stolu.

Pak je třeba nastartovat a podpořit naše ekonomické oživení ambiciózním a transformačním  vládním programem.

A jakmile krize pomine, je třeba dát lidem ve Skotsku právo zvolit si svou budoucnost.

To vše jsem slíbila a to vše mám v úmyslu splnit.

Nejprve se ale vracím zpět do práce, abych zemi provedla touto covidovou krizí.

Děkuji vám za důvěru, kterou jste ve mně znovu vložili.

Slibuji, že vám budu sloužit s integritou, energií a neochvějným odhodláním budovat lepší Skotsko, o kterém všichni víme, že je možné.

Zdroj v angličtině ZDE

Ian Blackford, šéf poslaneckého klubu Skotské národní strany v Dolní sněmovně: Přejeme šťastný Den Evropy našim přátelům a sousedům po celé Evropě. Skotsko hlasovalo proti brexitu a těšíme se, že znovu získáme své místo v EU jako nezávislá země.

V Den Evropy 2021 se zdá příhodné, že ve volbách do skotského parlamentu vznikla obrovská většina pro Evropskou unii, většina Skotské národní strany a Skotských zelených. Žádáme jem, aby naši přátelé v Evropské unii nechali pro nás rozsvíceno, abychom mohli nalézt svou cestu domů.1
Vytisknout
3827

Diskuse

Obsah vydání | 11. 5. 2021