Monitor Jana Paula: Realita dnešních dnů

18. 9. 2020 / Jan Paul

čas čtení 4 minuty
 

 

O tom, co je realita, se vedou zasvěcené odborné i laické diskuse mnoho staletí. Euro americká kultura už dlouho systematicky opouští pravdu „Zjevení“, onu pravdu s velkým „P“ v sebedestruktivní iluzi věčného jáství, a vrhá se tím do virtuální reality zcela odříznuté od přirozeného rozumu pravdy malé a každodenní. Advokát a novinář Luca de Netto ve svém článku Náboženství viru a krize rozumu, otištěném v prázdninové příloze publicistického čtrnáctideníku Monitor mimo jiné píše: „Je-li člověk zbaven přirozeného rozumu, může tak nanejvýš věřit že věří v Boha, nemá ale víru v Boha!“

 

Zdá se mi, že podobně je na tom v tuto chvíli český občan vůči světské moci, kterou si zvolil, aby zastupovala jeho zájmy. Může věřit, že své vládě věří, ale to je asi tak všechno, co může nyní dělat. Nechat se ukonejšit, že není tak zle, jak to vypadá, a že má vláda situaci plně pod kontrolou. Nemá. Lidé, kteří tuto vládu volili, se mohou utěšovat, mohou potlačit přirozený rozum, a nevidět onu pravdu s malým „p“. Ti ostatní, kteří už dávno nevěří lákavým heslům „velkého mága“ o spolehlivosti silném státu, mohou skřípat zuby, ale několikahodinovou frontu na test si stejně musí vystát. Vydrž, občane, stále „navyšujeme kapacity“.

Vládě se podařil husarský kousek, znechutila své občany, neboť ti, kteří si rouškou současně nezakryli oči a uši vidí, a slyší. Je mi líto zmařeného jarního úsilí a odpovědnosti všech občanů této země, voličů i nevoličů „velkého mága“, kteří v dobrovolnickém nadšení na úkor osobní svobody obětovali ve prospěch obecné věci čas i ušlé zisky. Tuto cennou etickou hodnotu světská moc promrhala, lidé procitli, spatřili onu malou pravdu, mají toho dost, a na odpovědnost už kašlou. Potíž je, že jejich revoltující neodpovědnost není řešením, neboť dopadne zase jen na ty, kteří byli stejně podvedeni.

V tuhle chvíli se Covid 19 začíná v ČR šířit zcela nekontrolovaně. To není jen intuice. Vláda v květnu všechno pustila, a absolutně se během léta nepřipravila na předpokládanou druhou vlnu, neboť trasování a testování je v tuhle chvíli nad síly systému. „Velký mág“ se ale stále tváří vítězně, a submisivní ministr Adam Vojtěch opakuje stále dokola stejné fráze o nízké smrtnosti obyvatel. Zatím. A realita dnešních dnů? Mnoho lidí nedodržuje karanténu i přesto, že dostali informaci o těsném kontaktu s nakaženým, a mnozí, odrazeni hodinami stání ve frontě, na test ani nejdou. Co to znamená, je jasné.

Katastrofický scénář? O ten mi teď vůbec nejde, v historii světa zanikly už různé vyspělé civilizace, jde o něco jiného. Nebyl to totiž občan, kdo vyhlásil Covidu 19 nesmiřitelnou válku a boj. Nebyl to občan, který v něm spatřil smrtelné ohrožení, a skrze média vytvořil globální panický strach z nové infekce. A nebyl to občan, který přinutil národ, aby koronavirus brali lidi vážně a odpovědně. Kdo tady tedy má odpovědnost? Byla to světská moc podporovaná světovým scientismem, tím novým náboženstvím, které v gnostickém fanatismu určuje lidem co je, či není pro ně dobré.

Lidé se zase umoudří, a budou dodržovat nařízení, zatímco systém bude selhávat a dále tvrdit, že má vše pod kontrolou. Covid je možná jen legrace v kontextu s tím, že odkrývá mnohem závažnější problém, nemožnost spoléhat se na světskou moc. Ano, to dávno víme, ale stále věříme, že věříme. Tento rozpor nutně vede k anarchii. Řečeno volně s Luca de Netto:  Ve své podstatě vede moc stále náboženský boj, v němž se střetává scientismus se Zjeveným. Jistě budeme mít brzy vakcínu, a pak další a další, věda je přece spásná, ta nás zachrání. Obávám se ale, že s touto vírou kráčí tenhle svět k sebezničení.

 

0
Vytisknout
3703

Diskuse

Obsah vydání | 22. 9. 2020