USA: Šest scénářů vojenské intervence po 20. lednu 2021

21. 8. 2020

čas čtení 3 minuty
Měli bychom být schopni hovořit o politickém vlivu ozbrojených sil, píše Thomas Crosbie.


Probíhá vášnivá debata o možné roli amerických ozbrojených sil při zajištění demokratického předání prezidentské moci po 20. lednu 2021. Dva penzionovaní důstojníci, John Nagl a Paul Yingling, vyvolali skandál otevřeným dopisem předsedovi Sboru náčelníků štábů generálu Marku Milleymu, v němž jej vyzvali, aby převzal aktivní roli při zajištění ústavní demokratické tranzice, pokud to bude nezbytné. Ale debata sama je symptomatická pro hlubší problém v politickém diskursu, který otevírá Spojené státy šesti scénářům, v nichž se stává pravděpodobnějším autoritářský převrat.

Navzdory tomu, co tvrdí kritici, existuje logická a přiměřená pokud ne legální) role ozbrojených sil při zvládání katastrofy a sporných prezidentských voleb. Naneštěstí kvůli tomu, jak jsou podávány vztahy mezi civilní a vojenskou sférou v akademické sféře i na vojenských školách, se zdá být nepravděpodobné, že by se vojenští lídři někdy cítili na tuto roli. Pokud dojde na nepravděpodobné a velmi nechutné scénáře, o nichž píšu níže, budeme čelit skutečné katastrofě, pokud armáda nebude jednat.

Napadá mě šest scénářů, v nichž ozbrojené síly mohou být nuceny jednat v protikladu vůči všem pravidlům, aby zajistily, že zákon a dobro budou obnoveny.

Scénář 1: Pokud bude Biden považován za vítěze a složí přísahu před legitimními úřady, ale předání exekutivních pravomocí (a jaderného kufříku) by nebylo uznáno federálními agenturami nebo některou z frakcí...

Scénář 2: Pokud Biden bude indisponován a někdo jiný složí přísahu navzdory námitkám Trumpa a jeho spojenců zpochybňujících předání exekutivních pravomocí.

Scénář 3: Trump složí provizorně přísahu po volbách s nejasným výsledkem. Zde by byla integrita demokratického procesu obětována snaze ochránit ústavu, ale hranice by byla překročena.

Scénář 4: Trump může udržovat de facto moc a spokojí se se symbolickým aktem znovunastolení, čímž by popíral, že došlo k porušení dvacátého dodatku ústavy.

Scénář 5: Trump podnikne aktivní kroky ke zrušení normálních funkcí vlády prostřednictvím manipulace zákonů War Powers Act, Insurrection Act, nebo nějakého jiného zdánlivě zákonného krytí.

Scénář 6: Trump využije loajálních bezpečnostních agentur ke spáchání aktů násilí a zastrašování při tradičním krvavém puči. To je nejhorší ze všech výsledků, ale zdá se být ze všech nejméně pravděpodobný. Zde by se vší pravděpodobností zásah ozbrojených sil posvětil Kongres.

Ve všech šesti scénářích mají ozbrojené síly roli, kterou se mohou rozhodnout sehrát či nesehrát. Volit nečinnost by nebylo o nic více legálně nebo morálně ospravedlnitelné než volit akci, protože předpokladem všech šesti scénářů je, že americký experiment s demokracií je přerušen.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4790

Diskuse

Obsah vydání | 27. 8. 2020